sd
line
۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تير
home
 
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
مصوبات شوراي اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام در سال 1396

ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران(اصلاحي 6/7/1382)- شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و درصورت امكان با راه­اندازي پايگاه رايانه­اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

تذكر: اين مصوبات پس از طي مراحل قانوني قابل اجرا مي باشد.

جلسه پانزدهم - 31/2/1396

1- نامه شماره 7972 مورخه 7/10/95 شهرداري در خصوص واگذاري و درج فراخوان مشاركت با بخش خصوصي سالن چند منظوره بحران مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد نسبت به ارائه نوع بهره برداري و همچنين دريافت مجوز سازمان مديريت بحران استان اقدام و از نتيجه اين شورا را مطلع تا شورا نظر نهايي خود را اعلام دارد.

2- عطف به نامه شماره 1617 مورخه 27/2/96 شهرداري مقرر شد ضمن اعلام تشكر از واريز قسمتي از بودجه به شهرداري اعلام گردد با توجه به بودجه مصوب سال 95 به ميزان 68 ميليون تومان و تحقق 92% بودجه شهرداري نسبت به واريز مبلغ 000/560/16 تومان باقي مانده بودجه شورا اقدام نمايد.

3- نامه شماره 9944 مورخه 4/12/95 شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به مشكلات مالي شهرداري و عدم نقدينگي و همچنين نياز به واحدهاي تجاري شاهوار جهت رفع تنگ ناهاي ضروري شهر و شهرداري اين شورا اجراي پروژه مطروحه را به صرف و صلاح شهر نمي داند.

4- نامه شماره 1700 مورخه 31/2/96 منضم به تفاهم نامه همكاري متقابل بين مركز تحقيقات كشاورزي و شهرداري بسطام مطرح شورا با تفاهم نامه همكاري فوق در 4 بند موافقت نمود در بند ج و ه مقرر شد نوع همكاري شهرداري از طرف شورا به شهرداري ابلاغ گردد.

5- نامه شمارزه 1691 مورخه 31/2/96 شهرداري در خصوص نامگذاري يكي از معابر شهر يا پروژه هاي عمراني به نام ماليات خيابان جديدالاحداث ضلع شرقي ميدان امام حسين (ع) به نام ماليات موافقت نمود.

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهاردهم - 27/2/1396

1- نامه شماره 1397 مورخه 20/2/96 در خصوص بررسي مجدد مذاكرات في ما بين شهرداري و آقاي مجيد ابراهيمي و شركاء موضوع توافق مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با تغيير كاربري قسمتي از پلاك به ميزان 1000 متر مربع در تعريض خيابان قرار گرفته در اجراي تعهد شهرداري در كاربري هاي مجاز ناحيه گردشگري برابر طرح تفضيلي و به ميزان 860 متر مربع بلامانع است. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- در اين جلسه كليات طرح برنامه پنجساله راهبردي شهرداري بسطام با حضور نماينده شركت مشاورين تدبيرگران مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و شورا با كليات طرح موافقت نمود.

3- نامه شماره 227 مورخه 21/1/96 شهرداري در خصوص فروش برخي از املاك مازاد بر نياز خود به شرح جدول( ضميمه ) مطرح شورا با درخواست فروش قسمتي از اراضي و املاك مازاد شهرداري از طريق مزايده برابر مقررات و آئين نامه مالي شهرداري موافقت نمود.

