sd
line
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
home
 
تلگرام@ShahrdariBastam    اینستاگرام@Bastam_municipality *** سال نو مبارک *** روابط عمومی شهرداری بسطام پیشرو در روابط عمومی دیجیتال
 
مصوبات شوراي اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام در سال 1398

ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران(اصلاحي 1382/7/6)- شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و درصورت امكان با راه ­اندازي پايگاه رايانه ­اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

تذكر: اين مصوبات پس از طي مراحل قانوني قابل اجرا مي باشد.

 

جلسه صد و چهل و پنجم-  1398/6/27

 

1-حضور مجدد آقاي باقري و آقاي خدامي مالك زمين روبروي پارك سرآسياب و گلايه هاي مجدد از عدم اجراي توافقات شهرداري در تعريض مذكور پس از چهار سال، خواستار تعيين و تكليف توافقات مذكور باتوجه به نياز آقاي خدامي و بيماري ايشان شدند. شورا نيز مجددا متذكر شدو يد كوتاه مسئولان شهرستان و استان در كم كردن محدوده شهر و خارج كردن اين زمين از محدوده و عدم پاسخگويي و همراهي اين دوستان زمينه ساز اين مشكلات فراوان براي اين مردم فهيم بسطام شده است.

2-گفتگو و جمع بندي مشكلات شهر، شهرداري و منطقه بسطام براي ارائه در جلسه فردا پنج شنبه با استاندار محترم.

 

جلسه صد و چهل و چهار-  1398/6/

 

جلسه صد و چهل و سوم-  1398/6/5

 

1- اين جلسه كه با موضوع انتخاب شهردار بسطام از بين گزينه هاي بررسي شده برقرار شده بود با حضور كانديداي نهائي شورا ، جناب آقاي دكتر كلانتري ادامه يافت . در ابتداي جلسه با توجه به اينكه هفته گذشته جلسه مصاحبه با دكتر كلانتري برگزار شده بود ، اعضاي  شوراي شهر به بيان نكات نهائي پرداخته واهم خواسته هاي مردم شريف بسطام از شهردار آينده را مطرح كردند .در ادامه دكتر كلانتري به بيان مطا لب خود پرداختند ، سپس با خروج آقاي كلانتري ازجلسه ،اعضاي شورا ضمن جمع بندي افراد بررسي شده با راي گيري آقاي دكتر شاهين كلانتري بنگر را به عنوان شهردار شهر نمونه گردشگري بسطام انتخاب نمودند كه مراتب طي نامه اي به سركار خانم شهاب ،مدير كل محترم دفتر امور شهري وشورا هاي استان سمنان ارسال خواهد شد .

2- باتوجه به تصويب نامه شماره 130730/ت54153ه مورخ 4/10/97 هيات محترم وزيران موضوع ابلاغ آئين نامه اجراي شرايط احراز تصدي سمت شهردار با معرفي آقاي دكتر شاهين كلانتري بنگر به سمت پست شهردار بسطام موافقت گرديد .

 

جلسه صد و چهل و دوم-  1398/6/3

 

1-ابتداي جلسه وضعيت اداره آب رودبار ونحوه توزيع آب بحث وتبادل نظر شد وراه هاي مديريتي بهتر اين آب بررسي شد . در ادامه پس از گفتگو پيرامون مسائل شهري نامه هاي زير مطرح شد .

2-.نامه شماره 4504 مورخ 13/5/98 شهرداري پيرامون ارتقاء كيفيت دوربين هاي نظارتي داخل شهرداري مطرح وپس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا مطابق با ضوابط ومقررات مالي شهرداري مورد موافقت قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

3-.نامه شماره 4880 مورخ 26/5/98 شهرداري پيرامون اخذ عوارض طبقه اول املاك حريم شهر مطرح وپس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا ،با توجه به موافقت جهاد كشاورزي وبرابر با ضوابط طرح جامع مورد موافقت قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

4-نامه شماره 4727 مورخ 22/5/98شهرداري پيرامون پاداش شهردار سابق مطرح وپس از بحث وتبادل در صحن شورا با توجه به ماده (7) آيين نامه حقوق ومزاياي شهرداران موضوع بند (6)تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره /ت2558/ه مورخه 7/11/81شورا با پرداخت پاداش برابر ضوابط ومقررات مالي شهرداري موافقت شد كه پس از طي مراحل قانوني به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

4-نامه شماره 4980 مورخ 27/5/98 پيرامون مشكلات پيمانكاران ميدان امام حسين (ع) مطرح وپس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا باعنايت به بند 6و7قرارداد وبا عنايت به عدم پيشرفت فيزيكي پروژه ونارضايتي هاي مردمي با افزايش 60در صد (شصت ) مبلغ مخالفت شده ضمناً از شهرداري محترم درخواست نموديم نسبت به بازنگري صورت وضعيت هاي قبلي اقدام نمايد وگزارش آنرا به شورا تحويل دهد  .

