sd
line
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
home
 
تلگرام@ShahrdariBastam    اینستاگرام@Bastam_municipality *** سال نو مبارک *** روابط عمومی شهرداری بسطام پیشرو در روابط عمومی دیجیتال
 
مصوبات شوراي اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام در سال 1396

ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران(اصلاحي 6/7/1382)- شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و درصورت امكان با راه­اندازي پايگاه رايانه­اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

تذكر: اين مصوبات پس از طي مراحل قانوني قابل اجرا مي باشد.

 
    

 

جلسه  پنجاه و يكم  -    20/12/1396

 

1-با توجه به گذشت بيش از چند ماه از تمديد اجاره بهر ه برداري موقت وهمچنين موضوع قراردادبهره برداري از پارك سرآسياب ومشاركت در توسعه آن متاسفانه در مدت زمان مورد نظر ،اقدامي از سوي بهره بردار صورت نگرفته است .لذا نظر شور ا به لغو قرارداد مي باشد .ضمناٌشورا از شهرداري تقاضا دارد طرح جامع مناسبي براي پارك سرآسياب توسط مهندس مشاور تهيه وسپس نسبت به مزايده واخذ بهره بردار اقدام نمايد.همچنين از ادامه بهربرداري آقاي محمدي با توجه به پايان مهلت قرارداد جلوگيري به عمل آيد وشورا را از اقدامات مطلع نمايد.

2-حضور آقاي حسني و همراهان در صحن شورا پيرامون طلب ايشان از آقاي رباني بابت فروش مبل به هتل قصر بسطام.

3-مطرح شدن نامه شماره 16379/1/5025مورخه 16/12/96آن فرمانداري ،پيرامون بند 3مصوبه جلسه 47مبني بر اعتراض هيات تطبيق در رابطه با مصوبات واگذاري اراضي مورد نظر به حسينيه نخل وهيات امناي مسجد بابا ابوالقاسم .اعتراض فرمانداري پذيرفته شد وپس از بحث وتبادل نظر واگذاري به هيات امناي مسجد با با ابوالقاسم مصوب گرديد برابر آئين نامه مالي ومعامله شهرداري از طريق مناقصه صورت گيرد.

 

جلسه  پنجاهم  -    16/12/1396

 

1-با عنايت به مسائل ومشكلات بهداشتي ودر ماني موجود در شهر بسطام ،طي نامه اي به رياست محتر م دانشگاه علومي پزشكي شهرستان جناب آقاي دكتر چمن ،در خواست اين شورا را مبني بر ايجاد جلسه اي مشترك اعلام كرديم.

2-حضور جمعي از مالكان آب قنات صادق خان وبحث وتبادل نظر پيرامون مشكلات ايجاد شده.

3-عطف به نامه 10206مورخه 16/12/96پيرامون تمديد قرارداد مجري قصر بادي در محل پارك شهيد مطهري ،پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا مشروط به اضافه ننمودن فضاي بيشتر با اجاره بها به مبلغ 3000000 (سه ميليون ريال) ماهيانه به مدت زمان يك دوره شش ماهه مورد موافقت قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

4-عطف به نامه شماره 10301 مورخ 16/12/96شهرداري، مبني بر توافق نامه مورخه 9/12/96پيرامون آزاد سازي و تعريض كوچه منشعب از خيابان 12بهمن پس از بحث وتبادل در شورا ،در قالب 3ماده و5تبصره مورد موافقت قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهدگرديد.

5-طي نامه اي به دكتر محمود جهانشاهي ،مدير كل محترم اداره ميراث فرهنگي ،گردشگري وصنايع دستي استان، انتخاب شايسته ايشان را از طرف مردم فهيم شهر 7000 ساله بسطام تبريك عرض نموده و توفيقات ايشان را از خداوند متعال خواستاريم.

6-عطف به نامه 7465مورخه 20/9/96 شهرداري پيرامون مجوز صدور خانه خلاقيت ،طي نامه اي به شهرداري اعلام شد با توجه به وجود خانه خلاقيت در شهر بسطام ،بررسي نمايد آيا وجود يك خانه خلا قيت ديگر قابليت دارد يا خير.

 

جلسه  چهل و نهم  -    13/12/1396

 

-1حضور ارباب رجوعان محترم ،آقايان جعفرآقائي وجامعي و پيگيري مشكلات آنها

2-حضور ارباب رجوع محترم آقاي باقري و پيگيري مشكلات آنها

3-بودجه پيشنهادي سال  1397شهرداري با مجموع سهم اعتبارات جاري و عمراني 54000000 ريال  (پنجاه وچهار ميليارد ريال)پس از بحث وبررسي، مورد موافقت قرار گرفت وپس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

4-طي نامه اي به شهرداري با توجه به طرح قريب الوقوع انتقال آرامستان به محل جديد تصميم گرفته شداز دفن متوفيان در محل آرامستان قديم خوداري گردد،همچنين شهرداري محترم مي بايست ضمن تهيه طرح همسان سازي قبور ونصب تابلو در محل ،از ترميم واحداث قبور قديمي خارج از طرح جلوگيري نمايد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

5-عطف به نامه آقايان محمدرضائي،محمد علي رضائي،وحسن بابامحمدي از عزيزان شهرداري ودر خواست دريافت سنوات اين عزيزان ،پس از تبادل نظر شورا با عنايت به وضعيت نامساعد اقتصادي شهرداري ،اين شورا اعلام آمادگي خود را جهت صدور مجوز انتقال زمين از زمين هاي مازاد شهري كه در اختيار شهرداري است را پس از طي مراحل قانوني وبررسي قيمت كار شناسي ،با تهاتر با مبلغ بدهي سنوات اعلام مي دارد.

 

جلسه  چهل و هشتم  -    9/12/1396

 

1-بحث وتبادل نظر پيرامون انتقال آرامستان باحضور آقاي تأيبي

2-بررسي بودجه پيشنهادي سال 97شهرداري

3-در راستاي اهداف شوراي اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام درجهت تعامل هرچه بيشتر با شوراهاي اسلامي وروستائي بخش طي نامه اي از شوراي اسلامي محترم قلعه نوخرقان جهت حضور در محل دفتر جلسات شوراي شهر بسطام مورخه 13/12/96يكشنبه دعوت به عمل آمد.

 

جلسه  چهل و هفتم  -    6/12/1396

 

1-بازگشت به نامه 9750در مورخ 2/12/96پيرامون مجوز ساخت المان هاي نوروزي ،جشنواره سنجد وبرنامه  ويژه چهارشنبه سوري طي نامه اي با اعتبار ي  به مبلغ 700000000(هفتصد ميليون ريال)موافقت شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2-بازگشت به نامه 9840در مورخ 6/12/96پيرامون واگذاري اوراق خزانه ،پس از بحث تبادل نظر در صحن شورا بر حسب ضوابط شركت بورس و فرابورس ،فروش اوراق به نرخ روز جهت پرداخت بدهي ها ، عيدي وحقوق كارمندان از نظر اين شورا بلا مانع تشخيص داده شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3-مطرح  شدن نامه شماره 15522/1/5025 مورخ30/11/ 96فرمانداري ويژه شهرستان در صحن شورا پيرامون مغايرت هاي صورتجلسه شماره 35اين شورا ،در خصوص بند 5مصوبه جلسه 35،قابل ذكر است زمين حسينه نخل بسطام متعلق به شهرداري مي باشد وبا توسعه اين حسينيه در چهار چوب آئين نامه اي شهرداري و مطابق با قانون موافقت شده است ،همچنين در رابطه با بند 4مصوبات جلسه 35،با واگذاري يك قطعه زمين به هيات امنا ي مسجد بابا ابوالقاسم در چهار چوب آئين نامه مالي شهرداري ها موافقت شده است.

 

جلسه  چهل و ششم  -    2/12/1396

 

1-بازگشت به نامه 14696/119مورخه 5/11/96مديريت ثبت اسناد واملاك استان سمنان ،خطاب به مدير كل محترم دفتر اجتماعي وفرهنگي استاندار،در خصوص ايجاد نمايندگي ثبت اسناد واملاك در شهر بسطام ،طي نامه اي آمادگي اين شورا براي ايجاد زير ساخت هاي لازم از قبيل ساختمان اداري ،امكانات وتجهيزات لازم را اعلام كرديم.

2-عطف به نامه 9478مورخ 25/11/96شهرداري در خصوص تخريب گاراژ قديمي وخريد ملك مذكور از طريق ماده واحده طر ح تملك بر اساس قيمت كارشناسي،طي نامه اي به شهرداري خواستار تامين اعتبار وانجام تملك برابر مقررات وضوابط قانوني شديم.

3-طي نامه  اي به مديريت محترم درمان استان سمنان ،با توجه به حضور تامين اجتماعي شعبه بسطام از سال 1378و آمار بالغ به 7000 نفر بيمه شده اصلي و 16000 بيمه شده تبعي و1500 نفر مستمري بگير وبا عنايت به گستردگي محدوده استحفاظي وبا توجه به طومارهاي بي شمارمردمي وگلايه هاي مردم عزيز،ايجاد يك واحد درمانگاهي ويا انتقال درمانگاه شماره 2شاهرود به بسطام رااز مدير محترم درمان  استان تقا ضا منديم.

 

جلسه  چهل و پنجم  -    29/11/1396

 

1-بررسي نامه هاي وارده

2-بررسي بودجه پيشنهادي شهرداري تا اول محبث هزينه هاي شهري ،سرمايه اي وانتقال

3-حضور آقاي اسماعيلي فرمانده حوزه مقاومت كربلا در صحن شوراي شهر

 

جلسه  چهل و چهارم  -    25/11/1396

 

1-حضور همشهريان عزيز از شهرك رضوي و بيان مشكلات اين شهرك

2-عطف به نامه 9275مورخ 21/11/96وتصوير توافق (ضميمه مستندات لازم )شماره 8805تاريخ 5/11/96في مابين شهرداري بسطام وآقاي مجتبي حسني پس از بحث وتبادل نظر شورا با توجه به ضرورت احداث خيابان با اين توافق در 3ماده و4تبصره موافقت شد كه طي نامه اي پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد

3 -عطف به نامه 9465مورخ25/11/96در خصوص هزينه هاي كفن ودفن خانم مرحومه نرگس بابا محمدي از مدد جويان كميته امداد،پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا با پرداخت هزينه  از محل ماده 17موافقت به عمل مي آيد كه طي نامه اي پس ازطي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

4-بازگشت به نامه 9497در مورخ 25/11/96پيرامون تامين زمين به مساحت دو2هزار متر مربع جهت احداث سالن هلال احمر وبه منظور همكاري ومساعدت با ارگانها ،پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا با اين موضوع برابر ضوابط ومقررات مالي شهرداري موافقت شد كه طي نامه اي پس ازطي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهدشد.

5-عطف به نامه 9482مورخ 25/11/96پيرامون هزينه هاي كفن ودفن مرحومه سكينه اسكندري با توجه به وضعيت نامناسب مالي ورثه مرحومه ،پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا با پرداخت هزينه ذكر شده از محل ماده   17موافقت مي گرددكه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

6-بازگشت به نامه9163مورخ 21/11/96پيرامون ساماندهي ورفع مشكلات نهرهاي موجود در ابتداي خيابان سرآسياب وميدان معلم كوچه اميني با هزينه اجراي پروژه به مبلغ يكصد ميليون ريال پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا موافقت كرديد كه مي بايست در اصلاحيه بودجه 96پايدار گرددوپس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

7-عطف به نامه 8609در مورخ 27/11/96شهرداري ،4جلد بودجه پيشنهادي سال 1397شهرداري دريافت گرديدكه در اين جلسه پيرامون خلاصه بودجه ودرامد شهرداري بحث وتبادل نظر شد .

 

جلسه  چهل و سوم  -    15/11/1396

 

-1 عطف به نامه شماره 7354مورخه 16/9/96شهرداري در خصوص توافق في مابين شهرداري و خانم فاطمه عربي در مورد ملك واقع در كوچه شهيد كاملي پس از بحث وتبادل نظر در شورا با توافق ذكر شده در 3ماده و 6تبصره موافقت شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

2- بازگشت به نامه 7151مورخه 8/9/ 96پيرامون توافق  شماره 6700مورخه 4/9/96پس از بحث و تبادل نظر در شورا با توافق ذكر شده در 3ماده و 4تبصره موافقت شد كه طي نامه اي پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

3- عطف به نامه 14571/1/5025 مورخ 14/11/96 فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود در اجرايي ماده 30 آئين نامه مالي شهرداري و بند 16ماده 80 قانون اصلاح مواردي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1357و اصلاحات بعدي، با توجه به مصوبه فرمانداري، دفترچه لايحه عوارض محلي سال 97شهرداري بسطام به پيوست ارسال مي شود خواهشمنديم برابر مقررات نسبت به اعلان عمومي وفق مقررات ياد شده اقدام فرمائيد.

4- بازگشت به نامه شماره  5784مورخه 24/7/96پيرامون توافق شماره 5414 مورخه 4/7/96پس از بحث وتبادل نظر در شورا با توافق ذكر شده در 3ماده و 5 تبصره مشروط به ثبت تعهد در دفتر خانه اسناد رسمي مبني بر تعريض 80/17متر در مسير  تعريض بناي جديد  موافقت  شد كه طي نامه اي  پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

5- بازگشت به  نامه شماره 7400مورخه 19/9/96پيرامون خريد  قطعه زمين واقع در ضلع شمالي بانك ملي با مالكيت شركت تعاوني كار كنان دولت بسطام (ملك وقفي )به  ازاي هر متر مربع يك ميليون و پانصد هزار ريال پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا بلا مانع تشخيص داده شد كه طي نامه اي پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

6- بازگشت به نامه 8905مورخه 5/7/96پيرامون به كار گيري نيرودر امور سرايداري شهرداري پس از بحث وتبادل نظر به صورت زير مورد توافق قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني طي نامه اي به شهرداري ابلاغ مي گردد(1)از نيروهاي خدمات شهري شاغل يك نفر نيروي داراي تحصيلات بالا به عنوان سرايدار به كار گيري نموده (2)يك نفر نيروي حجمي ويا از طريق بخش خصوصي جانشين نيروي خدمات شهري به كار گيري شود .

7- بازگشت به نامه شماره 9061مورخه 11/11/96پيرامون توافق في مابين ورثه مرحوم محمد ابراهيم كريمي وشهرداري توافق ذكر شده پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا در 3ماده و5تبصره مورد موافقت قرار گرفت كه طي نامه اي پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

8- بازگشت به نامه شماره 8898مورخه4/11/96پيرامون اعطاء20(بيست)درصد تخفيف براي مؤدياني كه در بازه زماني يكم الي پانزدهم اسفند جهت اخذ پروانه مراجعه مي نمايندپس از بحت وتبادل نظر در صحن شورا مورد موافقت قرار گرفت وطي نامه اي پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

 

جلسه  چهل و دوم  -    11/11/1396

 

1- عطف به نامه هاي شماره 14072/1/5025 مورخه 5/11/96و14071/1/5025 مورخه 5/11/ 96 فرمانداري مبني بر عدم وجود مدارك ومستندات لازم در خصوص بند 4صورتجلسه شماره 39 و بند 3صورتجلسه شماره 38 اين مدارك و مستندات طي نامه هائي جداگانه به فر مانداري ارسال گرديد .