4- نامه شماره 1510 مورخه 24/2/96 شهرداري به پيوست يك نسخه از پيش نويس قرارداد خدمات مشاوره اي با موضوع تدوين برنامه راهبردي – عملياتي پنج ساله شهرداري با شركت گروه مشاوران تدبيرگران مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد كليات برنامه راهبردي عملياتي پنج ساله شهرداري با حضور نماينده شركت محترم فوق مورد بررسي و تصويب قرار گرفت . ضمناً يادآوري مي شود هزينه هاي متعلقه از محل اعتبارات وزارت كشور خواهد بود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

5- نامه شماره 1617 مورخه 27/2/96 شهرداري به پيوست فيش واريزي مبلغ 000/000/110 ريال در خصوص باقي مانده و تسويه بودجه سال 95 شوراي شهر با توجه به ميزان وصولي و تحقق بودجه سال گذشته شهرداري به ميزان 92 درصد كه جمعاً مبلغ 46 ميليون تومان بوده است مطرح مقرر شد ضمن قدرداني از تلاش شهردار و كاركنان محترم شهرداري و رسيد مبلغ فوق به شهرداري اعلام وصول گردد.

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سيزدهم - 26/2/1396

1- نامه شماره 1376 مورخه 20/2/96 شهرداري منضم به توافق نامه شماره 67 مورخه 19/2/96 فيمابين شهرداري و علي اكبر شكاري مطرح با توجه به تعريض و بازگشايي قسمتني از خيابان مهديه و كوي طلاب شورا با پيشنهاد شهرداري موافقت نمود كه از محل بودجه عمراني و برنامه ريزي توسعه شهري اقدام نمايد و در نهايت شورا با توافقنامه مذكور در سه بند موافقت نمود.

2- در اين جلسه با حضور نماينده شركت مشاورين تدبيرگران و شهردار محترم در خصوص تهيه طرح پنج ساله راهبردي شهرداري بحث و تبادل نظر و با اصلاحاتي در طرح پيشنهادي ممقرر شد در جلسات آينده طرح به بررسي و تصويب نهايي قرار گيرد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه دوازدهم - 24/2/1396

1- نامه شماره 7234/42/50 مورخه 24/2/96 استانداري به پيوست نامه شماره 35459 مورخه 20/2/96 وزير محترم كشور منضم به دستورالعمل خزانه داري در شهرداريها مطرح پس از مطالبه در صحن شورا مقرر شد به شهرداري اعلام گردد تمهيدات لازم را جهت اجرايي اين دستورالعمل فراهم و نتيجه را به شورا گزارش نمايند.

2- در اين جلسه نمايندگان واحدهاي تجاري محل جايگاه CNG شهرداري حضور يافتند و آمادگي خود را جهت همكاري در اجراي آسفالت معبر كندرو مقابل مغازه هاي تجاري خود اعلام نمودند مقرر شد به شهرداري اعلام گردد برابر مقررات نسبت به جذب كمكهاي نامبردگان و اجراي آسفالت معبر مذكور اقدام نمايند.

3- نامه شماره 1423 مورخه 20/2/96 شهرداري در خصوص پيس نويس قرارداد كارگزاري با سازمان همياري شهرداري جهت تهيه بسته هاي سرمايه گذاري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با پيشنهاد عقد قرارداد با سازمان شهرداريهاي استان به منظور تهيه طرحهاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاران مشروط به تأمين بخشي از هزينه ها توسط سازمان موافقت مي گردد.

4- نامه شماره 1478 مورخه 24/2/96 شهر اري منضم به پيشنهاد تقليل ميزان زمين تحويلي به شركت تعاوني طلاي سرخ به يك هكتار مطرح مقرر شد شورا به شهرد اري اعلام نمايد بر اساس تقليل مفاد و شاخصها به ميزان تقليل موافقت دارد.

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه يازدهم - 20/2/1396

1- درخواست جمعي از اهالي شهرك رضوي در خصوص مشكل پيش آمده در كار تنها نانوايي آن شهرك مطرح مقرر شد با مديريت محترم مركز بهداشت شهرستان شاهرود مكاتبه ضمن ارسال يك نسخه درخواست اهالي اعلام گردد با عنايت به دوري شهرك رضوي ضرورت دارا بودن يك واحد نانوايي و همچنين فروش كم و عدم توان ايجاد فضاي بزرگتر در حد استاندارد آن مديريت محترم با رعايت حداقلهاي مسائل بهداشتي همكاري لازم را در تداوم اين واحد خدمت رساني مبذول فرمايند.