 

جلسه صد و چهل و يكم-  1398/5/31

 

1- در اين جلسه كه با حضور آقاي تركماني وآقاي پورنيا نمايندگان فرمانداري برگزار گرديد اعضاي هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر براي سال سوم باتركيب زير انتخاب شدند.

1-جناب آقاي ناصر شمس به عنوان رئيس شوراي اسلامي

2جناب آقاي علي عباسي به عنوان نائب رئيس شوراي اسلامي

3-جناب آقاي احسان احمدي به عنوان منشي شورا اسلامي

 

جلسه صد و چهلم-  1398/5/30

 

1-مصاحبه ومعارفه با دو نفر از كانديدهاي پيشنهادي پست شهردار وبا ارائه برنامه كاري خودشان وروزمه ها كاري وپرسش وپاسخ اعضاء شورا در خصوص مديريت شهري -

2-پاسخ گويي به ارباب رجوع-

3- نامه شماره 4664 مورخ 19/5/98 شهرداري بسطام در خصوص بازگشايي معبر وجمع آوري خانه قديمي ودر راستاي ماده 101 قانون شهرداريها توافق وكيل ورثه مرحوم محمد حسن مرادي آقاي سعيد مرادي با شهرداري بسطام در قالب دوبند پس از بحث وبررسي با توجه به اينكه تخريب اين ملك به منظور اصلاح معبر وتسهيل در رفت آمد شهري مي باشد شورا با اين توافق پس از رعايت قوانين ومقررات وضوابط مالي شهرداري موافقت شد .

 

جلسه صد و سي و نهم-  1398/5/27

 

1- ابتدا در اين جلسه ، يكي از آقايان كانديدهاي مورد نظر شهرداري مصاحبه ومعارفه شد كه نامبرده با اظهار رزومه كاري از ابتدا تا كنون  در محل كار توضيحاتي بيان داشت واعضاء شورا در خصوص مديريت شهري ونحوه ايجاد در آمدها پايدار وانگيزه پذيرش شهرداري سوالاتي طرح ونامبرده پاسخگويي در حد توان داشتند .

2-پاسخگويي به ارباب رجوع

2-. نامه شماره 4899 مورخ 27/5/98 شهرداري بسطام مبني بر ساخت المانهاي مناسبتي محرم با اعتبار مبلغ سيصد ميليون ريال شورا موافقت خود را بشرط رعايت ضوابط ومقررات مالي ورعايت تشريفات قانوني اعلام مي دارد.

 

جلسه صد و سي و هشتم-  1398/5/

 

جلسه صد و سي و هفتم-  1398/5/23

 

1- پاسخگوي به ارباب رجوع چند مورد .

2- نامه شماره 4727مورخه 22/5/98 شهرداري بسطام پيرو نامه شماره 556 مورخ 26/1/98 شهرداري با توجه به نامه شماره57247/4/50 مورخ  2612/97 استانداري در خصوص ماده (7) آيين نامه حقوق ومزاياي شهرداران (پاداش پايان سال شهردار)موضوع بند (6) تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 51898/ت 25528/ه مورخ 7/1/81 هيات وزيران بد ينوسيله شورا موافقت خودرا براساس ضوايط ومقرات مالي اعلام مي دارد.

 

جلسه صد و سي و ششم-  1398/5/16

1- نامه شماره 6375/1/5025مورخ 14/5/98 فرمانداري شهرستان مبني بر ارسال تصوير نامه آ قاي جلال رضايي مبني بر اعلام مشكلات نهر خروجي آب سطح شهر مورد بحث واقع شد با توجه ذي حق بودن ساير كشاورزان وانتقال آب به مزارع نظر شهرداري وكميسيون عمران اخذ ونتيجه به فرمانداري ارسال شود .

2-نامه شماره 4360 مورخ 9/5/98 شهرداري بسطام در خصوص عقد قرار داد با كارشناس مجرب مالياتي به منظور مشاور ه جهت ثبت صحيح حسابها ماليات برارزش افزوده پس از بحث وتبادل  بررسي باغ توجه به صرفه صلاح بودن ان براي شهرداري پس از طي تشريفات قانوني ومقررات مالي شهرداري مورد تصويب شورا مي باشد .