2 -عطف به نامه شماره 14073/1/5025 مورخه 5/11/96مبني بر تاخير در ارسال صورتجلسه شماره 35 اين شورا، مصوبات ان جلسه مجدَدا در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و به تائيد شورا رسيد .

3- حضور آقاي كلانتري مسئول اداره ورزش وجوانان بخش بسطام وبحث و تبادل نظر پيرامون مراسمات ورزشي در ايام دهه فجر .

4- بازگشت به نامه 61/100مورخه 4/11/96 و درخواست مدير دبستان بايزيد بسطامي در خصوص نصب علائم هشدار دهنده و همچنين اجراي سرعت گير به منظور كنترل ترافيك طي نامه اي به شهرداري خواستار بررسي وطرح در شوراي ترافيك وانجام اقدامات لازم شديم.

 

جلسه  چهل و يكم  -    4/11/1396

 

1- حضور آقايان فدائي زاده و ابراهيمي و پيگيري مشكلات اين عزيزان 

2- بررسي لايحه عوارض سال 1397

3- بازگشت به نامه ي شماره 8627مورخه 27/10/96شهرداري مبني بر بررسي و اصلاح مفاد اعلام شده در لايحه عوارض سال 1397شهرداري بسطام پس از بحث بررسي در صحن شورا مورد تصويب قرار گرفت.

 

جلسه  چهلم -    1/11/1396

 

1-حضور فرماندار محترم شهرستان شاهرود جناب آقاي مهندس هاشمي وبخشدار محترم بسطام مهندس استيري در صحن شوراي اسلامي شهر،در اين جلسه پس از عرض خير مقدم اعضاي شوراي شهر به مهمانان گرامي وتشكر از حضور اين عزيزان ،مهندس هاشمي پيرامون ضروريات خدمت به مردم توسط مسئولين نكاتي را بيان فرمودند ،سپس بابيان مشكلات شهري همچون مصوبه شهرستان ،سالن بحران شهر،در مانگاه شماره (2)تامين اجتماعي ،مدرسه نيمه تمام بايزيد بسطامي ،آب رودبار و مشكلات انتقال ان و...از سوي اعضا ء شورا شهر ،پيرامون اين مسائل  بحث  وتبادل نظر گرديد.

 2-حضور ارباب رجوعان محترم آقايان كلاهدوزان وصفوي وپيگيري مشكلات اين عزيزان

3-بازگشت به نامه 8650در مورخ 27/10/96در خصوص استرداد واريزي آقاي محمد آقابابايي به دليل انصراف از به كار گيري گريدر ،در چهار چوب مقررات مالي شهرداري از نظر اين شورا استرداد مبلغ واريزي بلامانع تشخص داده شد وطي نامه اي به شهرداري اعلام شد.    

4-تعرفه عوارض محلي شهرداري بسطام ،در خصوص صنوف تابند 434 مورد بررسي قرار گرفت ،با توجه به نر خ پيشنهادي  شهرداري مبني بر افزايش كمتر از ده در صد مورد موافقت قرار گرفت .

5-بازگشت به نامه 570مورخ 21/10//96فرمانداري و ايراد وارده .محل تامين اعتبار جايزه ي موصوف از محل ماده 17شهرداري تعيين گرديد.

6-حضور آقاي حسين مير باقري (برادر آقاي داود مير باقري )به همراهي آقاي اسكندري و بحث و تبادل نظر پيرامون سر مايه گذاري ايشان در بسطام

7-عطف  به نامه 8450 مورخ 30/10/96 شهرداري مبني بر انجام قرارداد حجمي امورحقوقي ،با رعايت مفاد ائين نامه ومقررات مالي اداري شهرداري از نظر شورا بلامانع تشخيص داده شد و طي نامه اي به شهرداري ابلاغ شد.

 

جلسه  سي و نهم  -    27/10/1396

 

1-حضور سر كار خانم ها دكتر ابراهيمي و دكتر رفعتي و پيگيري حقوق در بازه زماني در سالهاي 84تا88

2-پيرو مذاكرات و مكاتبات متعدد قبلي پيرامون ساماندهي مقبره بايزيد بسطامي وعدم پاسخگوئي از طرف متوليان ومسئولين امر(اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شاهرود) و با عنايت به مراجعات مكرر مردمي، مطالبات گردشگران داخلي و خارجي در خصوص عدم نصب المان مناسب جهت مقبره سلطان العارفين بايزيد بسطامي طي نامه اي به اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان شاهرود به مدت يك ماه از تاريخ رويت نامه فرصت داده شده تا اقدام اجرائي لازم را انجام دهند، بدهي است از سپري شدن مدت مذكور اين شورا رأسا نسبت به اين مورد اقدامي اجرائي خواهد نمود.

3-حضور شهردار محترم، مهندس زماني و آقاي مرادي و بحث وتبادل نظر پيرامون و اوضا ع تاسيسات شن وماسه

4-بازگشت به نامه 8669شهرداري مورخه27/10/96در خصوص مشاركت احداث بنا در برخي از املاك موقوفه با بنياد توسعه وعمران موقوفات طبق مستندات و توجيه اقتصادي صورتجلسه تنظيمي مورخه 23/10/96في مابين شهردار محترم ومدير دفتر اجرائي بنياد وتوسعه عمران موقوفات استان پس از بحث وتبادل نظر با بندهاي 2بصورت مشاركت (74در صد سهم شهردار و26در صد سهم شهردار و26در صد سهم بنياد وتوسعه وعمران موقوفات وبند 3قدر السهم مشاركت 70در صد سهم شهرداري 30در صد بنياد توسعه عمران ) مورد وافقت قرار گرفت، اين مصوبه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاخ خواهد شد.

 

جلسه  سي و هشتم  -    20/10/1396

 

1-باتوجه به بازديد به عمل امده توسط شوراي اسلامي شهر بسطام از كتابخانه بايزيد بسطامي ،طي نامه اي بابت فضاي مناسب وبا كيفيت اين كتابخانه پس از با زسازي و زحمات جناب اقاي موسوي رياست محترم كتابخانه هاي عمومي شهرستان تقدير شد.

2-بازگشت به نامه44890/42/50 در مورخ 18/10/96استانداري ،طي نامه اي به شهرداري خواستاراصلاح لايحه عوارض سال 97منطبق بر عناوين مطروحه در اين نامه وارائه آن در صحن شورا در اسرع وقت شديم (همچنين لايحه عوارض وصولي به شهرداري اعاده مي گردد)

3-بازگشت به نامه 8224مورخه 13/10/96شهرداري پيرامون توافق نامه شماره 8226مورخه 13/10/96مابين شهرداري واقاي محسن باقري ،پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا ،با توافق مذكور در 3ماده و7تبصره موافقت شدكه پس از طي مر احل قانوني به شهرداري اعلام مي گردد.

4-حضور جمعي از اصحاب رسانه بخش بسطام اقايان صفري،نادمي واقاي بابامحمدي وبحث وتبادل نظر پيرامون مباحث مختلف بخش بسطام

 

جلسه  سي و هفتم  -    17/10/1396

 

1-حضور مهندس معماريان ومهندس عسگري وارائه طر ح پيشنهادي ميدان امام حسين (ع)از سوي ايشان وبحث و تبادل نظر پيرامون اين طرح در صحن شورا .

2-باز گشت به نامه8217شهرداري مورخه 14/10/96باموضوع تشويق وايجاد انگيزه همشهريان در جهت اخذ عوارض نوسازي پس از بحث وتبادل نظر بااين پيشنهاد به شرح اهداي جايزه مًودياني كه عوارض نوسازي را پرداخت مي كنند جمعاًبه مبلغ 000/000/60ريال (شصت ميليون ريال ) تر جيعاً20  (بيست نفر )موافقت شدوطي نامه اي به شهرداري ابلاغ شد

3-بازگشت به نامه شماره8120شهرداري درمورخ 10/10/96مبني بر فروش املاك مازاد بر نياز وپيرو مجوز صادره شماره 349در مورخ 2/7/96فروش املاك فوق از طريق مزايده كتبي برابرضوابط ومقررات پس از بحث وتبادل نظر مورد موافقت قرار گرفت وطي نامه اي به شهرداري ابلاغ شد.

4-بازگشت به نامه 8161شهرداري با موضوع انصراف از صدور پروانه واستردادوجوه واريزي اقاي كياوش پورنيا ملك به پلاك ثبتي 5739فر عي از يك اصلي بارعايت ضوابط ومقررات مالي شهرداري از نظر اين شورا بلا مانع تشخيص داده شد وطي نامه اي به شهرداري ابلاغ شد.

 

جلسه سي و ششم  -    10/10/1396

 

1-حضور شهر دار محترمجناب اقاي  حضور شهردار محترم جناب آقاي يعقوبيان در صحن شورا و بحث و تبادل نظر پيرامون لايحه عوارض و عملكرد 9 ماهه شهرداري در سال 1396

- بحث و تبادل نظر پيرامون لايحه عوارض سال 96-97

- عطف به نامه شماره  8097 مورخه 10/10/1396 شهرداري مبني بر جايگزيني آقاي رضا حاجي محمدي به سمت معاونت و جانشيني شهردار محترم ، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جناب آقاي غلامرضا سلطاني ، بعد از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با اين درخواست موافقت گرديد و طي نامه اي به شهرداري اين موافقت ابلاغ گرديد .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي و پنجم  -    6/10/1396

 

1-بازگشت به نامه ارائه شده از سوي ورثه مرحوم تقي رضواني پيرامون مشكلات ايجاد شده براي كسبه قسمت جنوبي پمپ CNG شهرداري طي نامه اي از شهرداري خواستار بررسي مشكلات مطرح شده و مطلع نمودن شورا از اقدامات انجام شده شديم .

2- عطف به نامه شماره 7151 مورخه 8/9/1396 و توافق نامه شماره 6700 مورخه 4/9/1396 شهرداري پس از بحث و تبادل نظر در شورا با 3 بند مورد موافقت قرار گرفت و طي نامه اي به شهرداري ابلاغ گرديد .

3-عطف به نامه شماره 7353 مورخه 18/9/1396 شهرداري و توافق نامه 15/7/1396 في مابين شهرداري و ورثه مرحوم حاج مهدي رضواني در 3 ماده مورد موافقت شورا قرار گرفت ، اين مصوبه پس از طي مراحل قانوني طي نامه اي به شهرداري ابلاغ خواهد گرديد .

4-عطف به نامه شماره 5924 به تاريخ 21/8/1396 پيرامون فروش ملك ورثه مرحوم محمد يعقوبي واقع در خيابان شهيد مدني جنبن مسجد باباابوالقاسم پس از بحث و بررسي و تبادل نظر در شورا به دليل عدم فروش اين ملك در آگهي مزايده و به استناد مجوز شماره 77 مورخه 13/2/1395 با اين امر موافقت گرديد ، اين مصوبه پس از طي مراحل قانوني به شهردار ابلاغ خواهد گرديد .

5- عطف به نامه شهرداري به شماره 5613 مورخه 13/7/1396 با توجه به اينكه ملك فوق متعلق به شهرداري مي باشد پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با احداث و افزايش بناء مسجد قبلي شهرداري توسط هيات نخل موافقت گرديد . ضمناً بايد به هيئت امناء مسجد اعلام شود كه در صورت تعريض خيابان از ضلع شمالي با شهرداري همكاري لازم را داسشته باشند اين مصوبه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد گرديد .

6- عطف به نامه شماره 7465 مورخه 20/9/1396 شهرداري پيرامون اعلام نماينده شورا در كميته ارزيابي خانه خلاقيت پس از بحث و تبادل نظر در شورا آقاي محسن حسني به عنوان نماينده اين شورا طي نامه اي به شهرداري ابلاغ گرديد .

7- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي و چهارم  -    3/10/1396

 

1- با توجه به درخواست آقاي محمد نوري جهت ايجاد نمايشگاه صنايع دستي و سوغات در محل خيابان ارگ شهر بسطام طي نامه اي ايشان را به اداره ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري معرفي كرديم .

2- بازگشت به نامه شماره 7551 به تاريخ 23/9/1396 در مورد نقل و انتقال تاكسي شماره 829 ت 18-86 ، پس از بحث و تبادل نظر در شورا با اين درخواست موافقت گرديد و طي نامه اي به شهرداري ابلاغ شد .

3- پيرو نامه شماره 300 مورخه 23/5/1396 به دكتر حسيني نماينده محترم شهرستان شاهرود و ميامي مبني بر تقاضاي راه اندازي درمانگاه تاٌمين اجتماعي طي نامه اي خواستار پيگيري مجدد نماينده محترم شديم .

4- با توجه به پايان مجوز تمديد 3 ماهه اجاره بوفه پارك سرآسياب طي نامه اي خواستار تعطيلي اين مجموعه تا تعيين تكليف مستاٌجر جديد توسط شهرداري گشتيم .

5- با توجه به گذشت 9 ماه از سال 1396 طي نامه اي از شهردار خواستار ارائه عملكرد 9 ماهه سال شديم .

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي و سوم  -    29/9/1396

 

1-حضور سركار خانم دكتر رفعتي و سركار خانم دكتر ابراهيمي از بانوان فعال و اساتيد دانشگاهي بسطام پيرامون پيگيري حقوق خود در بازه زماني سالهاي 84 تا 88 در دفتر تجارت الكترونيك .

2- حضور آقاي شعبان زاده رياست جديد كميته امداد امام خميني (ره) به همراهي آقاي اكبر زاده و بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مختلف فرهنگي و اجتماعي شهر بسطام و كل بخش .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي و دوم  -    26/9/1396

 

1-اين جلسه با حضور مهندس استيري بخشدار محترم بسطام ، مهندس قاسمي رياست محترم جهاد كشاورزي شهرستان شاهرود ، مهندس غريب مديريت محترم مركز خدمات كشاورزي بسطام و شهردار محترم بسطام آغاز گرديد . در ابتدا اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر بسطام به بيان مشكلات كشاورزان و مسائل مطروحه در جلسه قبلي با حضور معاون مهندس قاسمي پرداختند .

در ادامه شهردار و بخشدار مطالب خود را بيان كردند ، سپس مهندس قاسمي رياست محترم جهاد كشاورزي شهرستان پيرامون مشكلات مطروحه مطالبي را ارائه كردند ، از جمله مشكلات و موارد مطرح شده از سوي شوراي شهر طولاني بودن پروسه دريافت مجوز تغيير كاربري هاي مجاز اراضي كشاورزي ، لاي روبي قنات هاي صادق خان و اميريه ، انتقال آب رودبار ، نظام صنفي كشاورزي ، اختيارات مركز خدمات كشاورزي بسطام ، پروسه دريافت سند طرح هاي مشاعي و ...... بودند .

شناسه دار شدن تمامي قنات هاي شهرستان ، در اولويت قرار گرفتن قنات صادق خان در بودجه ملي ، در اولويت بودن انتقال آب رودبار به صورت زير سطحي ، تلاش براي افزايش اختيارات مركز خدمات كشاورزي بسطام به عنوان بزرگترين مركز خدمات استان سمنان مطالب اوليه مهندس قاسمي و مطالبي كلي ايشان پيرامون بحث تغيير كاربري ها ، مجاز و غير مجاز بودن ، پروسه دريافت مجوز و راه كارهاي رفع مشكلات مطلب بعدي ايشان بود .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي و يكم  -    22/9/1396

 

1-در اين جلسه پيرامون برگزاري نمايشگاه مبل در محل جمعه بازار بسطام بحث و تبادل نظر شد و با موافقت تمامي اعضا مصوب گرديد .