2- در اين جلسه آقاي احمد اخياني كارآفرين محترم حاضر و ضمن قدرداني از شهردار و شورا اعلام آمادگي و ايجاد زمينه كار براي دو نفر از شهروندان را با توجه به موقعيت كارتوليدي خود اعلام نمودند .

3- در اين جلسه يكي از پيمانكاران شهرداري حضور يافتند و در خصوص مطالبات خود از شهرداري و تهاتر با مغازه شهرداري مطالبي بيان كردند مقرر شد رئيس شورا با شهردار در خصوص مسائل نامبرده مذاكره نمايند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه دهم - 17/2/1396

1- در اين جلسه جناب آقاي تقي خاكي رياست محترم دادگاه بسطام و شهردار محترم و امور حقوقي شهردار ي حضور يافتند. ضمن گراميداشت اعياد خجسته ماه شعبان در خصوص احداث ساختمان دادسرا و همچنين احداث ساختمان شوراي حل اختلاف و مشكلات موجود كمبود زمين و امكان برگشت بودجه تخصيصي بياناتي توسط آقاي تقي خاكي بيان شد در زمينه حل مشكل بحث و تبادل نظر مقرر شد با توجه به اينكه مسئول واگذاري زمين به ادارات دولتي و مسكن و شهرسازي مي باشد. لذا شهردار محترم با مكاتبه با مديريت مسكن و شهرسازي و جابجائي زمين شهرداري با مسكن اعلام آمادگي نمايد نيز در خصوص موضوع پذيره زمين موقوفه جنب دادگاه كه در اجاره دادگاه مي باشد مقرر شد با مسئولين مربوطه مكاتبه گردد.

2- در رابطه با موضوع بند فوق مقرر شد با فرماندار محترم مكاتبه و در خصوص توسعه و ايجاد ساختمان دادسرا در زمين موقوفه جنب دادگاه و حل مشكل تعيين پذيره با مبلغ زياد ارائه طريق گردد.

3- مقرر شد برابرسنوات قبل شورا با همكاري شهرداري و هيأت جوانان حضرت علي اكبر(ع) نسبت به برگزاري مراسم روز جوان سالروز ميلاد حضرت علي اكبر(ع) و سالروز ميلاد مسعود منجي عالم بشريت امام زمان(عج) در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در محل برج كاشانه بسطام اقدام نمايد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه نهم - 13/2/1396

1- نامه شماره 1091 مورخه 12/2/96 شهرداري در خصوص مجوز هزينه سهم شهرداري در مورد تجهيز و استاندارد سازي پارك هاي كودك و اكوتوريسم بسطام در قبال تخصيص اعتبار سازمان مديريت و برنامه ريزي به مبلغ 000/000/000/8 ريال مطرح شورا با توجه به موافقتنامه شماره 11326219 مورخه 29/12/95 سازمان برنامه و بودجه در محل پارك شهيد مطهري موافقت نمود و مقرر شد به شهرداري اعلام گردد طرح اجرايي را جهت بررسي و اجرا به شورا ارائه نمايد.

2- در اين جلسه مقرر شد با توجه به هفته گراميداشت مقام معلم اعضاء شورا در مدارس سطح شهر حاضر و از رحمات و تلاش فرهنگيان محترم بويژه معلمين قدرداني نمايند.

3- نامه شماره 727 مورخه 4/2/96 شهرداري در خصوص تصويب گزارش حسابرسي سال 1394 توسط موسسه حسابرسي اطهر و رسيدگي در جلسه مورخه 23/1/96 در صحن شورا مطرح مقرر شد نظر شورا به شرح زير به شهرداري اعلام گردد

1-3- روشن شدن وضعيت سهام در سازمان آبفاي شهري و مكاتبه و پيگيري مجدانه در خصوص دريافت صورت هاي مالي سازمان ياد شده