 

جلسه صد و سي و پنجم-  1398/5/13

1-نامه شماره 4503 مورخ 13/5/98 شهرداري در خصوص پيشنهاد اجاره كارخانه آسفالت توسط شركت راه ابنيه بزرگراه كارگاه فرودگاه شاهرود مورد بحث وبررسي واقع شد .در حال حاضر باتوجه به قرار داد شهرداري با موٌسسات ودهياريهاي در سال جاري با اجاره كارخانه آسفالت مخالفت مي شود .

2-نامه شماره 4491مورخ 13/5/98 شهرداري درخصوص تكميل نور پردازي دالان بهشت (بلوار آيت ا... طالقاني )با كليات آن موافق برابر ضوابط ومقررات مالي شهرداري همچنين با توجه به تحويل كل قرار داد نسبت به توافق وتكميلي قرارداد قبلي با پيمانكار را قدام ونتيجه را به شورا ابلاغ گردد.

 

جلسه صد و سي و چهارم-  1398/5/9

 

1- پاسخگوي به ارباب رجوع .

2-آقاي داوودي متولي موقوفه محمد زمان خان زمين پارك شهيد مطهري درخصوص افزايش اجاره ساليانه .

3-آقاي كاظمي درخصوص عدم تشكيل مجمع عمومي شركت تعاوني مصرف وتعطيلي 6ماهه فروشگاه .

4-حضور آقاي حاج محمدي سرپرست محترم شهرداري ومعاونت محترم آقاي حسني در خصوص موارد مالياتي وعدم ثبت دفاتر وموضوع روشن شدن تعريض تملك زمين آقاي باقري كه چندين سال تعريض شده  ولي نحوه وضع تملك آن روشن نشده است .وخريد زمين براي شهردار ي جهت ذخيره آب براي فضاي سبز شهري واحداث استخر با حجم بيشتر.

5-در اين جلسه با يكي از كانديدهاي پيشنهادي پست شهرداربه منظور آشنايي با ايشان واخذ نظر وي وارائه برنامه هاي كاري جهت شهردار بحث و تبادل نظر واقع شد .

 

جلسه صد و سي و سوم-  1398/5/6

 

1-پاسخگويي به ارباب رجوع

2-نامه شماره 4152 مورخ 6/5/98شهرداري بسطام مبني بر اعلام قيمت جديد جهت اجاره بهاء پايه هاي تبليغاتي واستندها پس از بحث وبررسي قرار گرفت وبا پيشنهاد شهرداري برابر ضوبط ومقررات مالي موافقت گرديد .

 

جلسه صد و سي و دوم-  1398/4/30

 

1-آقاي شهنما در خصوص چاپ كتاب شاهرود شاه راه شمال شرق .

2-آقاي محمد حسني در خصوص بركف ساختمان در حال احداثي .

3-حضور جمعي از بزرگان وموثرين شهر مبني بر دغدغده انتقال آب از بسطام به شاهرود وهمانند گذشته كه چندين چاه آب در جوار تپال حفر وانتقال آب صورت گرفته است وهم اكنون شنيده شده كه تعدادي چاه آب در بسطام حفر ومجدداً به شاهرود انتقال يابد . پس از شنيدن مطالب شهروندان رئيس شورا اعلام كرد كه ابتدا با جناب دكتر حسيني نماينده محترم جلسه اي داشته باشيم تا بهترين راهكار انتخاب گردد.

 

جلسه صد و سي و يكم-  1398/4/23

 

1-در اين جلسه در خصوص انتخاب شهردارنامزدهاي معرفي شده از سوي اعضاء مورد بحث وبررسي قرار گرفت .موضوع اتفاق نظر اعضا ءشورا به اينكه مصاحبه حضوري با افراد مورد نظر واخذ نظر آنان در خصوص توانمدسازي شهرداري از نظر در آمد وهزينه كرد جاري وارتقاءنيروهاي مديريتي وپرسنلي شهرداري ومديريت شهري گرفته شود .

2- نامه شماره 3576 مورخ 23/4/98 شهرداري بسطام در خصوص تعيين تكليف برگرداندن زمين به متولي يا در راستاي پروژه هاي شهري وجلوگيري از تضييع حقوق شهرداري با توجه به نامه شماره 4360/1/5025مورخ 4/4/98فرمانداري در صحن شورا مطرح وتصميم شورا به منظور احقاق حق شهرداري نظر شورا بر حفظ قرار داد سابق مي باشد لذا شهرداري پي گيري لازم مبذول نمايد .

 

جلسه صد و سي ام-  1398/4/19

 

1-حضور آقاي امين يوسفي در صحن شورا وتوضيحاتي در خصوص تيم فوتبال شهرداري ايراد داشته ودر خصو ص كمك مالي سال جديد وهزينه تيم نيز گزارشي اعلام داشته .