2- بازگشت به نامه شماره  6713  مورخه 29/8/1396 شهرداري پيرامون اعلام نياز شهرداري جهت بهره مندي از متخصصين امر در حوزه مديريت شهري با آقاي دكتر الطافي در صورت مشاوره به صورت افتخاري مورد موافقت قرار گرفت و به شهرداري ابلاغ گرديد .

3- بازگشت به نامه 5926 مورخه 17/8/1396 در خصوص مزايده بوفه پارك سرآسياب تا انتخاب مستاٌجر جديد و عقد قرارداد جديد ، تمديد اجاره با مستاٌجر قبلي به مدت 3 ماه از نظر اين شورا بلامانع اعلام شد و طي نامه اي به شهرداري ابلاغ گرديد .

4- پيرو جلسه مشترك مورخه 29/8/1396 با اعضاي محترم شوراي شهرستان در محل دفتر شوراي اسلامي شهر بسطام و با عنايت به قول مساعد پيگيري در خصوص احداث و ساخت كمپ كارگري در بسطام ، راه اندازي نمايندگي اداره صنايع دستي ، ميراث فرهنگي و گردشگري در بسطام با توجه به پتانسيل بالاي بسطام ، رجوع به سازمان مسكن و شهرسازي در خصوص تهاتر زمين مالكين بسطامي با اراضي دولتي در شهر شاهرود به دليل فقدان زمين هاي دولتي در شهر بسطام طي نامه هاي جداگانه به رياست محترم شوراي اسلامي شهرستان شاهرود خواستار پيگيري و مساعدت لازم گشتيم .

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي ام  -    21/9/1396

 

1-در اين جلسه كه با حضور اعضاي شوراي اسلامي كلاته خيج به دعوت شوراي اسلامي شهر بسطام در محل دفتر شوراي شهر بسطام آغاز گرديد . در ابتدا اعضاي شوراي اسلامي شهر بسطام ضمن عرض خير مقدم به مهمانان ، به بيان نقطه نظرات خود پرداختند و گفتند همدلي و همراهي و پرهيز از اختلاف و تفرقه را مهمترين عامل پيشرفت بخش بسطام دانستند . همچنين بيان كردند پيشرفت دورترين و نزديك ترين نقاط بخش بسطام مساوي با پيشرفت بسطام ، كلاته خيج ، مجن و در نهايت شاهرود مي باشد همچنين پيشنهاد اتاق فكر بخش بسطام متشكل از نمايندگان شوراهاي اسلامي شهر و روستاي بخش توسط مهندس احمدي ارائه گرديد .

در ادامه اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر كلاته خيج به بيان نقطه نظرات خود پرداختند . اعضاي محترم شوراي كلاته خيج ضمن قبول موارد بالا اتحاد و همبستگي تمام بخش را ضامن پيشرفت دانستند . همچنين بيان كردند در رفع مشكلات انتظار بيشتري از بسطام به عنوان مركز بخش دارند . ايشان تجمع امكانات در مركز شهرستان را نامناسب دانستند و خواستار نگاه جامع تري به كل شهرستان شدند و مطالبه گري همه جانبه را خواستار شدند . پيشنهاد نشست هاي چند جانبه در طول سال هر دو ماه يكبار توسط آقاي عرب عامري ارائه گرديد . دوستان عزيز انتقاداتي را نيز نسبت به عملكرد گذشته مسئولين در بسطام داشتند كه از سوي اعضاي شوراي بسطام پاسخ داده شد . در پايان همدلي ، همراهي ، اتحاد ، همبستگي ، تلاش همه جانبه ، جامع نگري از سوي تمامي شهرها و روستاها مهمترين نكات اين جلسه براي پيشرفت كل بخش بيان شد .

 

جلسه بيست و نهم  -    

 

 جلسه بيست و هشتم  -    12/9/1396

 

1-در اين جلسه كه با حضور آقاي مهندس قرباني معاونت جهاد كشاورزي به نمايندگي از مديريت جهاد آقاي مهندس قاسمي (عدم حضور به دليل همراهي استاندار در سفر به بيارجمند ) و آقاي مهندس غريب مديريت مركز خدمات كشاورزي بسطام صورت پذيرفت مشكلات كشاورزان مورد بررسي قرار گرفت .

اهم موضوعات ومصوبات مطروحه در اين جلسه به شرح زير انجام پذيرفت :

1-تقاضاي شورا مبني بر تسهيل در فرايند تغيير كاربري مجاز اراضي و تسريع و تكريم در پاسخگوئي به ارباب رجوع

2- برنامه ريزي جلسه اي با حضور هيات مديره آب رودبار و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان آقاي مهندس قاسمي و پيگيري ساخت كانال انتقال آب رودبار و تسهيل در ساخت تركينس .

3- در اولويت قرار دادن لايروبي قنات هاي صادق خان و اميريه .

4- پيگيري حضور انجمن صنفي كشاورزي در بسطام .

5- پيگيري افزايش اختيارات مركز خدمات كشاورزي بسطام توسط مديريت جهاد كشاورزي با توجه به تعداد زياد مراجعه كنندگان اين مركز و پتانسيل بالاي كشاورزي بخش بسطام .

در پايان جلسه طرفين براي تعامل هر چه بيشتر به منظور رشد وتعالي شهرستان تاكيد كردند .

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست  و هفتم -    8/9/1396

 

1-پيرو نامه 10123/1/5025 مورخه 14/8/1396 و بازديد مورخه 16/7/1396 كميته نظارت شوراي فني استان در خصوص پروژه در حال احداث مدرsi بايزيد بسطامي در شهر بسطام با عنايت به اينكه پروژه در حال احداث در حال حاضر در حال تخريب و نابودي قرار گرفته و به محل تجمع حيوانات و معتادين و نخاله هاي ساختماني تبديل شده است و موجبات نارضايتي عمومي همشهريان را به همراه داشته است لذا طي نامه اي از مدير كل محترم نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس استان سمنان خواستار مساعدت لازم آن مقام مسئول شده و بيان كرديم شورا را از نتيجه اقدامات مطلع فرمايد .

2- بازگشت به نامه 7079 مورخه 5/9/1396 شهرداري پيرامون گرمابه عمومي شهر و عدم صرفه اقتصادي شايسته است شهرداري محترم نسبت به تمديد قرارداد قبلي در چهار چوب مقررات مالي شهرداري و اخذ ضمانت نامه و اسناد ومدارك حقوقي اقدام و يك نسخه از قرارداد مذكور جهت اطلاع به شورا ارسال نمايد .

3- بازگشت به نامه 6817 مورخه 27/8/1396 شهرداري پيرامون قرداد نگهباني كارخانه آسفالت ، شايسته است شهرداري نسبت به برگزاري مناقصه در چهار چوب مقررات مالي شهرداري اقدام نمايد .

4-بازگشت به نامه 6940 مورخه 2/9/1396 شهرداري پيرامون فروش و يا واگذاري اوراق خزانه شايسته است شهرداري برابر ضوابط و دستورالعمل شماره 35236 مورخه 23/8/1396 سازمان شهرداريها وابلاغي وزير محترم كشور به شماره 25459 مورخه 20/2/1396 با رعايت قوانين و مقررات و بودجه سالانه شهرداري اقدام نمايد .

5- در راستاي اهداف شوراي اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام در جهت تعامل هر چه بيشتر با شوراهاي اسلامي شهري و روستائي بخش طي نامه اي از شوراي اسلامي محترم شهر كلاته خيج جهت حضور در محل دفتر شوراي اسلامي شهر بسطام به تاريخ پنج شنبه 16/9/1396 دعوت بعمل آمد .

6- بازگشت به نامه شماره 6941 مورخه 2/9/1396 شهرداري با اجراي پروژه هاي پيشنهادي موافقت شد . لذا شهرداري مي بايست در اصلاح و متمم بودجه پايدار نمايد .

7- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و ششم  -    5/9/1396

 

1- پيرامون ايراد وارده بر بند پنج (5) صورتجلسه شماره 21 تاريخ 14/8/1396 اعلام ميدارد منظور شوراي شهر ، ابلاغ افزايش نرخ آژانس هاي سطح شهر از طرف شهرداري به آژانس ها بوده و مصوبه اي صورت نگرفته است .

2- با توجه به ايراد گرفته شده در مورد بند چهار (4) صورتجلسه شماره 15 شورا توسط فرمانداري محترم وعنايت به نامه شماره 977/1/5025 به تاريخ 7/8/1396 فرمانداري ، مصوب گرديد كه شهرداري در هر معامله مشخص نسبت به تعيين و تكليف و معرفي فرد بصير در آن معامله با شوراي شهر مكاتبه نموده و شورا فرد خبره معتمد خود را به شهرداري معرفي نمايد .

3- با توجه به اينكه شركت آب و sفاضلاب شهري بسطام قصد فروش ملك قديم خود واقع در خيابان شهدا را دارد شايسته است شهرداري نسبت به خريد ملك مذكور براي شهرداري اقدام و شورا را از نتايج اقدامات مطلع فرمايد .

4-رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و پنجم  -    29/8/1396

 

1-اين جلسه با سخنراني مهندس حسني وعرض خير مقدم ايشان از اعضاي شوراي شهرستان و شهرداران آغاز گرديد و در ادامه سيد حبيب الله مير ابوالحسني به بيانات خود پرداختند . بعد از اين بيانات ، آقايان ناصر شمس و علي يعقوبيان به بيان نكات خود پرداختند و سايرين نيز نكات و مطالب خود را بيان كردند . در اين جلسه تمامي عزيزان به نكات مهمي همچون گردشگري ، بيكاري ، آب شرب ، كشاورزي ، كارگران فصلي ، پاسخگويي ادارات و..... اشاره كردند و راه حل هاي خود را پيرامون معضلات شهرستان مطرح كردند . سپس نماينده شهرداران شهرستان مهندس احمدي به بيان نتايج نشست جلسه شهرداران پرداختند و بخشي نگري و نگاه جزيرهاي را مشكل اصلي شهرستان دانستند و تعامل ، همبستگي و اتحاد را عامل پيشرفت شهرستان بيان كردند .

در انتها آقاي سيد حبيب الله ميرابوالحسني به جمع بندي جلسه و بيان نتايج پرداختند .

-پيگيري كمپ كارگران فصلي ، پيگيري افزايش زمين هاي دولتي شهر بسطام و مجن از طريق تعامل با اداره مسكن و شهرسازي ، مبحث گردشگري و معرفي جاذبه هاي گردشگري شهرستان به كشور ، نظارت بر ادارات شهرستان و عملكرد آنها از مصوبات اين جلسه بود .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و چهارم -    28/8/1396

 

1-حضور آقاي مهندس معتمد رياست محترم اداره تعاون روستائي استان سمنان وبحث و تبادل نظر پيرامون وضعيت شركت تعاوني روستائي بسطام و آب رودبار ، در اين جلسه مهندس معتمد بيان كردند هر طرحي پيرامون زمين و انبار سازمان تعاوني روستائي واقع در بسطام از سوي شورا براي سرمايه گذاري ارائه شود، ايشان اقدامات لازم را پيرامون آزاد سازي اين انبارها طبق قانون انجام دهند .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و سوم  -    24/8/1396

 

1-حضور دكتر پازوكي و همراهان وبرنامه ريزي نهائي همايش انجمن دوستداران حافظ وشب شعر بسطام .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و دوم  -    21/8/1396

 

1-حضور ارباب رجوع محترم آقاي صفوي ، پيگيري مشكلات مطرح شده توسط ايشان .

2- حضور جمع كثيري از جوانان ورزشكار شهر و اعتراض به وضعيت نامناسب سالن شهيد چمران و مديريت سالن آقاي باقري .

3-عطف به نامه 6321 مورخه 8/8/1396 مبني بر استفاده از مرخصي سالانه به مدت ده روز ، با اين درخواست شهردار محترم موافقت و به ايشان ابلاغ گرديد .

4- بررسي نامه هاي وارده .

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و يكم  -    14/8/1396

 

1-حضور آقاي قاسمي ازميراث فرهنگي و بحث تبادل نظر پيرامون همايش انجمن دوستداران حافظ و برنامه ريزي حضور در بسطام .

2-حضور اعضاء انجمن دوستداران حافظ ، بحث وتبادل نظر وبرنامه ريزي حضور دربسطام .

3- پيرامون وعده دكتر حسيني شاهرودي نماينده محترم شهرستانهاي شاهرود و ميامي مبني برتعيين وقت از وزير محترم كشور وپيگيري دلايل لغو مصوبه شهرستان بسطام در سخنراني روز عاشوراي بسطام ، طي نامه اي خواستار پيگيري نماينده محترم وتحقق اين وعده شديم تا موجبات شادي مردم فراهم گردد .

4-پيرامون مسكوت ماندن پروژه ،مدرسه بايزيد بسطامي واقع در خيابان ارگ بسطام طي نامه هائي جداگانه به رؤساي ادارات آموزش و پرورش منطقه بسطام و اداره نوسازي شهرستان شاهرود خواستار پيگيري مجدانه اين پروژه و مطلع نمودن شوراي شهر بسطام از نتايج پيگيري گشتيم .

5- با عنايت به مصوبه شوراي اسلامي شهر بسطام پيرامون افزايش نرخ آژانس هاي سطح شهر خواهشمنديم نسبت به اعلام افزايش اين نرخ طبق مصوبه اقدامات لازم رامبذول فرمائيد .

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع  چندين مورد .

جلسه بيستم  -    10/8/1396

 

1-حضور ارباب رجوع محترم سركار خانم جمالي و اعتراض نسبت به عملكرد يكي از تاكسي داران و درخواست پيگيري از شوراي اسلامي شهر  .

2- حضور آقاي متحدي و اعضاء انجمن دوست داران حافظ وبحث و تبادل نظر پيرامون همايش انجمن دوستداران حافظ .

3- باتوجه به كاهش كيفيت ظاهري تابلوي سرداران شهيد ( كاملي ، خدامي )واقع دراتوبان شاهرود – بسطام ، اصلاح اين تابلو در اسرع وقت به شهردار محترم ابلاغ شد .

4- با عنايت به تاًسكيد مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري سمنان در خصوص انجام حسابرسي سال 1395 شهرداري ، خواهشمند است نسبت به انجام اين امر ، وفق ماده 44 آئين نامه مالي شهرداري ها اقدام لازم را مبذول فرمائيد .

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع .

 

جلسه نوزدهم  -    3/8/1396

 

1- بازگشت به نامه شماره 6019 مورخه 29/7/96 پس از بررسي و بحث و تبادل نظر در صحن شورا در خصوص احداث بنا به مساحت تقريبي 1100 متر مربع در پلاك ثبتي 3205/1 به اطلاع مي رساند پس از اخذ مجوزات قانوني لازم و وفق مقررات قانوني از نظر شوراي شهر بلامانع مي باشد ، مستدعي است شهرداري محترم اقدامات لازم را طبق قانون مبذول فرمايد .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

 

جلسه هجدهم  -    30/7/1396

 

1- حضور انجمن اولياء مربيان مدرسه دخترانه نمونه دولتي ام الائمه و جمعي از مديران مدارس مبني بر ايجاد مدرسه نمونه دخترانه ( دوره دبيرستان ) و اعلام حمايت همه جانبه مادي و معنوي از اين مدرسه .