2-3- پيگيري وضعيت سهام و دريافت صورت هاي مالي سازمان شهرداريهاي استان

3-3- دريافت گزارش عملكرد اداره دارائي در خصوص روشن شدن سهم واقعي شهرداري از قانون ارزش افزوده

4-3- اقدام عاجل جهت تهيه و تنظيم دفاتر حسابداري ، بودجه و اموال و املاك و تكميل نمودن در سالجاري

5-3-كاستي و تذكرات حسابرسي به مورد اجرا گذاشته و رفع اشكال شود

6-3- اجرائي نمودن كامل دستورالعمل قانون مبارزه با پولشويي

7-3- در مجموع گزارش حسابرسي مذكور مورد تأييد شورا قرار گرفت

4- نامه شماره 1014 مورخه 11/2/96 شهرداري در خصوص گراميداشت سالگرد حماسه جاودانه آزادسازي خرمشهر و تخفيف 30% بدهي كسبي و عوارض خودرو مطرح شورا ضمن گراميداشت اين روز تاريخي و غرور آفرين حداكثر تا سقف يك ميليون ريال براي هر موعدي تخفيف موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

5- در اين جلسه مقرر شد با توجه به مساعد بودن هوا و تحويل قير اداره كل راه و ترابري و تأكيد مدير كل محترم به شهرداري اعلام گردد هر چه سريعتر نسبت به روكش آسفالت محور اصلي جاده بسطام شاهرود اقدام نمايد .

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هشتم - 10/2/1396

1- در اين جلسه گزارشي از جلسه همايش شورا كه در سمنان تشكيل شده بود توسط رئيس شورا ارائه شد.

2- نامه شماره 852 مورخه 3/2/96 شهرداري در خصوص نقل و انتقال تاكسي شماره 627ت17 ايران 96 بين آقايان رضا خلامه دار و محمود فدائي زاده مطرح با توجه به در نظر گرفتن جمع جوانب شورا با امر فوق موافقت نمود.

3- در اين جلسه مقرر شد اعضاء شورا از مسير و مجراي آب رودبار در قسمت غرب شهر بازديد ميداني بعمل آورند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هفتم - 6/2/1396

1- نامه شماره 4117/42/50 مورخه 6/2/96 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها و استانداري سمنان در خصوص اعلام برنامه هاي كاهش تقاضاي اعتياد مقرر شد اقدامات مشترك شورا و شهرداري به شرح زير اعلام گردد.

1-1- كمك به امر ورزش همگاني جهت شادابي و سرزندگي جوانان و نوجوانان و ميان سالان

1-2-ايجاد زير ساختهاي لازم تفريحي و گردشي جهت افزايش آرامش و نشاط اجتماعي

1-3-برگزاري جشنواره هاي مختلف جهت افزايش نشاط اجتماعي

1-4-همكاري مستمر پليس در غالب شوراي معتمد پليس

1-5- همكاري با تشكلهاي مردمي در اين راستا ضمناٌ در سالجاري نيز برنامه هاي مشابهي در دست اقدام است .

2- نامه شماره 670 مورخه 30/1/96 شهرداري در خصوص تشويق و ايجاد انگيزه بيشتر همشهريان در خصوص اخذ عوارض نوسازي مطرح مقرر شد مصوبه شورا به شرح زير جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گردد.

2-1- افراد داراي بدهي از سالهاي 74 تا 84 از تخفيف 60 درصدي بهر ه مند گردند.

2-2- افراد داراي بدهي از سالهاي 84 تا 90 از تخفيف 30 دترصدي برخوردار شوند.

2-3- از سال 90 تا 95 شامل تخفيف 20 درصدي خواهند بود.

اين شرايط براي 6 ماهه اول سال جاري معتبر است و چنانچه تا پايان شهريور سالجاري واريز نگردد مشمول تخفيفات نخواهند بود.