2-سركار خانم مهاجري نويسنده محترم كتابهاي نوجوانان نيز در جلسه شورا حضور يافتند ودر خصوص نشرياتي كه چاپ شده جهت جوانان مطالبي  فرمودند ود رخصوص چاپ كتاب جديد در خصوص داستانهاي زندگي بايزيد نيز بياناتي داشتند با توجه به نوشتار شيوا وساده كه نوجوانان با علاقه بيشتر از بزرگان ادب وعرفان كشور مان آشنا شوند.جهت چاپ وفروش قرار شدبا آقاي محمدي فروشنده كتاب بسطام هماهنگ شود .

3-نامه شماره 3039مورخ 5/4/98 درخصوص عودت وجه آقاي فاتح مطرح پس از بحث وبررسي شورا با عودت وجه به آقاي فاتح موافقت شد.كه پس از طي تشريفات قانوني شهرداري اقدام نمايد .

 

جلسه صد و بيست و نهم-  1398/4/16

 

1-نامه شماره 4359/1/5025 مورخ 4/4/98 فرمانداري محترم شهرستان در خصوص بند (3) مصوبات 122 با توجه به مغايرت هاي با قوانين ومقررات پس از بحث وبررسي بشرح ذيل به شهرداري اعلام شد كه مجوز ساخت تنها برروي اراضي واملاك داراي سند مالكيت شش دانگ مسير مي باشد واز ارسال تقاضاي هاي قولنامه اي به شورا جداً خود داري شود  .

2- نامه شماره 3226 مورخ 12/4/98 شهرداري بسطام مبني بر مجوز اخذ مشاور جهت طراحي پياده راه موسوم به دالان بهشت حد فاصل ميدان امام صادق (ع) تا ميدان امام خميني (ره) از محل جذب اعتبارات باز آفريني شهري براساس ضوابط ومقررات مالي شهرداري از نظر شورا بلامانع مي باشد .

3-نامه شماره 3309مورخ 15/4/98 شهرداري بسطام مبني بر فروش ومزايده آهن آلات فرسوده اسباب بازي ها جمع آوري شده پارك شهيد مطهري پس از بحث وتبادل نظر با فروش آهن آلات مخالف شد .

4- نامه شماره 2565 مورخ 28/3/98 شهرداري بسطام جهت خريد مصالح كوهي جهت انعقاد قراردادپخت آسفالت فرودگاه شاهرود براساس شيت آزمايشگاهي از طريق استعلام بها برابر ضوابط ومقررات مالي شهرداري از نظر شورا بلا مانع مي باشد .

 

جلسه صد و بيست و هشتم-  1398/4/12

 

1-نشست صميمانه با سرپرست فرماندهي نيروي انتظامي بخش بسطام پيرامون گشت زني در مسيرها گردشگري پارك هاي شهر و دامداري ها بر اساس تقاضاي همشهريان ودر خصوص نصب دوربين هاي نظارتي بحث وبررسي شد قرار شد كه با شهرداري هماهنگي لازم شود تا در بودجه سنواتي اعتبار گذاشته شود .

2-نامه شماره 4360/1/5025 مورخ 4/4/98 فرمانداري ملك موقوفه محمد علي بيك مطر ح شد براساس نامه 1227مورخ  15/2/98 شهرداري تقاضاي لغو قرار دا د موقوفه فوق الذكر بد ليل اينك متولي به تعهداتش عمل نكرده  است .كه شورا در جلسه شماره يكصد وشانزده ثبت دفتر جلسات مطرح وپس از بحث وبررسي وتوضيحات حضوري شهردار با تقاضاي شهرداري مبني بر لغو قرارداد وكان لم يكن تلقي شودموافقت گرديدو سپس در جلسه بعد شهردار نامه خود را با توضيحات شفاي پس گرفت كه در صورتجلسه ارسالي به فرمانداري درج  نشد ضمناً يا توجه به نامه فوق الذكر فرمانداري  محترم تصوير نامه به شهرداري ارسال شود  در صورت نياز ملك موقوفه جهت پروژه هاي خدماتي و عمراني  با اخذ نماينده حقوقي به منظور حفظ حقوق شهرداري پي گيري لازم مبذول گردد.

3- نامه شماره 3170 مورخ 9/4/98 شهرداري بسطام در خصوص معرفي آقاي حسن حسني (فرزند محمد)در غياب آقاي حاجي محمدي سرپرست شهرداري به انجام امور شهرداري در حدود اختيار محوله وپاسخ به ارباب رجوع به غير از تعهدات مالي وگواهي ساختمان اقدام  نمايد با تقاضاي فوق موافقت مي شود.