2- حضور جمعي از از جوانان شهر پيرامون مسائل ايجاد شده با پيام اتحاد و حمايت همه جانبه از شوراي شهر و پيگيري امور شهري .

3- عطف به نامه 5839 مورخه 19/7/96 شهرداري با توجه به اينكه جهت مطالعات فوق اعتباري در بودجه سال 96 ديده نشده است ، لذا در صورت تأمين اعتبار از سوي سازمان شهرداري هاي كشور با انجام مطالعات طرح جداسازي آب خام از شرب و طرح جمع آوري آبهاي سطحي و انجام طرح جامع فضاي سبز شهر بسطام برابر ضوابط مالي و مقررات شهرداري مورد موافقت قرار مي گيرد ضمناً با توجه به اينكه قبلاً طرح جداسازي آب خام تهيه شده است نياز به بروز رساني مي باشد . همچنين مشاوران بايد در طرح پلاك كوبي فضاي سبز همكاري و مساعدت لازم رامبذول فرمايند

 4- در خصوص بند 1 و حضور انجمن اولياء و مربيان مدرسه نمونه دولتي ام الائمه بسطام نامه اي مبني بر تقاضاي آنها مبتني به پيگيري و تاسيس دبيرستان فوق به رياست محترم اداره آموزش و پرورش بسطام ارسال گرديد .

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

 

جلسه هفدهم  -    23/7/1396

 

1- عطف به نامه شماره 5019 مورخه 19/6/96 و مصوبه موافقت با فروش خودروهاي فرسوده و خريد خودرو جايگزين ، به پيوست تصوير نامه فرمانداري به شماره 8967/1/5025 مورخه 20/7/96 به شهردار ارسال گرديد . مقتضي است شهردار محترم ضمن امعان نظر قراردادن قوانين و مقررات مربوط وفق ضوابط و مقررات اقدام نمايد .

2- بازگشت به نامه شماره 8330/1/5025 مورخه 4/7/96 فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود مبني بر عدم تأئيد صورتجلسه شماره (6) شوراي اسلامي شهر بسطام پيرامون افزايش نرخ كرايه تاكسي ها با توجه به حضور شهردار محترم جناب آقاي يعقوبيان و اداي توضيحات و ارائه پيشنهاد كرايه تاكسي ها به ميزان مبلغ 000/11 ريال در صحن شوراي اسلامي ، پس از بحث و تبادل نظر با اين پيشنهاد موافقت گرديد .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

 

جلسه شانزدهم  -    21/7/1396

 

1- بازگشت به نامه فرمانداري مبني بر مخالفت با كرايه پيشنهادي شهرداري و شوراي اسلامي شهر مورخه 15/6/96 و مشكلات ايجاد شده در شهر و شكايات مردمي پيرامون اوضاع تاكسيراني اعضاء شورا به بحث و تبادل نظر پرداختند 2- بازگشت به نامه 5712 مورخه 16/7/96 در خصوص راه اندازي اداره ثبت اسناد و املاك شهر بسطام مقرر شد شوراي اسلامي شهر جهت استقرار اداره ثبت و اسناد و املاك در شهر بسطام پيگيريهاي لازم و مساعدت ويژه در حد امكان برابر مقررات و ضوابط مالي شهرداري موافقت مي نمايد .

3- بحث و تبادل نظر پيرامون بازار هفتگي بسطام و ركود ايجاد شده در آن و جابجايي احتمالي روز برگزاري در هفته  

 

جلسه پانزدهم  -    19/7/1396

 

1- بررسي نامه هاي مطرح شده در صحن شورا

2- حضور اعتراضي نمايندگان تاكسيراني در شورا و بحث و تبادل نظر پيرامون موضوعات مطرح شده كه از آن جمله عدم افزايش نرخ سالهاي گذشته و امسال مورد نقد و بررسي قرار گرفت .

3- حضور آقاي دكتر پازوكي و هيأت همراه و بحث و تبادل نظر پيرامون برگزاري برنامه انجمن دوست داران حافظ .

4- مطرح شدن نامه شهرداري به شماره 5698 مورخ 16/7/96 در خصوص ماده 6 آئين نامه مالي شهرداري ها ، پس از بحث و تبادل نظر آقاي حاج مصطفي اميني به عنوان فرد بصير و مطلع جهت شركت در كميسيون عالي معاملات شهرداري معرفي مي گردد . 

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه چهاردهم  -    14/7/1396

 

1- مطرح شدن نامه استانداري به شماره 26462 مورخه 28/6/96 مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در خصوص دستورالعمل شناسايي پلاك كوبي اموال در شهرداري و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در اين خصوص به شهردار محترم براي پيگيري و اقدام هر چه سريعتر ابلاغ گرديد . ضمناً از اقدامات صورت گرفته شورا را مطلع نمائيد .

2- مطرح شدن نامه شهرداري به شماره 4806 مورخ 8/6/96 مبني بر معرفي اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر در كميسيون هاي مختلف به صورت جدول پيوست مي باشد .

3- مطرح شدن نامه فرمانداري مبني بر معرفي نمايندگان شوراهاي اسلامي بخش و شهر جهت تشكيل و انتخاب هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهرستان پس از بحث و تبادل نظر آقاي سيد حسين هاشمي با انتخاب اعضا معرفي مي گردد عطف به نامه شماره 8331/1/5025 مورخه 4/7/96

4- بازگشت به نامه شماره 29663/44/50 مورخ 14/7/96 مبني بر تكميل فرم تأييديه مانده طلب ، بدهي و ساير حسابها به شهرداري براي اقدامات لازم ابلاغ گرديد .

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سيزدهم  -    12/7/1396

 

1- بررسي اعتراضات تاكسي رانان با توجه به حضور همگي آنها در دفتر شوراي شهر ، بحث و تبادل نظر با نمايندگان آنها پيرامون افزايش كرايه ها ، كارتخوان و ايجاد نظم در امورات تاكسي ها

2- مراجعه جمع كثيري از جوانان شهر مبني بر پيگيري مصوبه شهرستان بسطام .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه دوازدهم  -    5/7/1396

 

1- بررسي فيلم مراسم عزاداري شب پنجم محرم در صحن شورا و بيان نقاط ضعف و قوت .

2- بحث و تبادل نظر پيرامون كرايه تاكسي هاي بين شهري و آژانس ها .

3- بازگشت به نامه 5019 مورخه 19/6/96 موضوع خودروهاي فرسوده شهرداري مقتضي است با توافق شورا مبني بر خريد يك دستگاه وانت و يك دستگاه مزدا دو كابين از محل فروش 4 چهار دستگاه وانت پيكان مدل 82 ( دو عدد ) مزدا دو كابين مدل 83 و سمند نقره آبي مدل 90 كه مورد توافق قرار گرفت .

4- بازگشت به نامه 5447 مورخ 2/7/96 در خصوص درخواست خانم منصوره فلاح مبني بر درخواست انتقالي به استحضار مي رساند با عنايت به اينكه اولويت شوراي اسلامي شهر بكارگيري استخدام و همچنين انتقال نيرو به شهر بسطام همشهريان بومي مي باشد لذا درخواست نامبرده مورد موافقت قرار گرفت .

5- بازگشت به نامه شماره 5452 مورخ 2/7/96 در خصوص تابلو تبليغاتي دو كوهه مقتضي است نسبت به واگذاري مزايده عمومي با قيمت پايه ماهيانه مبلغ 000/000/12 ريال اقدام شود . ضمناً با توجه به بند 3-3 قرارداد في ما بين شركت توران راهوار و شهرداري ، شركت مذكور در اولويت قرار گيرد .

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه يازدهم  -    2/7/1396

 

1- بازگشت به نامه شماره 5408 به تاريخ 2/7/96 در خصوص نقل و انتقال تاكسي شماره 165ت 18-86 به آقاي حسن رستمي پس از بحث و تبادل نظر در شورا و تأييد نمايندگان تاكسي داران ، شورا با اين نقل و انتقال موافقت مي نمايد .

2- بازگشت به نامه 5259 شهرداري مورخ 26/6/96 مبني بر درخواست مأموريت شهردار محترم در مورخ 26/6/96 به مدت دو روز موافقت گرديد .

3- مطرح شدن نامه ارباب رجوع سركار خانم شهيرزادي مبني بر عدم توانايي در گذراندن هزينه زندگي و پرداخت اقساط آپارتمان ، مكاتبه اي با رياست محترم كميته امداد امام خميني (ره) بسطام مبني بر مساعدت با اين شهروند انجام شد .

4- بازگشت نامه 5281 به تاريخ 2/7/96 مبني بر درخواست آقاي رجبعلي ناصري مبني بر خدمات تاكسيراني ( پروانه فعاليت) درون شهر بسطام پس از اخذ مجوزات لازم و دريافت تأييديه صلاحيت اشتغال در امر تاكسيراني با درخواست نامبرده موافقت به عمل آيد .

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه دهم  -    /6/1396

 

جلسه نهم  -    26/6/1396

 

1- بازگشت به نامه 4916 مورخ 19/6/96 مبني بر اتمام دوره بهره برداري از كافه ( رستوران ) پارك سرآسياب توسط سرمايه گذار قبلي و ارائه طرح جديد جهت مسيرهاي موجود ، سكوهاي احداث شده و اجاره رستوران از طريق انتشار فراخوان عمومي نسبت به دريافت طرحهاي پيشنهادي سرمايه گذاران موافقت شد تا حداكثر ظرف مدت يك هفته ضمن فراخوان عمومي نسبت به دريافت طرحهاي پيشنهادي سرمايه گذاران و طرح پيشنهادات در صحن شورا اقدامات لازم توسط شهرداري معمول گردد .

2- دعوت از مهندس قاسمي معاون سازمان و مدير جهاد كشاورزي شهرستان شاهرود با توجه به ارجاع مشكلات عديده همشهريان براي برگزاري جلسه مشورتي در محل جلسات شوراي اسلامي شهر بسطام مورخ 6/7/96 ساعت 17 عصر

3- مكاتبه با آقاي قربانلو رياست محترم اداره محيط زيست شهرستان شاهرود پيرامون قراردادن نيوجرسي حد وسط جاده مجن از سه راهي مجن تا كارخانه سيمان و عدم وجود گذري براي عبور حيوانات .

4- حضور آقاي كلاته ملائي پيمانكار تابلوهاي تبليغاتي اتوبان شاهرود – بسطام بحث و تبادل نظر پيرامون پل هوائي ابتداي بلوار استاد ميرباقري

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه هشتم  -    22/6/1396

 

1- حضور آقاي عادل سرپرست ميراث فرهنگي و گردشگري بسطام و قلعه نو خرقان ، بحث و تبادل نظر پيرامون مجموعه بايزيد بسطامي ، آثار تاريخي بسطام و راهكارهاي پيش رو براي رفع كاستي ها .

2- مطرح شدن نامه شهرداري مبني بر آزادسازي قسمتي از اتوبان و تعريض ملك موصوف وانتقال دامداري از مكان موصوف به مجتمع گاوداران بسطام به مالكيت آقاي محمد خدامي با پلاك ثبتي 2142 واقع در بلوار امام خميني (ره) در 3 ماده و 4 تبصره طبق مدارك ضميمه مورد موافقت قرار گرفت .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه هفتم  -    19/6/1396

 

1- حضور ارباب رجوع محترم آقايان رضائي و كريمي و پيگيري مشكلات آنها .

2- حضور آقاي حسيني مسئول كانال بسطام تي دي و بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مرتبطه .

3- بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مختلف شهري از جمله وضعيت چاه هاي شهرداري و جنگل چغولگير .

4- بازگشت به نامه 4994 مورخ 15/6/96 با موضوع فروش املاك مازاد بر نياز طبق نظر كارشناسي به درخواست شهرداري پس از بررسي به تصويب رسيد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ گردد .

5- بازگشت به نامه 5067 مورخه 19/6/96 در خصوص توافق في ما بين شهرداري بسطام و آقاي مهدي رضواني به آدرس خيابان كاشانه ، كوچه 6 متري ، با كليات و بازگشائي معبر مذكور موافقت شده است ، مدارك و مستندات را جهت تصويب نهائي به اين شورا ارسال نمائيد .

6- بازگشت به نامه شماره 324 مورخه 6/6/96 مبني بر انتخاب شهردار طبق قانون وظايف و انتخابات شوراها پس از بحث و تبادل نظر آقاي علي يعقوبيان به عنوان شهردار بسطام انتخاب گرديد .

7- بازگشت به نامه 4566 مورخه 31/5/96 با درخواست خريد مجموعه لوازمات پاركي و مبلمان شهري به ارزش 000/000/000/3 ريال از طريق مناقصه و در چارچوب آئين نامه معاملات شهرداري كه منابع مالي آن به وسيله اسناد خزانه تأمين شده است موافقت به عمل آمد .

8- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

 

جلسه ششم  -    15/6/1396

 

1- حضور ارباب رجوع محترم آقاي صفوي و بيان مشكلات و عدم همكاري مسئولين شهرستان با ايشان در دريافت مجوز پمپ بنزين .

2- حضور آقاي محمد هاشم حسني عضو سابق شوراي شهر براي عرض تبريك به شوراي جديد و اعلام آمادگي براي هر گونه همكاري .

3- حضور جمعي از مردم در پيگيري ابطال مصوبه شهرستان بسطام و اعلام حمايت از شورا .

4- بحث و تبادل نظر پيرامون انتخاب شهردار جديد .

5- مطرح شدن پيشنهاد شهرداري مبني بر افزايش نرخ تاكسي هاي شهر به شرح ذيل و تصويب اين پيشنهاد

مسير تردد (آژانس ها)

نرخ كرايه پيشنهادي سال 96 روز با حدود 15 درصد افزايش

كرايه شب نيمه اول سال ساعت 21 تا 6 صبح

نيمه دوم از ساعت 30/18 تا 6 صبح

ازهر نقطه شهر به نقطه ديگر

23000 ريال

25000 ريال

از هر نقطه شهر به شهرك رضوي و بالعكس

25000 ريال

30000 ريال

از هر نقطه شهر به سه راه مجن و بالعكس

40000 ريال

50000 ريال

از هر نقطه شهر به ميدان امام شاهرود و بالعكس

55000 ريال

60000 ريال

از هر نقطه شهر به بيمارستان امام حسين و راه آهن

75000 ريال

80000 ريال

از هر نقطه شهر به بيمارستان خاتم و ترمينال

80000 ريال

90000 ريال

 

نرخ پيشنهادي كرايه تاكسي ها با توجه به اينكه در سال 95 نيز افزايش نداشته است به شرح ذيل :

روز ( ريال ) 12000 ريال ( دوازده هزار ريال        شب ( ريال ) 14000 ريال ( چهارده هزار ريال )

6- مكاتبه با شهردار پيرامون درخواست مردمي جهت استفاده از حذف اتوبوسراني و راه اندازي خط دوم اتوبوسراني .