3- رونوشت نامه هاي شماره 129126/96 مورخه 31/1/96 و 26/159/96 مورخه 3/2/96 و 26/177 /96 سازمان اتوبوسراني در خصوص ازسرگيري خدمات سازمان به اهالي بسطام مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به درخواستهاي مكرر اهالي و مراجعات به اين شورا نسبت به پاسخ مثبت به سازمان جهت راه اندازي حداقل يك واحد اتوبوس در مسيرهاي قبلي اقدام عاجل بعمل آورند.

4- نامه شماره 668 مورخه 30/1/96 شهرداري در خصوص آگهي مناقصه انجام حسابرسي مالي شهرداري منتهي به 29/12/95 مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد ضمن ارسال تفريغ بودجه سال 95 به شورا مقدمات انجام حسابرسي را فراهم نمايند.

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه ششم - 3/2/1396

1- در اين جلسه دوستان اعضاء شورا شركت كننده در جلسه ملاقات با استان دار محترم و مديران كل ادارات مركز استان گزارشي از شورا ارائه نمودند. جا دارد از استاندار محترم و مدير كل محترم كمال تشكر اعلام و انشاءالله قول هاي داده شده به مرحله اجرا درآيد.

2- در اين جلسه مقرر شد اعضاء شورا در جلسه گراميداشت شهداي روحاني بسطام كه به مناسبت شهادت حضرت امام موسي كاظم(ع) تشكيل شده است شركت نمايند و نيز از نمايشگاه كه توسط سركار خانم ابراهيمي در محل سالن ارشاد تشكيل شده بازديد بعمل آيد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه پنجم - 30/1/1396

1- در اين جلسه تعدادي از خواهران همشهري حاضر و درخواست مفصلي در ارتباط با سرويس دهي اهالي ارائه نمودند. در اين خصوص رئيس شورا توضيحات لازم بيان نمودند . مقرر شد پيگيري لازم در زمينه موضوع مطروحه بعمل آيد .

2- در اين جلسه شكوائيه و درخواست جمعي از باغداران آسيب ديده از سرمازدگي بسطام در خصوص تخطي بيمه از انجام تعهداتش مطرح با توجه به سرمازدگي مجدد در سالجاري و بدهي باغداران به بانكها و هزينه هاي جاري ضروري جهت حفظ و نگهداري باغات مقرر شد پيرو مكاتبات قبلي با فرمانداري محترم و ديگر مراجع ذيصلاح مكاتبه گردد.

3- در اين جلسه مقرر شد پيرو نامه شماره 733 مورخه 25/12/95 با رياست محترم مسكن و شهرسازي استان سمنان مكاتبه و درخواست گردد از نتيجه اقدامات در خصوص تأمين زمين مورد نياز احداث مسكن توسط انجمن خيرين مسكن ساز در شهر بسطام اين شورا را مطلع فرمايند .

4- نامه شماره 684 مورخه 30/1/96 شهرداري در خصوص پيشنهاد ايجاد ميدان امام رضا (ع) و بلوار قسمت شمالي مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد مشروط بر حل مشكل احتمالي تملك اراضي واقع در تعريض ميدان و نيز رعايت كامل اصول مهندسي راه در انجام زير سازي ، شورا با پيشنهاد فوق موافقت دارد .

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهارم - 27/1/1396

1- در اين جلسه نمايندگان واحدهاي تجاري جنب جايگاه CNG شهرداري بسطام حضور يافته و آمادگي خود را جهت پرداخت هزينه آماده سازي و آسفالت معبر كندرو واحدهاي خود اعلام نمودند . مقرر شد از طريق شهرداري نسبت به واريز مبالغ افراد اقدام و شهرداري در خصوص اجراي آسفالت معبر اقدام نمايد.

2- نامه شماره 2211/42/50 مورخه 26/1/96 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها در خصوص ارسال پيشنهادات و نظرات جهت نهايي نمودن پيش نويس دستورالعمل حسابداري و گزارشگيري مالي در شهرداريها مطرح مقرر شد پيشنهادات بشرح زير اعلام گردد.