 

جلسه صد و بيست و هفتم-  1398/4/

 

جلسه صد و بيست و ششم-  1398/4/5

 

1-پاسخ به مراجعين محترم آقاي فاتح در خصوص پول واريز ي به حساب شهرداري وآقايان عاشوري ورامين مرادي جهت تفكيك پلاك مورثي وآقاي كلاهدوزان در خصوص تعريض ملك واقع در كوچه شهيد كاملي كه همگي رابه شهرداري ارجاع شدن .

2-نامه شماره 3037مورخ 5/4/98شهرداري بسطام مبني بر مساعدت هزينه كفن دفن وپس از بحث وبررسي باتوجه به بيماري خاص وهزينه هاي درماني آن به شهرداري اعلام شد كه از محل ماده 17 اقدام شود .

3-نامه شماره 3032 مورخ 5/4/98 بسطام مبني بر ارسال تصوير نامه انجمن صنفي رانندگان مبني مساعدت در ميزان خودياري هزينه اجراي لوله گذاري گاز كه شهرداري بسطام قبلاًپرداخت نموده است لذا به منظور مساعدت با انجمن صنفي رانندگان شورا با مبلغ 75000000ريال پس از طي تشريفات قانوني موافقت نموده است .

 

جلسه صد و بيست و پنجم-  1398/4/2

 

1-نامه مورخ 30/3/98 شهرداري محترم آقاي يعقوبيان مبني بر استعفاي از مسئوليت شهردار مطرح كه پس از بحث وبررسي با اتفاق آرا با استعفاي آقاي يعقوبيان موافقت شد . اززحمات  وتلاشهاي آقاي يعقوبيان در طول مدت خدمت در پست شهرداري بسطام تشكر وقدرداني مي شود از خداوند متعال توفيق روز افزون براي ايشان خواستاريم .

2-با توجه به سوابق كاري آقاي رضا حاج محمدي مسئول حراست به عنوان سرپرست شهرداري پيشنهاد وبه اتفاق آرا انتخاب شد .

3-تقاضاي تعدادي از مالكين واهالي كوچه بعدي از معاينه فني مقابل دالاهو مطرح وطي نامه اي به شهرداري ارسال تا نسبت به بر آورد هزينه آسفالت اقدام نمايد تا با اخذ هزينه انجام گردد همچنين در خصوص نامگذاري كوچه در كميته نامگذاري اقدام شود .

 

جلسه صد و بيست و چهارم-  1398/3/31

 

1-پاسخ گزارش سازمان بازرسي ودر سال گذشته نحوه واصلاح روشها مالي وشهرسازي وغيره.

2-با توجه به بازديد اخير ارديبهشت ماه دفتر شهري از واحدهاي شهرداري شاهد عدم اصلاحات گزارش شده  سازمان بازرسي هستيم .

3-عدم تصويه حساب كامل مسئول امور مالي با توجه به بازنشستگي مسئول امور مالي آقاي اكبريان وابلاغ بعد با سرپرست حسابداري  همچنين صورت ميزان بدهي هاي وطلب شهرداري از مردم مشخص نمي باشد .

4-با توجه به گزارش همشهريان در خصوص مغازه هاي ميدان بار احدي از خريداران نسبت به تغيير كاربري اقدام نموده است وبه صورت انبار كود شيميايي در آورده وتغييرات عمراني بوجود آورده از شهرداري محترم خواسته شد نسبت به اصلاح امور هر چه سر يعتر اقدام نمايد .

 

جلسه صد و بيست و سوم-  1398/3/29

 

نامه جمعي از همشهريان بسطام مبني بر تقاضاي لوله كشي گاز با توجه به اينكه دولت محترم در راستاي كاهش هزينه هاي مرغداري ها اقدام به توسعه شبكه گاز نموده است لذا باتوجه به تقاضاي همشهريان طي نامه اي از اداره گاز بسطام خواسته شده كه شبكه گاز براي باغدارها نيز طراحي شود .

نامه شماره 2781 مورخ 29/3/98مبني بر فروش واحدهاي تجاري شاهوار وپيرو نامه 2265 مورخ 12/3/98 به استحضار مي رساند كه ابتدا موضوع كارشناسي املاك تجديد نظر شود وهمچنين فروش بايد بصورت مزايده رسمي برابر ضوابط ومقررات مالي شهرداري اقدام شود .

 

جلسه صد و بيست و دوم-  1398/3/22

 

1-نامه شماره 2058 مورخ 7/3/98شهرداري مبني بر معرفي آقاي مصطفي اميني به عنوان كارشناس بصير و خبره به استناد ماده 5شيوه نامه امور سرمايه گذاري شهرداري ها مطرح با توجه به حسن عملكرد آقاي اميني با پيشنهاد شهرداري مورد موافقت قرار گرفت .