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

 

جلسه پنجم  -    12/6/1396

 

1- نامه شماره 4899 مورخه 12/6/96 در خصوص تهيه بن خريد لوازم التحرير به مبلغ 000/000/70 ريال (هفتاد ميليون ريال) ريال جهت فرزندان دانش آموز كاركنان مورد بررسي قرار گرفت و مورد موافقت قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ گردد .

2- نامه شماره 4632 مورخه 6/6/96 در خصوص توافق شماره 4601 في ما بين شهرداري و آقاي علي اكبر خدامي بابت تعريض پلاك ثبتي 452/786/1 واقع در خيابان ده متري جنب برج كاشانه مطرح گرديد كه با توافق فوق الذكر در 3 ماده و 5 تبصره موافقت بعمل آمده كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ گردد .

3- با عنايت به حضور نماينده هاي محترم اداره راه جناب آقاي مهندس حاجي ابراهيمي تبادل نظر در خصوص اجراي دوربرگردان در جاده مجن صورت پذيرفت و مقرر گرديد با توجه به نامه 15927 مورخه 11/6/96 اداره كل راه نسبت به جانمائي دوربرگردان در فاصله نزديكتر به جاده بسطام (راه كرو) در صورت كارشناسي و مهندسي و ايمن بودن آن اقدامات لازم را مبذول فرمائيد .

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه چهارم  -    8/6/1396

 

1- با حضور مسئول روابط عمومي شهرداري سركار خانم رضواني سئوالات مردمي مورد بررسي قرار گرفت .

2- بررسي نامه هاي وارده به شورا و پاسخ به نامه ها

3- وصول نامه جمعي از بانوان ورزشكار سالن شهيد مطلبي و انتقاد به وضعيت بسيار بد سالن از نظر بهداشتي و عدم رسيدگي مسئولان به حسب درخواست عزيزان و بازديد به عمل آمده ، نامه اي به نمايندگي محترم تربيت بدني بخش بسطام آقاي جلالي ارسال و درخواست شد حداكثر تا مورخه 20/6/96 نسبت به رفع ايرادات وارده اقدام نمايد .

4- اعلام وصول نامه شماره 4808 شهرداري مورخه 8/6/96 مبني بر اجراي تهاتر 50% هزينه تخريب و صدور پروانه املاك عنوان شده به ازاي زمين واگذار شده به شهرداري در تعريض هاي آنها انجام مي گردد  موارد ذكر شده در اين شورا پس از مطرح شدن مورد تبادل نظر قرار گرفت و با اين درخواست موافقت گرديد .

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد . 
 
 

جلسه سوم  -    5/6/1396

 

1- حضور جمعي از جوانان بسطام در محل دفتر سالن جلسات ، ابطال مصوبه شهرستان بسطام را پيگيري كردند و با بيان پيشنهادات مختلف پيرامون اين موضوع و موضوعات مختلف شهري حمايت همه جانبه خود را از شورا بابت پيگيري حقوق مردم اعلام كردند.

2- حضور محترم نمايندگان تاكسيراني در محل دفتر سالن جلسات و پيگيري مطالبات آنها و مطالبات مردمي

در پايان جلسه اعضاي شورا ابطال مصوبه شهرستان را به شدت محكوم كردند و بيان كردند تمام تلاش خود را براي پيگيري اين موضوع و ابلاغ مصوبه انجام خواهند داد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

 

جلسه دوم  -    1/6/1396

 

1- در اين جلسه با حضور ارباب رجوع محترم آقاي كريمي و فدائي زاده به بررسي مشكلات آنها پرداخته شد. سپس از آنجا كه موضوع جلسه پيرامون ماندگاري يا عدم ماندگاري شهردار محترم آقاي يعقوبيان بود با حضور ايشان در جلسه دوستان به بيان ابراز نظرات ارائه پيرامون ايشان پرداختند. سپس شهردار محترم جناب آقاي يعقوبيان پاسخ سوالات اعضاي شوراي شهر را دادند و به نظرات خود پرداختند. در پايان جلسه با تصميم اعضاء مصوب گرديد جناب آقاي يعقوبيان به مدت 3 ماه ديگر به مسئوليت خود به عنوان شهردار بسطام ادامه دهند و در پايان اين مدت اعضاي شورا تصميم نهائي خود را براي انتخاب شهردار بگيرند.

 2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

 

جلسه اول  -    1/6/1396

 

1- جناب آقاي ناصر شمس به عنوان رئيس ، آقاي محسن حسني به عنوان نائب رئيس، آقاي احسان احمدي به عنوان منشي اول ، آقاي علي عباسي به عنوان منشي دوم انتخاب شدند.

در پايان هم پيرامون مسائل شهري بحث و تبادل نظر و قرار شد با حضور آقاي يعقوبيان در جلسه بعدازظهر پيرامون شهردار آينده تبادل نظر شود .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

 

مصوبات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام

------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه چهلم  -    29/5/1396

 

1- در اين جلسه بدنبال مراجعات اهالي و كشاورزان و دامداران و اعتراض به بستن ورودي بسطام در جاده مجن حوالي روستاي اميريه مقرر شد با اداره كل محترم راه و ترابري مكاتبه و درخواست توجه به اين مهم و عدم بستن اين ورودي اعلام گردد .

2- نامه شماره 14/16373/96 مورخه 22/5/96 شهردار شاهرود به ضميمه 1 جلد گزارش عملكرد چهارساله شهرداري مطرح مقرر شد ضمن اعلام وصول عملكرد به سهم خود از تلاش و زحمات شوراي دوره چهارم و شهردار محترم و كليه دست اندركاران قدرداني بعمل آيد .

به پايان آمد اين دفتر          حكايت همچنان باقيست

اكنون كه با حول و قوه الهي به پايان كار دوره چهارم شوراي اسلامي شهر رسيده ايم . خداي رحمان را شاكريم كه با عنايات خاصه خويش و با ايجاد همدلي و وفاق بين اعضاء محترم در طول اين دوره همواره سعي نموديم با نگاه به آينده اي متعالي براي بسطام مصالح و منافع شهر و همشهريان عزيز ملاك عمل قرار گيرد كه در اين راستا با وجود تمام كمبودها ناملايمات و بداخلاقي هايي كه وجود داشت سعي نموديم با تمام وجود كارها و امورات شهر را به سرانجام برسانيم . اميد است مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد . اميدواريم اگر كوتاهي وجود داشت همشهريان عزيز خدمتگزاران خود را حلال نمايند .

در پايان ضمن تبريك به منتخبين دوره پنجم شوراي اسلامي شهر از درگاه خداوند منان براي آنان آرزوي توفيق روزافزون داريم .

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

 

جلسه سي و نهم  -    25/5/1396

 

1- نامه شماره 4221 مورخه 18/5/96 شهرداري در پاسخ خواسته بند 3 صورتجلسه شماره 38 مورخ 21/5/96 مطرح شورا با توجه به ارسال مدارك مثبته و ديگر مستندات و صرفه و صلاح شهرداري شورا با توافقنامه شماره 3687 مورخه 1/5/95 بين شهرداري و آقاي سعيد احمدي در 3 ماده و 7 بند موافقت نمود مستندات ضميمه مي باشد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد .

2- در اين جلسه پيروبررسي تفريغ بودجه شهرداري مقرر شد به شهرداري اعلام گردد .

1-2- موضوع تهاتر هزينه هاي انجام شده با سازمان آب و كتابخانه بگونه اي انجام شود كه از سرجمع بستانكاري آنان كسر و صورتجلسه گردد 2-2- ليست اجاره هاي دريافتي از اماكن و تأسيسات شهرداري وصول نشده و قابل بررسي نمي باشد .

3-2- در انجام هزينه هاي رعايت درصد تحقق بودجه نگرديده كه اميد است در سالجاري مورد توجه و اقدام قرار گيرد .

4-2- كليت تفريغ بودجه مورد تأييد مي باشد .

3- نامه شماره 9273 مورخه 5/12/94 شهرداري به ضميمه يك نسخه پيش نويس قرارداد طرح پيشنهادي با شركت توران رهوار مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به گذشت بيش از 5 ماه از زمان اجرايي قرارداد ساخت پايه هاي تبليغاتي و پل عابر پياده با شركت تورلن راهوار و عدم انجام كار موثري در خصوص ساخت پل شايسته است ضمن اخطار به طرف متعهد در صورت عدم اقدام يا عدم توانايي برابر مفاد قرارداد نسبت به خلع يد نامبرده اقدام فرمايند .

ضمناً چنانچه پل روبروي آموزش و پرورش ( زكات ) به شهرداري تحويل داده شده مي بايست طبق قرارداد در اختيار شركت توران راهوار قرار گيرد .  

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي و هشتم  -    22/5/1396

 

1- در اين جلسه مقرر شد با توجه به پيگيريهاي چندين ساله در دوره هاي مختلف شوراي اسلامي شهر در زمينه تأسيس اداره ثبت اسناد و املاك و تأسيس درمانگاه تأمين اجتماعي و ساماندهي كارگران فصلي و همچنين ارتقاء مركز بهداشتي درماني بسطام و عدم تحقق اين خواسته هاي بحق شهروندان عزيز با نماينده معزز شهرستان مكاتبه و درخواست پيگيري موارد مذكور از سوي نامبرده بعمل آيد.

2- نامه شماره 3874 مورخه 10/5/96 شهرداري در خصوص ارسال تصوير توافق شماره 3687 مورخه 1/5/96 بين شهرداري و آقاي سعيد احمدي و تعريض قسمتي از ملك نامبرده مطرح در بررسي بعمل آمده توسط شورا مقرر شد به شهرداري اعلام گردد  مدارك مثبته بانضمام تكميل فرمت تعيين شده را تهيه و جهت بررسي و نظر نهايي به شورا ارسال فرمائيد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

 

جلسه سي و هفتم  -    18/5/1396

 

1- نامه شماره 4218 مورخه 18/5/96 شهرداري به پيوست ليست هزينه هاي قطعي انجام شده ( چاپ اوراق )كه طي نامه شماره 286 مورخه 16/5/96 از شهرداري خواسته شده بود مطرح در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت .

2- در اين جلسه دنباله بررسي تفريغ بودجه انجام پذيرفت اعلام نظر نهايي شورا به جلسات بعدي موكول شد .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي و ششم  -    15/5/1396

 

1- در اين جلسه دنباله بررسي تفريغ بودجه ادامه يافت و مقرر شد به شهرداري اعلام گردد . صورتجلسات هزينه هاي انجام شده در كدهاي 5551005250 ( هزينه هاي چاپ اوراق ) و 55510052505 ( هزينه هاي جشن و ...) را جهت بررسي به شورا ارائه نمايند . ادامه بررسي به جلسات بعدي موكول شد.

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

 

جلسه سي و پنجم  -    11/5/1396

 

1- نامه شماره 432050/160 مورخه 4/5/96 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهرستان شاهرود در خصوص بازديد از سرويس هاي بهداشتي پارك اميريه وجود نواقص و مشكلات مطرح مقرر شد به معاونت محترم اعلام گردد مدت زمان طولاني پارك مذكور در مالكيت و اختيار كارخانه سيمان شاهرود قراردارد و شهرداري و شورا هيچگونه مسئوليتي ندارد.

2- پيرو نامه شماره 59 مورخه 10/2/96 مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شهرداري موظف به انجام مقدمات حسابرسي بوده و انتخاب نهايي حسابرسي مي بايست با نظر مستقيم شوراي شهر صورت مي گرفت . ضمن اينكه با توجه به تأخير در ارسال موارد خواسته شده طي نامه شماره 67 مورخه 14/2/96 تاكنون تفريغ بودجه قطعي نشده است لذا شروع كار حسابرسي فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

3- نامه شماره 3874 مورخه 10/5/96 در خصوص توافق شماره 3687 مورخه 1/5/96 فيمابين شهرداري و آقاي سعيد احمدي جهت تعريض قسمتي از ملك نامبرده به شماره ثبتي 2917/1877/1 واقع در خيابان سرآسياب مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد نسبت به ارسال مدارك مثبته بانضمام تكميل فرمت تهيه شده جهت بررسي به شورا اقدام نمايند.

4- نامه شماره 3905 مورخه 10/5/96 شهرداري در خصوص پايدار كردن هزينه اجراي پروژه هاي پيشنهادي در كوچه شهيد غياث الدين و كوچه بن بست اول خيابان بهداشت به مبلغ 000/000/110 ريال مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با در نظر گرفتن اولويت پروژه هاي مندرج در بودجه و همچنين زيرسازي اساسي و پايدار كردن هزينه در بودجه سال 96 موافقت مي گردد.

5- نامه شماره 2873 مورخه 10/5/96 شهرداري به ضميمه تصوير تقاضاي شماره 137/72231018 مورخه 2/3/96 آقاي بابك گله داري مستأجر تأسيسات شن و ماسه در خصوص عدم دريافت اجاره از نامبرده مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد از آنجا كه نوسازي دستگاه طبق بند 4 قرارداد منعقده از تعهدات مستأجر بوده و از طرفي هر گونه بخشودگي و تخفيف طبق قانون بودجه ممنوع است . لذا چنانچه بر اساس آئين نامه مالي شهرداري يا قانون بودجه ، راهكاري بنظر مي رسد به شورا پيشنهاد تا مورد بررسي قرار گيرد.   

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد. 
 
 
 جلسه سي و چهارم  -  8/5/1396

 

1- نامه شماره 3643 مورخه 1/5/96 شهرداري در خصوص انتقال تاكسي آقاي محمد رضا زاده از سازمان تاكسي راني مشهد به بسطام مطرح با توجه به نظر كميسيون تاكسي راني و نماينده تاكسي رانان مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با ورود تاكسي مذكور به خط بسطام موافقت نمي شود .

2- درخواست جمعي از كشاورزان و باغداران ضلع شرقي بزرگراه امام خميني (ره) در خصوص ايجاد دوربرگردان جهت دسترسي به مزارع آنان بعلت محدوديت سرعت و اتلاف وقت و خلاف جهت حركت كردن وسايل نقليه و حركت در پياده رو ها مطرح مقرر شد درخواست فوق به شهرداري ارسال تا در كميته ترافيك موضوع مطرح شود .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي و سوم  -  4/5/1396

 

1- نامه شماره 1672 مورخه 1/3/96 شهرداري به پيوست چهار جلد تفريغ بودجه ( عملكرد مالي ) سال 95 شهرداري مطرح در ادامه بررسي تفريغ بودجه تهاتر از محل 5/ درصد بودجه اختصاصي به كتابخانه ها مورد بررسي قرار گرفت مقرر شد بررسي و نظر نهايي جهت تصويب به جلسات بعدي موكول شود .

2- در اين جلسه مقرر شد مورخ 5/5/95 اعضاء شورا از محل تأسيسات شن و ماسه و كارخانه آسفالت و چگونگي عملكرد آنان بازديد بعمل آورند .

3- نامه شماره 3814 مورخه 4/5/96 شهرداري در خصوص درخواست ورثه مرحوم يدالله اميري جهت مساعدت هزينه كفن و دفن نامبرده مطرح شورا با 30% تخفيف هزينه از محل ماده 17 بودجه شهرداري موافقت نمود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد .

4- نامه شماره 3740 مورخه 4/5/96 شهرداري در خصوص موافقت پرداخت مبلغ 000/000/450 ريال به ورثه مرحوم عباس رضواني جهت تملك ملك نامبردگان و بازگشايي خيابان مسجد جامع به خيابالن شهيد مدني مطرح با توجه به توافق نامه في مابين شماره 3740 مورخه 3/5/96 و ضرورت امر ، شورا با پيشنهاد شهرداري موافقت نمود مقرر شد به شهرداري اعلام گردد كپي سند و كروكي ملك و بريده طرح جامع را به شورا ارسال نمايند .

5- نامه شماره 3816 مورخه 4/5/96 شهرداري به ضميمه توافقنامه شماره 3739 مورخه 2/5/95 بين شهرداري و آقاي عبدالله رضواني مطرح با توجه به مستندات و موضوع تهاتر ملك نامبرده جهت بازگشايي خيابان مسجد جامع به خيابان شهيد مدني شورا با كليت موضوع موافقت نمود مقرر شد از شهرداري خواسته شود نسبت به ارسال مدارك مربوط شامل كپي سند و كروكي ملك و بريده طرح جامع به شورا اقدام نمايد .

6- نامه شماره 3817 مورخه 4/5/96 شهرداري در خصوص پرداخت هزينه هاي انجام مقدمات برپايي همايش پياده روي خانوادگي در بسطام به مبلغ 000/000/60 ريال مطرح شورا با درخواست شهرداري با توجه به اهميت موضوع موافقت نمود .

7- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي و دوم  -  1/5/1396

 

1- نامه شماره 3227 مورخه 22/4/96 شهرداري در خصوص درخواست واسپاري برخي از وظايف شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد در قالب قرارداد حجمي به شرح زير موافقت گردد :

1-1-انجام امور برقي شهرداري و تأسيسات شهري ( آبياري قطره اي )يك نفر

1-2- انجام امور غساله يك نفر

1-3- انجام امور اپراتوري كارخانه آسفالت يك نفر

1-4- رفت و روب و جمع آوري زباله قسمت شمال شهر سه نفر

ضمناً مجددا يادآوري مي شود بر اساس بند 1 نامه وزير محترم كشور و جذب بكارگيري نيروي انساني در شهرداريها از طريق برگزاري آزمون بصورت پيماني در شهريور ماه هر سال بطور همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد بنابراين واسپاري امور اداري به بخش خصوصي ميسر نمي باشد .

2- نامه شماره 33330 مورخه 21/4/96 شهرداري در خصوص صدور مجحوز مشاركت شهرداري و گردان پياده بسيج حضرت ولي عصر (عج) جهت بهره برداري از سالن بحران شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به نواقص موجود در سالن مديريت بحران ابتدا نسبت به تأمين اعتبار و تكميل آن اقدام نموده سپس در راستاي اهداف ساخت اين مكان تصميم گيري شود

3- نامه شماره 3528 مورخه 25/4/96 شهرداري در خصوص عملكرد پرداخت اجاره سالهاي 90 الي 92 و ديگر فاكتورهاي آقاي محمدي مستأجر رستوران پاچنار شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد هزينه هاي انجام شده فاقد مجوز و دستور هزينه و تأييديه هزينه ها مي باشد . ضمناً شايسته است فيش واريزي مانده مبلغ به ضميمه به شورا ارسال گردد .

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي و يكم  -  28/4/1396

 

1- در اين جلسه مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود و مسئول نمايندگي بسطام حضور يافته و در خصوص برگزاري همايش پياده روي صبح و نشاط در بسطام توضيحاتي ارائه و در خصوص اثرات مثبت اين همايش و نيز برآورد هزينه ها و كمك گرفتن از خيرين بياناتي ارائه نمودند در خصوص مشكلات پيش آمده در مديريت استخر سرپوشيده و اعتراضات مردمي نيز بحث و تبادل نظر شد با توجه به مشكلات مالي شهرداري مقرر شد به شهرداري اعلام گردد نسبت به نصب جايگاه و بنرهاي مربوط و آماده سازي مسير راهپيمايي اقدام و از انجام ديگر هزينه هاي جاري خودداري نمايند .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه سي ام  -  25/4/1396

 

1- نامه شماره 3525 مورخه 25/.4/96 شهرداري در خصوص نقل و انتقال يكدستگاه تاكسي شماره 612 ت 16 ب 86 بين آقايان حميد رضا عسگري و محمد حسين عسگري مطرح شورا با نقل و انتقال مذكور موافقت نمود .

2- نامه شماره 3015 مورخه 19/4/96 شهرداري در خصوص اجراي لوله كشي آب خام مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد پيرو نامه شماره 73 مورخه 14/2/96 به شهرداري اعلام گردد در زمينه فوق اقدامات زير را اجرا نمايد . 1-2- لوله گذاري عرضي قسمت شرق اوتوبان با توجه به موجودي لوله و طرح تفكيك آب خام از آب شرب در اسرع وقت

2-2- شروع عمليات آسفالت ضلع شرقي اتوبان از جاده مجن تا پمپ گاز ولي عصر عج ( شهيد كريمي )

3-2- تأكيد مي نمايد قير موجود فقط صرف ذآسفالت اتوبان شده و هيچ پروژه آسفالت ديگري تا اطلاع ثانوي صورت نگيرد .

3- نامه شماره 3531 مورخه 25/4/96 شهرداري در خصوص احداث يك دستگاه پيش سردكن با هزينه بالغ بر 000/000/150 ريال مطرح با توجه به ضرورت امر و شيوع بيماري تب كنگو مقرر شد به شهرداري موافقت شورا اعلام و هزينه مذكور در اصلاح و متمم بودجه پايدار گردد .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوسع چندين مورد .

 

جلسه بيست و نهم -  21/4/1396

 

1- درخواست آقاي محمد حسين عسگري كمك راننده تاكسي خط بسطام شاهرود در خصوص هزينه نقل و انتقال و مشكلات خانوادگي پيش آمده جهت نامبرده و فوت پدر عزيزشان مطرح مقرر شد درخواست نامبرده به شهرداري ارسال و تقاضاي مساعدت در اين خصوص با نامبرده گردد .

2- نامه شماره 3329 مورخه 21/4/96 شهرداري در خصوص بروز رساني سرورهاي شهرداري مطرح با توجه به وجود ساختار سخت افزار قديمي مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با هزينه پيشنهادي به مبلغ ششصد ميليون ريال موفقت دارد شايسته است در اصلاح و متمم بودجه پايدار گردد .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوسع چندين مورد .

 

جلسه بيست و هشتم  -  18/4/1396

 

1- نامه شماره 3088 مورخه 14/4/96 شهرداري در خصوص انجام امور دبيرخانه شهرداري از طريق آگهي به بخش خصوصي و واگذاري آن مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد برابر نامه ابلاغي وزير محترم كشور و نيز دستور العمل نحوه جذب و بكارگيري نيروي انساني براي مشاغل اداري شهرداريها فقط از طريق فرآيند آزمون نيروي انساني مورد نياز خود را بايد تأمين نمايند . و واگذاري امور فقط در خصوص وظايف شهرداري فقط امور عمراني ، خدماتي ، بهداشتي و غيره ميسر است . لذا به دليل مغايرت قانوني با واگذاري امور اداري (دبيرخانه ) به بخش خصوصي موافقت نمي گردد .

2- در اين جلسه مقرر شد پيرو نلامه شماره 157 مورخه 18/32/96 به شهرداري اعلام گردد برابر قسمت 4 بند 8 قانون تبصره بودجه سال 96 شايسته است نسبت به واريزي معادل بودجه مصوب شورا بعلاوه معادل ماه (تير) چهارم به نسبت تحقق بودجه اقدام عاجل صورت پذيرد .

3- درخواست تيم فوتسال ستاره بسطام راه يافته به ليگ استان در خصوص ايجاد هماهنگي با نيروي انتظامي و مديريت سالن شهيد چمران در برگزاري مسابقات بين تيم بسطام و دامغان مطرح مقرر شد با ارگانهاي مذكور مكاتبه شود .

4- در اين جلسه با توجه به تجمع و حضور بازنشستگان در محل شورا مورخ 18/4/96 و اعتراض به نحوه اجرايي استخر سرپوشيده و گران كردن بليط و نيز پيگيري رياست محترم شورا جهت تشكيل جلسه با حضور مسئول تربيت بدني شهرستان شاهرود متأسفانه نامبرده در جلسه شورا شركت نكردند . و با حضور در دفتر شهردار شهرداري را ترك كردند .

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و هفتم  -  14/4/1396

 

1- نامه شماره 2581 مورخه 28/3/96 شهرداري در خصوص تأييد و تصويب گزارشات حسابرسي انجام شده سالهاي 84 تا 95 مطرح مسقرر شد به شهرداري اعلام گردد

1-1- حسابرسي سالهاي 84 تا 91 در شوراهاي قبل مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است .

1-2- حسابرسي سالهاي 91 تا 95 در اين شورا مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است .

2- در اين جلسه مهندسين مشاور تهيه طرح صنوف مزاحم به همراه شهردار محترم حضور يافتند . مشاورين محترم برادران دامغاني توضيحات مفصلي در خصوص طرح تهيه شده ارائه نمودند مقرر شد در هفته آينده در جلسه اي جزئيات طرح مورد بررسي نهايي قرار گرفته و سپس جهت تصويب به صحن شورا ارائه گردد .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و ششم  -  14/4/1396

 

1- هفت فصل ابتدايي پروژه مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد تغييرات مورد نظر اعمال و مواردي چون بروز كردن آمار بر اساس آمار سال 95 و همچنين اطلاعات هواشناسي و مركز جهاد كشاورزي اخذ و در جاي خود مورد لحاظ قرار گيرد.

2- بقيه فصول پس از آماده شدن مقرر شد در صحن شورا مورد بررسي قرار گيرد .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و پنجم  -  11/4/1396

 

1- در اين جلسه نامه اعتراض آميز جمعي از اهالي خيابان مهديه بسطام در خصوص اسكان كارگران فصلي در واحدهاي تجاري بدون امكانات بهداشتي مطرح مقرر شد با بخشداري مكاتبه و درخواست تشكيل كميته مربوط مصوب در جلسه اخير اسكان كارگران فصلي شود .

2- نامه شماره 2618 مورخه 1/4/96 شهرداري در خصوص آسفالت خيابان شهيد رضا چوپان مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد در صورت تعريض املاك واقع در مسير مورد نظر تا انتهاي جدول گذاري نسبت به زير سازي و آسفالت آن اقدام نمايند .

3- نامه و درخواست سرپرست و مربي تيم واليبال خواهران بسطام در خصوص راهيابي به ليگ كشوري دسته دو و اعزام به شهر قزوين مطرح مقرر شد با توجه به كسب اين مقام جهت تشويق عزيزان نسبت به تأمين هزينه خريد لباس تيم اقدام و در صورت امكان لباس تيم به آرم شورا مزين گردد .

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و چهارم  -  7/4/1396

 

1- در اين جلسه مقرر شد با توجه به شروع عمليات احداث پل هوايي و پيشنهاد اجراي آسفالت انتهاي خيابان شهيد رضا چوپان و همچنين پيشنهاد بازديد از هتل قصر بسطام اعضاء شورا از محل هاي مذكور بازديد ميداني بعمل آورند . پس از بازديد از موضوعات مذكور مقرر شد به شهرداري اعلام گردد در خصوص آسفالت قسمتي از خيابان شهيد رضا چوپان پس از تعريض املاك حاشيه خيابان اقدام به آسفالت نمايند . در خصوص احداث پل هوايي جنب ميدان امام صادق (ع) خوشبختانه در حال اجرا مي باشد در خصوص هتل قصر بسطام نيز از مالك و سرمايه گذار كه با جديت در حال آماده سازي و افتتاح مي باشند قدرداني بعمل آمد .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و سوم  -  4/4/1396

 

1- پيرو بند يك صورتجلسه مورخه 21/3/96 به شماره نوزده با توجه به بررسي پيشنهادات و طرح برنامه ها دو نفر از متقاضيان برگزاري جشنواره زردآلو مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با آقاي مرتضي يعقوبي تهيه كننده تلويزيون انعقاد قرارداد نمايد .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيست و دوم  -  31/3/1396

 

1-  در اين جلسه با توجه به درخواست احدي از شهروندان جهت ايجاد پمپ بنزين در ضلع غربي اتوبان بسطام شاهرود و ارائه اخذ نظرات مثبت ادارات ذيربط نظر به ضرورت احداث جايگاه مذكور مقرر شد با مدير عامل محترم شركت سوخت رسانان پترو ايرانيان پاك پتران و رياست محترم پخش فرآورده هاي نفتي شاهرود مكاتبه شود .

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

 

جلسه بيست و يكم  -  28/3/1396

 

1-  درخواست آقاي محمد هاشم كريمي مبني بر درخواست رسيدگي به موضوع مطالبه پرداخت كسر پاركينگ مطرح مقرر شد با توجه به ساخت مغازه ها در گذشته توسط شهرداري در ازاي تملك و تعريض ملك و عدم مطالبه شهرداري در هنگام صدور پروانه كسب و يا پاسخ استعلام خريد و فروش با لحاظ جمع جهات مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با نامبرده مصالحه بعمل آورند . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد .

2- نامه شماره 2563 مورخه 27/3/96 شهرداري در خصوص ارائه طرح جديد جهت توسعه رستوران در پارك سرآسياب و گزارش مختصري از نحوه قرارداد واگذاري رستوران پارك سرآسياب مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد بر اساس مدارك و مستندات موجود و بررسي هاي انجام شده مشخص شد پس از انعقاد قرارداد اجاره بين شهرداري و آقاي اميد محمدي (بهره بردار ) و پس از درخواست شماره 1693 شهرداري منظم به پيشنهاد سرمايه گذاري آقاي محمدي در تاريخ 3/7/90 و مجوز شوراي شهر به شماره 553 مورخه 17/7/90 قرارداد جديدي با سرمايه گزار منعقد نگرديده و اولين قرارداد سرمايه گذاري بر اساس مجوز شماره 207 مورخه 10/6/92 بسته شده است لذا حقوق شهرداري از تاريخ 1/5/90 تا 1/7/92 بر اساس قرارداد اوليه مبلغي معادل 000/000/45 ريال مي باشد . كه بايد مورد مطالبه قرار گيرد . بنابراين شهرداري نتيجه نظر شورا را به شورا اعلام تا پيشنهاد جديد سرمايه گذار در شورا مورد بررسي قرار گيرد . 

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه بيستم  -  24/3/1396

 

1- نامه شماره 1672 مورخه 1/3/96 شهرداري به ضميمه 4 جلد تفريغ بودجه عملكرد ( مالي ) شهرداري در سال 95 مطرح در اين جلسه از تفريغ بودجه بررسي اجمالي بعمل آمد مقرر شد در جلسات بعدي ادامه بررسي انجام پذيرد . 

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه نوزدهم  -  21/3/1396

 

1- نامه شماره 2331 مورخه 21/3/96 شهرداري به ضميمه پيش نويس قرارداد اجراي جشنواره زردآلوي بسطام سال 96 مطرح شورا پس از بررسي موضوع و تبادل نظرات با اجراي جشنواره موافقت نمود . مقرر شد جلسات مرتبط با موضوع با حضور موثرين امر و دست اندركاران تشكيل گردد .