2-نامه شماره 1684مورخ 26/2/98 شهرداري بسطام مبني بر آمادگي شهرداري جهت حسابرسي سال مالي منتهي به 29/12/97از طريق مناقصه اقدام نمايد .شورا به شهرداري مجوز حسابرسي سال منتهي به 29/12/97برابر ضوابط ومقررات مالي شهرداري پس از طي تشريفات قانوني اقدام نمايد .

3-نامه شماره 2562مورخ 22/3/98 شهرداري بسطام در خصوص صدور پروانه ساخت در ملك قولنامه اي با توجه به اينكه اخذ سند مالكيت از طريق ماده 147نياز به احداث بنا مي باشد وبراي جلو گير ي از تخلف ساختماني ومساعدت با همشهريان با صدور پروانه واخذ تعهد از مالك كه صدور پايان كار منوط به ارائه سند مالكيت اقدام شود.

 

جلسه صد و بيست و يكم-  1398/3/19

 

1-نامه شماره 1174مورخ 15/2/98 شهرداري بسطام مبني بر ارسال چهار جلد تفريغ بودجه سال 97واصل شد كدهاي در آمدي مورد بررسي واقع شد كه در جلسه بعدي صورت ريز در آمد عوارض اختصاص ودر آمد ناشي از بها ءخدمات وهمچنين كد در آمد حاصل از وجوه واموال به شورا اسلامي شهر ارسال شود تا مورد رسيدگي واقع شود .

2-نامه شماره 2265 مورخ 12/3/98 شهرداري بسطام مبني بر فروش 2باب مغازه مجتمع تجاري شاهوار مطرح با توجه به افزايش قيمت كارشناس با قيمت روز هم خوان نمي باشد با توجه به بررسي واستعلام از بنگاهها سطح شهر قيمت مناسب  نمي باشد لذا در قيمت پايه مجداً بررسي شود .

 

جلسه صد و بيستم-  1398/3/5

 

1-رسيدگي به ارباب رجوع حضور آقايان سيد مرتضي مطلبي وخانم پروين خدامي به لحاظ مشكل واختلاف مرزي بين دو پلاك باتوجه به جوي آب قديمي بين زمين ها واختلاف ارتفاع زمين بالا دست وپايين كوچه به اندازه نصف از هر دو پلاك گرفته شود .خانم خدامي آمادگي تعهد محضري دارد كه هر وقت بازسازي نمايد عقب نشيني نمايد وآقاي مطلبي مخالف بود واعلام به تعريض همزمان پلاكها دارند .

 

 

جلسه صد و نوزدهم-  1398/3/1

 

1-مديركل محترم تربيت بدني وامور جوانان استان جناب آقاي جان علي ورياست محترم تربيت بدني شهرستان وبخشدارمحترم بسطام ومسئول تربيت بدني بخش بسطام وهيئت همراه در صحن شورا حضور يافتند .با توجه به مشكلات زمين استخر و زمين چمن به دليل اينكه مسكن وشهرسازي در شهر بسطام زمين نداشته اند به دليل بهره مندي شهروندان ومردم بخش از امكانات ورزشي 2قطعه بهترين –زمين هاي شهرداري به خاطر مساعدت تحويل شده به شرط اينكه مسكن وشهرسازي باتوجه به صورت جلسات قبلي تعهد نمود بود كه زمين معوض در اختيار شهرداري قرار دهندپس از بحث وبررسي تبادل نظر حضار قرار شد كه در جلسه بعد از ماه مبارك رمضان با حضور فرماندار محترم شهرستان جلسه اي به منظور پيگيري مجدد تشكيل ومورد رسيدگي قرار گيرد وزمين معوض توسط مسكن شهرسازي تامين گردد.

2-نامه شماره 2833/1/5025مورخ 31/2/98در جلسه مطرح وقرار شد كه اصلاح متمم بودجه سال 97مصوب به فرمانداري ارسال ودر خصوص بندهاي 2و3نيز تصوير نامه فوق به شهرداري بسطام جهت استحضار واقدام ارسال مي شود .

 

جلسه صد و هجدهم-  1398/2/29

 

1-با توجه به دعوت كتبي از رئيس اداره گاز شهر بسطام آقاي عابديني ومهندس عليمردان حضور  يافتند ورئيس شورا جناب آقاي شمس ضمن خير مقدم خدمت آنان در خصوص مشكلات سرمازدگي وباغداران به منظور ارائه راهكار جهت استفاده از تسهيلات بيشتر باغداران مطالبي ارائه كرد سپس رياست اداره گاز توضيحاٌت مبسو طي فرمود وآمادگي اداره گاز در خصوص توسعه گازو همكاري باغداران وكشاورزان ومرغداريها اعلام نمود كه در خصوص مر غداريها كه 5 سال تمام فعال مي باشند در قالب پروژه خوش ها كه هزينه خط انتقال توسط آن سازمان برنامه وبودجه پرداخت مي شود ودر خصوص كشاورزان وباغداران نيز بعد از ارائه تقاضاي كشاورزان وباغداران شركت گاز طراحي مسير و نظارت پروژه را رايگان اقدام ومالكين در قالب خود ارجاعي كه هزينه ايجاد خط شبكه توسط باغداران وبا اخذ پيمانكاران خواهد شد .قرار شد كه شورا جهت فرهنگ سازي استفاده بيشتر از گاز تبليغاتي در سطح شهر داشته باشيم .

2-در ادامه جلسه جناب آقاي مهندس موسوي رياست  محترم اداره برق بسطام در جلسه حضور يافتند ودر خصوص موضوع  سرمازدگي بحث وتبادل نظر شد جناب آقاي موسوي اعلام كرد براساس ضوابط ومقررات به انجام شبكه برق واشتراك برق به كشاورزي بر قرار مي كنيم با توجه به زير ساخت هاي موجود اداره برق فروش بيشترداشته باشد همچنين جهت كاهش هزينه با كشاورزان يك منطقه با هم مشاركت كنند تا هزينه ها كاهش يابد از زيرهر پست برق تا فاصله 300متر اشتراك برق مي دهند .مهمترين موضوع پاسخ استعلام جهاد مي باشد كه بايد باغداران استعلام جهاد وبخشداري داشته باشند .طراحي مسير شبكه رايگان انجام مي شود .

 

جلسه صد و هفدهم-  1398/2/25

 

1-نامه شماره 11617 مورخ 25/12/97 شهرداري بسطام مبني بر اصلاح ومتمم بودجه سال 97كه در جلسات گذشته مورد بررسي واقع شده بود در اين جلسه مورد تصويب نهايي واقع شده است .

2-نامه شماره 1313 مورخ 23/2/97 شهرداري بسطام در خصوص تقاضاي آقاي حسينعلي اسكندري مبني بر صدور پروانه ساختماني در ملك قولنامه اي با توجه به اينكه از طريق ماده 147ثبت اسناد جهت صدور سند مالكيت نياز به ساخت بنا مي باشد .لذا به منظور مساعدت با نامبرده وجلوگيري از تخلفات ساختماني مجوز ساخت بنا با اخذ تعهد از مالك و صدور پايان كار منوط به ارائه سند مالكيت شود .

3-نامه شماره 1636مورخ 25/2/98 شهرداري بسطام مبني بر صدور پروانه ساختماني آقاي مهدي رضواني برابر توافق نامه شماره 5066مورخ 19/6/96 باتوجه به بند 2آن به منظور مساعدت با نامبرده نسبت به صدور مجوز بناء اقدام وپايانكار را منوط به ارائه سند مالكيت شود .

4-نامه شماره 1200/5025 مورخ 7/1/98 فرمانداري شاهرود مبني بر بند يك  مصوبات جلسه شماره 112شورا مبني بر صدور پروانه ساختماني خا نم مريم غلامي با توجه به مشاعي بودن آن تصوير نامه فوق جهت اقدام  به شهرداري بسطام ارسال شد .

5-نامه شماره 1542مورخ 23/2/98  شهرداري بسطام در خصوث بكارگيري نيز مخصوص كنترل جدا سازي آب خام وتعميرات مسير لوله كشي مورد تصويب شورا واقع نشد وبه شهرداري اعلام شود كه بصورت موردي دستمزدآن پرداخت شود.

6-با توجه به تقاضاي كشاورزان وباغداران مبني برتوسعه شبكه گاز وبرق از مسئولين ادارات دعوت بعمل آيد تا را هكارهاي مساعدت به باغداران بررسي شود.

 

جلسه صد و شانزدهم-  1398/2/15

 

1-نامه شماره 21مورخ 10/2/98  شهرداري بسطام مبني بر اجاره ساليانه نمايشگاه گل جنب ساختمان آتش نشاني پس از بحث وبررسي با رعايت ضوابط ومقررات وآئين نامه مالي شهرداري از طريق مزايده موافقت گرديد .

2-نامه شماره 1084مورخ 10/2/98شهرداري بسطام مبني براخذ پروانه ساختماني ملك مورثي وفاقد سند مالكيت به منظور مساعدت با مالك شهرداري به منظور جلوگيري از تخلف ساختماني مجوز ساخت بنا با اخذ تعهد از نامبرده وصدور پايانكار منوط به ارائه سند مالكيت از نامبرده شود .