2- نامه شماره 2319 مورخه 21/3/96 شهرداري به ضميمه قرارداد پيمان مديريت با سازمان همياري استان در خصوص خريد و نصب تجهيزات و استاندارد سازي پارك هاي كودك و اكوتوريسم بسطام مطرح با توجه به استناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها و نظر به مصوب گرديدن اعتبار آن به مبلغ 8 ميليارد شورا با پيشنهاد و قرارداد فوق موافقت نمود .

3- پيرو بند يك صورتجلسه شماره 18 مورخه 17/3/96 مقرر شد به شهرداري اعلام گردد پيگيري امور مصوبه فوق را ازطريق مراجع ذيربط راهنمايي و رانندگي و ... اقدام كه برابر مقررات و ضوابط مربوطه انجام پذيرد .

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه هجدهم  -  17/3/1396

 

1- نامه شماره 2210 مورخه 17/3/96 شهرداري در خصوص درخواست نصب مخزن حمل و پخش قير MC بر روي كاميون رنو ميدلام به ظرفيت 5 تن و بكارگيري خودروي فوتون در امر آب رساني مطرح با توجه به اينكه مخزن كاميون قير MC فوتون شهرداري بعلت مرور زمان دچار آسيب و آتش سوزي گرديده است . اين شورا با درخواست فوق موافقت نمود . مقرر شد به شهرداري اعلام گردد هزينه ساخت و نصب مخزن كه حدود 000/000/400 ريال برآورد شده در اصلاحيه بودجه سال 96 شهرداري پادار گردد .

2- در اين جلسه مقرر شد با توجه به سپري شدن حدود يك فصل از سال 96 ، از شهردار محترم درخواست شود بر اساس مقررات مالي دستور فرمائيد نسبت به واريز حداقل بودجه مصوب سال 96 شورا به حساب مربوطه اقدام عاجل بعمل آورند .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

 

جلسه هفدهم  -  10/3/1396

 

1- نامه شماره 1812 مورخه 6/3/96 شهرداري در خصوص توسعه پارك سرآسياب و واگذاري آن مطرح مقرر شد از شهرداري خواسته شود جهت بررسي دقيقتر موضوع سوابق واگذاري (قراردادها ) مكان بوفه پارك سرآسياب اعم از قراردادها و مستندات مالي انجام تعهدات نامبرده ( آقاي محمدي طرف قرارداد )به شورا ارائه گردد . ضمناً در خصوص پيشنهادات توسعه لازم است هزينه هاي پيش بيني شده بصورت ريز متره تنظيم تا قابليت بررسي داشته باشد .

2- در اين جلسه با توجه به حضور گسترده كارگران فصلي و ايجاد حضور نامتعادل و بعضاً چهره هاي مخوف در سطح شهر و مراجعه همشهريان به شورا و اظهار ناراحتي از اين حضور مقرر شد با فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرستانبسطام مكاتبه تا تمهيدات لازم جهت جلوگيري از بروز جرائم توسط بعضي از اين كارگران نما بعمل آورند.

3- با توجه به موضوع بند 2 اين صورت جلسه مقرر شد پيرو ارسال طرح ساماندهي كارگران كه به فرمانداري محترم ارسال شده بود مجدداً پيگيريهاي لازم از مسئولين محترم درخواست گردد .

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .  

 

جلسه شانزدهم  -  7/3/1396

 

1- در اين جلسه با توجه به درخواست مستمر همشهريان عزيز مبني بر راه اندازي مجدد خط اتوبوسراني و تماس تلفني با سازمان اتوبوسراني شهرستان شاهرود مقرر شد به شهرداري اعلام گردد نسبت به مكاتبه مجدد و جابجايي ايستگاه اوتوبوس نصب شده در مقابل موسسه ثامن به روبروي بهداري اقدام و از نتيجه اين شورا را مطلع نمايند.

2- نامه شماره 7619/5/96/د مورخه 17/2/96 معاون سازمان و مدير جهاد كشاورزي شهرستان شاهرود در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن انهار رودبار بسطام مطرح مقرر شد تصوير نامه مذكور به هيأت مديره آب رودبار ارسال و درخواست گردد پيگيري لازم جهت تحقق امر فوق را بعمل آورند.

3- نامه شماره 1919 مورخه 7/3/96 شهرداري در خصوص خريد يكدستگاه خودرو ون وانا مطرح با توجه به فروش ون فرسوده قبلي شهرداري و شرايط و مشخصات مندرج در پيش فاكتور ضميمه نامه مذكور شورا با خريد خودرو مذكور موافقت نمود .

4- نامه شماره 1827 مورخه 6/3/96 شهرداري در خصوص تهيه سبد كالا ماه مبارك رمضان جهت توزيع بين كاركنان شهرداري مطرح شورا به ازاي هر نفر تقريباً مبلغ 000/700/1 ريال از محل رديف اعتباري ماده 5 بودجه اداري موافقت نمود .

5- نامه شماره 1817 مورخه 6/3/96 شهرداري در خصوص واگذاري 2 باب غرفه ميدان بار شاهوار به صورت اجاره به بخش خصوصي مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد از نظر شورا واگذاري وفق مقررات و آئين نامه مالي شهرداري بلامانع است . 6 - نامه شماره 1829 مورخه 6/3/96 شهرداري در خصوص بيمه تكميلي كاركنان شهرداري به ميزان 50% از طرف شهرداري مطرح و با توجه به درخواست شهرداري به منظور حمايت دلگرمي از قشر زحمتكش و به جهت بالا بردن انگيزه كاري پرسنل شورا با پيشنهاد شهرداري موافقت نمود.

7- نامه شماره 1830 مورخه 6/3/96 شهرداري در خصوص فروش قبور در قسمت قديمي آرامستان براي افراد غير ساكن به ميزان 10% افزايش نسبت به سال قبل مطرح شورا با درخواست شهرداري به ميزان هر قبر مبلغ 000/300/14 ريال به احتساب 10% افزايش موافقت نمود .

8- نامه شماره 1908 مورخه 7/3/96 شهرداري در خصوص پيشنهاد پرداخت بيمه تكميلي نمودن كاركنان شركت زيست پايش قومس ( طرف قرارداد انجام طرح خود اظهاري زيست محيطي كارخانه آسفالت شهرداري ) مطرح شورا با درخواست شهرداري در ازاي پرداخت مبلغ قرارداد انجام طرح موافقت نمود.

9- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

 

جلسه پانزدهم - 31/2/1396

1- نامه شماره 7972 مورخه 7/10/95 شهرداري در خصوص واگذاري و درج فراخوان مشاركت با بخش خصوصي سالن چند منظوره بحران مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد نسبت به ارائه نوع بهره برداري و همچنين دريافت مجوز سازمان مديريت بحران استان اقدام و از نتيجه اين شورا را مطلع تا شورا نظر نهايي خود را اعلام دارد.

2- عطف به نامه شماره 1617 مورخه 27/2/96 شهرداري مقرر شد ضمن اعلام تشكر از واريز قسمتي از بودجه به شهرداري اعلام گردد با توجه به بودجه مصوب سال 95 به ميزان 68 ميليون تومان و تحقق 92% بودجه شهرداري نسبت به واريز مبلغ 000/560/16 تومان باقي مانده بودجه شورا اقدام نمايد.

3- نامه شماره 9944 مورخه 4/12/95 شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به مشكلات مالي شهرداري و عدم نقدينگي و همچنين نياز به واحدهاي تجاري شاهوار جهت رفع تنگ ناهاي ضروري شهر و شهرداري اين شورا اجراي پروژه مطروحه را به صرف و صلاح شهر نمي داند.

4- نامه شماره 1700 مورخه 31/2/96 منضم به تفاهم نامه همكاري متقابل بين مركز تحقيقات كشاورزي و شهرداري بسطام مطرح شورا با تفاهم نامه همكاري فوق در 4 بند موافقت نمود در بند ج و ه مقرر شد نوع همكاري شهرداري از طرف شورا به شهرداري ابلاغ گردد.

5- نامه شمارزه 1691 مورخه 31/2/96 شهرداري در خصوص نامگذاري يكي از معابر شهر يا پروژه هاي عمراني به نام ماليات خيابان جديدالاحداث ضلع شرقي ميدان امام حسين (ع) به نام ماليات موافقت نمود.

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهاردهم - 27/2/1396

1- نامه شماره 1397 مورخه 20/2/96 در خصوص بررسي مجدد مذاكرات في ما بين شهرداري و آقاي مجيد ابراهيمي و شركاء موضوع توافق مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با تغيير كاربري قسمتي از پلاك به ميزان 1000 متر مربع در تعريض خيابان قرار گرفته در اجراي تعهد شهرداري در كاربري هاي مجاز ناحيه گردشگري برابر طرح تفضيلي و به ميزان 860 متر مربع بلامانع است. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- در اين جلسه كليات طرح برنامه پنجساله راهبردي شهرداري بسطام با حضور نماينده شركت مشاورين تدبيرگران مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و شورا با كليات طرح موافقت نمود.

3- نامه شماره 227 مورخه 21/1/96 شهرداري در خصوص فروش برخي از املاك مازاد بر نياز خود به شرح جدول( ضميمه ) مطرح شورا با درخواست فروش قسمتي از اراضي و املاك مازاد شهرداري از طريق مزايده برابر مقررات و آئين نامه مالي شهرداري موافقت نمود.

4- نامه شماره 1510 مورخه 24/2/96 شهرداري به پيوست يك نسخه از پيش نويس قرارداد خدمات مشاوره اي با موضوع تدوين برنامه راهبردي – عملياتي پنج ساله شهرداري با شركت گروه مشاوران تدبيرگران مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد كليات برنامه راهبردي عملياتي پنج ساله شهرداري با حضور نماينده شركت محترم فوق مورد بررسي و تصويب قرار گرفت . ضمناً يادآوري مي شود هزينه هاي متعلقه از محل اعتبارات وزارت كشور خواهد بود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

5- نامه شماره 1617 مورخه 27/2/96 شهرداري به پيوست فيش واريزي مبلغ 000/000/110 ريال در خصوص باقي مانده و تسويه بودجه سال 95 شوراي شهر با توجه به ميزان وصولي و تحقق بودجه سال گذشته شهرداري به ميزان 92 درصد كه جمعاً مبلغ 46 ميليون تومان بوده است مطرح مقرر شد ضمن قدرداني از تلاش شهردار و كاركنان محترم شهرداري و رسيد مبلغ فوق به شهرداري اعلام وصول گردد.

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سيزدهم - 26/2/1396

1- نامه شماره 1376 مورخه 20/2/96 شهرداري منضم به توافق نامه شماره 67 مورخه 19/2/96 فيمابين شهرداري و علي اكبر شكاري مطرح با توجه به تعريض و بازگشايي قسمتني از خيابان مهديه و كوي طلاب شورا با پيشنهاد شهرداري موافقت نمود كه از محل بودجه عمراني و برنامه ريزي توسعه شهري اقدام نمايد و در نهايت شورا با توافقنامه مذكور در سه بند موافقت نمود.

2- در اين جلسه با حضور نماينده شركت مشاورين تدبيرگران و شهردار محترم در خصوص تهيه طرح پنج ساله راهبردي شهرداري بحث و تبادل نظر و با اصلاحاتي در طرح پيشنهادي ممقرر شد در جلسات آينده طرح به بررسي و تصويب نهايي قرار گيرد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه دوازدهم - 24/2/1396

1- نامه شماره 7234/42/50 مورخه 24/2/96 استانداري به پيوست نامه شماره 35459 مورخه 20/2/96 وزير محترم كشور منضم به دستورالعمل خزانه داري در شهرداريها مطرح پس از مطالبه در صحن شورا مقرر شد به شهرداري اعلام گردد تمهيدات لازم را جهت اجرايي اين دستورالعمل فراهم و نتيجه را به شورا گزارش نمايند.

2- در اين جلسه نمايندگان واحدهاي تجاري محل جايگاه CNG شهرداري حضور يافتند و آمادگي خود را جهت همكاري در اجراي آسفالت معبر كندرو مقابل مغازه هاي تجاري خود اعلام نمودند مقرر شد به شهرداري اعلام گردد برابر مقررات نسبت به جذب كمكهاي نامبردگان و اجراي آسفالت معبر مذكور اقدام نمايند.

3- نامه شماره 1423 مورخه 20/2/96 شهرداري در خصوص پيس نويس قرارداد كارگزاري با سازمان همياري شهرداري جهت تهيه بسته هاي سرمايه گذاري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با پيشنهاد عقد قرارداد با سازمان شهرداريهاي استان به منظور تهيه طرحهاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاران مشروط به تأمين بخشي از هزينه ها توسط سازمان موافقت مي گردد.

4- نامه شماره 1478 مورخه 24/2/96 شهر اري منضم به پيشنهاد تقليل ميزان زمين تحويلي به شركت تعاوني طلاي سرخ به يك هكتار مطرح مقرر شد شورا به شهرد اري اعلام نمايد بر اساس تقليل مفاد و شاخصها به ميزان تقليل موافقت دارد.

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه يازدهم - 20/2/1396

1- درخواست جمعي از اهالي شهرك رضوي در خصوص مشكل پيش آمده در كار تنها نانوايي آن شهرك مطرح مقرر شد با مديريت محترم مركز بهداشت شهرستان شاهرود مكاتبه ضمن ارسال يك نسخه درخواست اهالي اعلام گردد با عنايت به دوري شهرك رضوي ضرورت دارا بودن يك واحد نانوايي و همچنين فروش كم و عدم توان ايجاد فضاي بزرگتر در حد استاندارد آن مديريت محترم با رعايت حداقلهاي مسائل بهداشتي همكاري لازم را در تداوم اين واحد خدمت رساني مبذول فرمايند.

2- در اين جلسه آقاي احمد اخياني كارآفرين محترم حاضر و ضمن قدرداني از شهردار و شورا اعلام آمادگي و ايجاد زمينه كار براي دو نفر از شهروندان را با توجه به موقعيت كارتوليدي خود اعلام نمودند .

3- در اين جلسه يكي از پيمانكاران شهرداري حضور يافتند و در خصوص مطالبات خود از شهرداري و تهاتر با مغازه شهرداري مطالبي بيان كردند مقرر شد رئيس شورا با شهردار در خصوص مسائل نامبرده مذاكره نمايند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه دهم - 17/2/1396

1- در اين جلسه جناب آقاي تقي خاكي رياست محترم دادگاه بسطام و شهردار محترم و امور حقوقي شهردار ي حضور يافتند. ضمن گراميداشت اعياد خجسته ماه شعبان در خصوص احداث ساختمان دادسرا و همچنين احداث ساختمان شوراي حل اختلاف و مشكلات موجود كمبود زمين و امكان برگشت بودجه تخصيصي بياناتي توسط آقاي تقي خاكي بيان شد در زمينه حل مشكل بحث و تبادل نظر مقرر شد با توجه به اينكه مسئول واگذاري زمين به ادارات دولتي و مسكن و شهرسازي مي باشد. لذا شهردار محترم با مكاتبه با مديريت مسكن و شهرسازي و جابجائي زمين شهرداري با مسكن اعلام آمادگي نمايد نيز در خصوص موضوع پذيره زمين موقوفه جنب دادگاه كه در اجاره دادگاه مي باشد مقرر شد با مسئولين مربوطه مكاتبه گردد.