3-نامه شماره 998مورخ 8/2/98  مبني بر تقا ضاي ماموريت اداري مورخ 8/2/98آقاي شهرداربسطام موافقت اعلام مي شود .

4- در ادامه جلسه تعدادي از استاتيد دانشگاهي در خصوص طرح جامع شهر به اتفاق شهردار محترم در صحن شورا حضور يافتند ودر خصوص آسيب هاي طرح جامع شهر از نظر كاهش كاربري باغات از طرح جامع مورد بررسي ونظر خواهي اساتيد محترم واقع شد وقرار شد كه از مشاور وطرح  جامع بسطام دليل حذف وكاهش طرح جامع خواسته شود ومطا لعات مشاورنيز در اختيار اساتيد دانشگاهي قرار گيرد.

 

جلسه صد و پانزدهم-  1398/2/8

 

1-نامه شماره 991مورخ 8/2/98شهرداري بسطام در خصوص خريد زمين به منظورپروژه هاي شهري وآب خام فضاي سبزوهمچنين تهاتر با شركت اب فاضلاب شهري در راستاي موضوع بند 3صورتجلسه مورخ 20/10/97  با مساحت 5135پنج هزار ويكصد وسي وپنج متر مربع براربا تصوير سند مالكيت چهار دانگ مشاع از شش دانگ پلاك 1751برابر با كميسيون معاملات وآينن نامه مالي شهرداري پس از طي تشريفات قانوني موافقت مي گردد.

2-نامه شماره 303مورخ 26/1/98 شهرداري بسطام مبني بر اجاره زمين  جنب پست برق در ميدان امام صادق (ع) به شركت رايتل طبق نظزيه كارشناسي بصورت اجاره بها بمدت 3 سال شمسي طبق ضوابط ومقررات آينن نامه مالي شهرداري پس از طي تشريفات قانوني موافقت مي گردد.

3-نامه شماره 524مورخ 26/1/98شهرداري بسطام مبني بر بكارگيري يك نيرو به صورت قرار دادحجمي با سازمان همياري شهرداري استان به منظور نگهداري وآماده نگه داشتن ماشين آلات برابر ضوابط ومقررات مالي شهرداري پس از طي تشريفات قانوني موافقت مي گردد.

4-نامه شماره 432مورخ 22/1/ 97مدير كل محترم دفتر برنامه ريزي وبودجه سازمان شهرداري وپيرو مجوز 148 مورخ 26/2/97مبني بر وصول بهاي خدمات هزينه تامين پاركينگ موارد 6 گانه خاص كه امكان تهيه نمي باشد با توجه به نامه فوق پس ازرعايت ضوابط ومقررات مالي وتشريفات قانوني موافقت مي گردد.

5-نامه شماره 136مورخ 15/1/98 شهرداري بسطام مبني بر صدور مجوز تفويض اختيار مامعلات به استناد ماده 35 آينن نامه مالي شهرداريهاي كشور تا سقف 000/000/400/1ريال موافقت مي گردد.

6-نامه شماره 773مورخ 3/2/98شهرداري بسطام مبني بر جابجاي زمين قدر سهم تفكيك با توجه به كروكي پيوست قطعه پيشنهادي مالكين با توجه به موقعيت آن به صرفه صلاح شهرداري نمي باشد .

7-نامه شماره 11264مورخ 15/12/97شهرداري بسطام مبني بر تقاضاي نماينده بار فروشان بركاهش هزينه وصولي از غرفه داران ميدان بار با توجه به درخواست وبررسي موقعيت ميدان بار مبلغ دريافتي از هر غرفه با توجه به هزينه هاي مالكين در دفتر خانه به مبلغ 000/000/10 ده ميليون ريال موافقت مي گردد.

8-نامه شماره 18363/1/5025 مورخ 19/12/97فرمانداري در خصوص نواقص مورد بند يك مصوبات جلسه 109مبني بر موافقت با توافق بين شهرداري وورثه مرحوم رضايي اعلام مي شود كه از طريق ماده101 قانون شهرداري ها و همچنين طبق  كاربري  طرح تفصيلي موجود مسكوني مي باشد  وضمناً اعلام شده كه پس از طي مراحل قانوني شهرداري اقدام نمايد .

 

تعداد بازدیدکنندگان امروز 583 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1505 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1019750 تعداد کاربران بر خط 6 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این سایت مربوط به شهرداری بسطام می باشد
Info@Bastam.ir
Powered by DorsaPortal