2- در رابطه با موضوع بند فوق مقرر شد با فرماندار محترم مكاتبه و در خصوص توسعه و ايجاد ساختمان دادسرا در زمين موقوفه جنب دادگاه و حل مشكل تعيين پذيره با مبلغ زياد ارائه طريق گردد.

3- مقرر شد برابرسنوات قبل شورا با همكاري شهرداري و هيأت جوانان حضرت علي اكبر(ع) نسبت به برگزاري مراسم روز جوان سالروز ميلاد حضرت علي اكبر(ع) و سالروز ميلاد مسعود منجي عالم بشريت امام زمان(عج) در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در محل برج كاشانه بسطام اقدام نمايد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه نهم - 13/2/1396

1- نامه شماره 1091 مورخه 12/2/96 شهرداري در خصوص مجوز هزينه سهم شهرداري در مورد تجهيز و استاندارد سازي پارك هاي كودك و اكوتوريسم بسطام در قبال تخصيص اعتبار سازمان مديريت و برنامه ريزي به مبلغ 000/000/000/8 ريال مطرح شورا با توجه به موافقتنامه شماره 11326219 مورخه 29/12/95 سازمان برنامه و بودجه در محل پارك شهيد مطهري موافقت نمود و مقرر شد به شهرداري اعلام گردد طرح اجرايي را جهت بررسي و اجرا به شورا ارائه نمايد.

2- در اين جلسه مقرر شد با توجه به هفته گراميداشت مقام معلم اعضاء شورا در مدارس سطح شهر حاضر و از رحمات و تلاش فرهنگيان محترم بويژه معلمين قدرداني نمايند.

3- نامه شماره 727 مورخه 4/2/96 شهرداري در خصوص تصويب گزارش حسابرسي سال 1394 توسط موسسه حسابرسي اطهر و رسيدگي در جلسه مورخه 23/1/96 در صحن شورا مطرح مقرر شد نظر شورا به شرح زير به شهرداري اعلام گردد

1-3- روشن شدن وضعيت سهام در سازمان آبفاي شهري و مكاتبه و پيگيري مجدانه در خصوص دريافت صورت هاي مالي سازمان ياد شده

2-3- پيگيري وضعيت سهام و دريافت صورت هاي مالي سازمان شهرداريهاي استان

3-3- دريافت گزارش عملكرد اداره دارائي در خصوص روشن شدن سهم واقعي شهرداري از قانون ارزش افزوده

4-3- اقدام عاجل جهت تهيه و تنظيم دفاتر حسابداري ، بودجه و اموال و املاك و تكميل نمودن در سالجاري

5-3-كاستي و تذكرات حسابرسي به مورد اجرا گذاشته و رفع اشكال شود

6-3- اجرائي نمودن كامل دستورالعمل قانون مبارزه با پولشويي

7-3- در مجموع گزارش حسابرسي مذكور مورد تأييد شورا قرار گرفت

4- نامه شماره 1014 مورخه 11/2/96 شهرداري در خصوص گراميداشت سالگرد حماسه جاودانه آزادسازي خرمشهر و تخفيف 30% بدهي كسبي و عوارض خودرو مطرح شورا ضمن گراميداشت اين روز تاريخي و غرور آفرين حداكثر تا سقف يك ميليون ريال براي هر موعدي تخفيف موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

5- در اين جلسه مقرر شد با توجه به مساعد بودن هوا و تحويل قير اداره كل راه و ترابري و تأكيد مدير كل محترم به شهرداري اعلام گردد هر چه سريعتر نسبت به روكش آسفالت محور اصلي جاده بسطام شاهرود اقدام نمايد .

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هشتم - 10/2/1396

1- در اين جلسه گزارشي از جلسه همايش شورا كه در سمنان تشكيل شده بود توسط رئيس شورا ارائه شد.

2- نامه شماره 852 مورخه 3/2/96 شهرداري در خصوص نقل و انتقال تاكسي شماره 627ت17 ايران 96 بين آقايان رضا خلامه دار و محمود فدائي زاده مطرح با توجه به در نظر گرفتن جمع جوانب شورا با امر فوق موافقت نمود.

3- در اين جلسه مقرر شد اعضاء شورا از مسير و مجراي آب رودبار در قسمت غرب شهر بازديد ميداني بعمل آورند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هفتم - 6/2/1396

1- نامه شماره 4117/42/50 مورخه 6/2/96 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها و استانداري سمنان در خصوص اعلام برنامه هاي كاهش تقاضاي اعتياد مقرر شد اقدامات مشترك شورا و شهرداري به شرح زير اعلام گردد.

1-1- كمك به امر ورزش همگاني جهت شادابي و سرزندگي جوانان و نوجوانان و ميان سالان

1-2-ايجاد زير ساختهاي لازم تفريحي و گردشي جهت افزايش آرامش و نشاط اجتماعي

1-3-برگزاري جشنواره هاي مختلف جهت افزايش نشاط اجتماعي

1-4-همكاري مستمر پليس در غالب شوراي معتمد پليس

1-5- همكاري با تشكلهاي مردمي در اين راستا ضمناٌ در سالجاري نيز برنامه هاي مشابهي در دست اقدام است .

2- نامه شماره 670 مورخه 30/1/96 شهرداري در خصوص تشويق و ايجاد انگيزه بيشتر همشهريان در خصوص اخذ عوارض نوسازي مطرح مقرر شد مصوبه شورا به شرح زير جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گردد.

2-1- افراد داراي بدهي از سالهاي 74 تا 84 از تخفيف 60 درصدي بهر ه مند گردند.

2-2- افراد داراي بدهي از سالهاي 84 تا 90 از تخفيف 30 دترصدي برخوردار شوند.

2-3- از سال 90 تا 95 شامل تخفيف 20 درصدي خواهند بود.

اين شرايط براي 6 ماهه اول سال جاري معتبر است و چنانچه تا پايان شهريور سالجاري واريز نگردد مشمول تخفيفات نخواهند بود.

3- رونوشت نامه هاي شماره 129126/96 مورخه 31/1/96 و 26/159/96 مورخه 3/2/96 و 26/177 /96 سازمان اتوبوسراني در خصوص ازسرگيري خدمات سازمان به اهالي بسطام مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به درخواستهاي مكرر اهالي و مراجعات به اين شورا نسبت به پاسخ مثبت به سازمان جهت راه اندازي حداقل يك واحد اتوبوس در مسيرهاي قبلي اقدام عاجل بعمل آورند.

4- نامه شماره 668 مورخه 30/1/96 شهرداري در خصوص آگهي مناقصه انجام حسابرسي مالي شهرداري منتهي به 29/12/95 مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد ضمن ارسال تفريغ بودجه سال 95 به شورا مقدمات انجام حسابرسي را فراهم نمايند.

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه ششم - 3/2/1396

1- در اين جلسه دوستان اعضاء شورا شركت كننده در جلسه ملاقات با استان دار محترم و مديران كل ادارات مركز استان گزارشي از شورا ارائه نمودند. جا دارد از استاندار محترم و مدير كل محترم كمال تشكر اعلام و انشاءالله قول هاي داده شده به مرحله اجرا درآيد.

2- در اين جلسه مقرر شد اعضاء شورا در جلسه گراميداشت شهداي روحاني بسطام كه به مناسبت شهادت حضرت امام موسي كاظم(ع) تشكيل شده است شركت نمايند و نيز از نمايشگاه كه توسط سركار خانم ابراهيمي در محل سالن ارشاد تشكيل شده بازديد بعمل آيد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه پنجم - 30/1/1396

1- در اين جلسه تعدادي از خواهران همشهري حاضر و درخواست مفصلي در ارتباط با سرويس دهي اهالي ارائه نمودند. در اين خصوص رئيس شورا توضيحات لازم بيان نمودند . مقرر شد پيگيري لازم در زمينه موضوع مطروحه بعمل آيد .

2- در اين جلسه شكوائيه و درخواست جمعي از باغداران آسيب ديده از سرمازدگي بسطام در خصوص تخطي بيمه از انجام تعهداتش مطرح با توجه به سرمازدگي مجدد در سالجاري و بدهي باغداران به بانكها و هزينه هاي جاري ضروري جهت حفظ و نگهداري باغات مقرر شد پيرو مكاتبات قبلي با فرمانداري محترم و ديگر مراجع ذيصلاح مكاتبه گردد.

3- در اين جلسه مقرر شد پيرو نامه شماره 733 مورخه 25/12/95 با رياست محترم مسكن و شهرسازي استان سمنان مكاتبه و درخواست گردد از نتيجه اقدامات در خصوص تأمين زمين مورد نياز احداث مسكن توسط انجمن خيرين مسكن ساز در شهر بسطام اين شورا را مطلع فرمايند .

4- نامه شماره 684 مورخه 30/1/96 شهرداري در خصوص پيشنهاد ايجاد ميدان امام رضا (ع) و بلوار قسمت شمالي مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد مشروط بر حل مشكل احتمالي تملك اراضي واقع در تعريض ميدان و نيز رعايت كامل اصول مهندسي راه در انجام زير سازي ، شورا با پيشنهاد فوق موافقت دارد .

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهارم - 27/1/1396

1- در اين جلسه نمايندگان واحدهاي تجاري جنب جايگاه CNG شهرداري بسطام حضور يافته و آمادگي خود را جهت پرداخت هزينه آماده سازي و آسفالت معبر كندرو واحدهاي خود اعلام نمودند . مقرر شد از طريق شهرداري نسبت به واريز مبالغ افراد اقدام و شهرداري در خصوص اجراي آسفالت معبر اقدام نمايد.

2- نامه شماره 2211/42/50 مورخه 26/1/96 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها در خصوص ارسال پيشنهادات و نظرات جهت نهايي نمودن پيش نويس دستورالعمل حسابداري و گزارشگيري مالي در شهرداريها مطرح مقرر شد پيشنهادات بشرح زير اعلام گردد.

2-1- ايجاد دفتر اعتبارات به جهت ثبت و ساماندهي تسهيلات سازمان

2-2- ايجاد و استفاده از سيستم جامع در برگيرنده كليه واحدهاي اجرائي سازمان

2-3- استفاده از نرم افزار جامع حسابداري و مالي كه در برگيرنده كليه فعاليتهاي مالي و درآمدي باشد

3- نامه شماره 395 مورخه 23/1/96 شهرداري در خصوص اجراي دو پروژه و پايدار كردن هزينه آن در اصلاحيه و بودجه 96 مطرح مقرر شد نظر شورا به شرح زير اعلام گردد.

1-3- مورد اشاره 1 بدليل عدم وجود واحدهاي مسكوني و خارج از محدوده خدماتي بودن ضرورتي ندارد.

2-3- مورد اشاره 2 ( بن بست اول كوچه عارف بسطامي ) پس از زير سازي مناسب قابل طرح مجدد مي باشد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سوم - 23/1/1396

1- نامه شماره 21/12/95 آقاي جواد اسكندري در زمينه اعتراض به هزينه هاي انتقال سند غرفه ميدان بار مطرح مقرر شد به نامبرده اعلام گردد بر اساس بند 4 شرايط فروش آگهي مزايده شماره 2386 مورخه 26/10/90 (ضميمه) كليه هزينه هاي مزايده از جمله نقل و انتقال ودفترخانه و غيره ... بر عهده شركت كنندگان و برندگان مزايده بوده و شهرداري نيز بر همين اساس به دنبال اخذ اسناد 6 دانگ قطعي بنام خريداران بوده كه هزينه هاي تمام شده را مشخص و از شورا نيز مجوز دريافت اخذ نموده است .

2- در اين جلسه با دعوت قبلي از مدير موسسه حسابرسان اطهر جناب آقاي مهندس دوست محمدي باتفاق يكي از همكاران حضور يافتند و در حضور اعضاء شورا و شهردار محترم و مسئول حسابداري در خصوص گزارش ارائه شده توضيحات لازم ارائه و به سئوالات مطروحه پاسخ دادند .

3- نمايندگان تاكسي رانان جهت بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ارائه خدمات بهتر به مسافرين و نيز افزايش درآمد تاكسي رانان در جلسه حضور يافتند كه مقرر شد جهت اخذ نتيجه نهائي در جلسه روز جمعه حضور يابند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه دوم - 20/1/1396

1- در اين جلسه مقرر شد با توجه به سرمازدگي سردرختي باغات زردآلو با مديريت محترم جهاد كشاورزي مكاتبه ضمن درخواست اعزام كارشناس درصدسرمازدگي در خصوص پرداخت وجه بيمه بيمه گذاران مربوط به سال 1395 نيز اقدام نمايند چرا كه تاكنون پرداخت نشده و نيز چاره اي در خصوص سرمازدگي تنه درختان كه سرماي غير منتظره آذره ماه موجب شده نمايد.

2- با توجه به مراجعات شهروندان در خصوص پخت نان نانوايي ها بويژه بربري مقرر شد با بخشداري مكاتبه و درخواست گردد برنامه پخت ويژه به نانوايان داده شود كه مشكل ارائه نان در همه ساعات روز فراهم گردد.

3- در اين جلسه گزارش حسابرسي مستقل شهرداري بسطام منتهي به 29 اسفند 1394 كه توسط موسسه حسابرسي اطهر حسابداران رسمي به شورا ارسال گرديده بود مورد بررسي قرار گرفت مقرر شد با حضور مدير موسسه بررسي نهائي انجام پذيرد.

4- درخواست آقاي دهباش مستأجر گلخانه شهرداري در خصوص اجاره بها و كم و كيف گلخانه مطرح با توجه به پيشنهاد شماره 8930 مورخه 7/11/95 شهرداري و اشاره به ركود اقتصادي و عدم درآمد مكان موضوف مقرر شد با اجاره ماهيانه مبلغ 000/000/7 ريال جهت دائر بودن گلخانه بر اساس صرفه و صلاح طرفين موافقت گردد.

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه اول - 16/1/1396

1- نامه شماره 10781 مورخه 18/1/96 شهرداري در خصوص واريز قسمتي از بودجه شورا شهر مطرح مقرر شد واريزي مبلغ 000/000/100 ريال به حساب شورا به شهرداري اعلام وصول شود.

2- نامه شماره 10337 مورخه 21/12/95 شهرداري در خصوص احداث مزرعه الگوي زعفران مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد.

1-2- از آنجا كه در قرارداد و اجاره فيمابين شهرداري با متولي موقوفه از واگذاري به غير به صورت اجاره منع شده است لذا قرارداد بصورت مشاركت شهرداري با بخش خصوصي تنظيم شود.

2-2- در ماده 3 مدت زمان قرارداد حداكثر تا يكسال قبل از پايان اجاره با متولي موقوفه باشد.

3-2- در همه جاي قرارداد بجاي لفظ مستأجر كلمه شريك بكار رود.

4-2- موضوع مشاركت از طريق آگهي مزايده به آگاهي عمومي رسانده شود.

3- نامه شماره 10680 مورخه 25/12/95 شهرداري در خصوص پرداخت پاداش پايان سال 95 شهردار مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با پرداخت پاداش پايان سال شهردار (شامل يك ماه حقوق مبنا و فوق العاده شغلي و فوق العاده جذب) موضوع بند 6 تبصره ذيل ماده 3 آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران موافقت مي گردد اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد .

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

تعداد بازدیدکنندگان امروز 482 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1505 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1019649 تعداد کاربران بر خط 5 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این سایت مربوط به شهرداری بسطام می باشد
Info@Bastam.ir
Powered by DorsaPortal