2-1- ايجاد دفتر اعتبارات به جهت ثبت و ساماندهي تسهيلات سازمان

2-2- ايجاد و استفاده از سيستم جامع در برگيرنده كليه واحدهاي اجرائي سازمان

2-3- استفاده از نرم افزار جامع حسابداري و مالي كه در برگيرنده كليه فعاليتهاي مالي و درآمدي باشد

3- نامه شماره 395 مورخه 23/1/96 شهرداري در خصوص اجراي دو پروژه و پايدار كردن هزينه آن در اصلاحيه و بودجه 96 مطرح مقرر شد نظر شورا به شرح زير اعلام گردد.

1-3- مورد اشاره 1 بدليل عدم وجود واحدهاي مسكوني و خارج از محدوده خدماتي بودن ضرورتي ندارد.

2-3- مورد اشاره 2 ( بن بست اول كوچه عارف بسطامي ) پس از زير سازي مناسب قابل طرح مجدد مي باشد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سوم - 23/1/1396

1- نامه شماره 21/12/95 آقاي جواد اسكندري در زمينه اعتراض به هزينه هاي انتقال سند غرفه ميدان بار مطرح مقرر شد به نامبرده اعلام گردد بر اساس بند 4 شرايط فروش آگهي مزايده شماره 2386 مورخه 26/10/90 (ضميمه) كليه هزينه هاي مزايده از جمله نقل و انتقال ودفترخانه و غيره ... بر عهده شركت كنندگان و برندگان مزايده بوده و شهرداري نيز بر همين اساس به دنبال اخذ اسناد 6 دانگ قطعي بنام خريداران بوده كه هزينه هاي تمام شده را مشخص و از شورا نيز مجوز دريافت اخذ نموده است .

2- در اين جلسه با دعوت قبلي از مدير موسسه حسابرسان اطهر جناب آقاي مهندس دوست محمدي باتفاق يكي از همكاران حضور يافتند و در حضور اعضاء شورا و شهردار محترم و مسئول حسابداري در خصوص گزارش ارائه شده توضيحات لازم ارائه و به سئوالات مطروحه پاسخ دادند .

3- نمايندگان تاكسي رانان جهت بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ارائه خدمات بهتر به مسافرين و نيز افزايش درآمد تاكسي رانان در جلسه حضور يافتند كه مقرر شد جهت اخذ نتيجه نهائي در جلسه روز جمعه حضور يابند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه دوم - 20/1/1396

1- در اين جلسه مقرر شد با توجه به سرمازدگي سردرختي باغات زردآلو با مديريت محترم جهاد كشاورزي مكاتبه ضمن درخواست اعزام كارشناس درصدسرمازدگي در خصوص پرداخت وجه بيمه بيمه گذاران مربوط به سال 1395 نيز اقدام نمايند چرا كه تاكنون پرداخت نشده و نيز چاره اي در خصوص سرمازدگي تنه درختان كه سرماي غير منتظره آذره ماه موجب شده نمايد.

2- با توجه به مراجعات شهروندان در خصوص پخت نان نانوايي ها بويژه بربري مقرر شد با بخشداري مكاتبه و درخواست گردد برنامه پخت ويژه به نانوايان داده شود كه مشكل ارائه نان در همه ساعات روز فراهم گردد.

3- در اين جلسه گزارش حسابرسي مستقل شهرداري بسطام منتهي به 29 اسفند 1394 كه توسط موسسه حسابرسي اطهر حسابداران رسمي به شورا ارسال گرديده بود مورد بررسي قرار گرفت مقرر شد با حضور مدير موسسه بررسي نهائي انجام پذيرد.

4- درخواست آقاي دهباش مستأجر گلخانه شهرداري در خصوص اجاره بها و كم و كيف گلخانه مطرح با توجه به پيشنهاد شماره 8930 مورخه 7/11/95 شهرداري و اشاره به ركود اقتصادي و عدم درآمد مكان موضوف مقرر شد با اجاره ماهيانه مبلغ 000/000/7 ريال جهت دائر بودن گلخانه بر اساس صرفه و صلاح طرفين موافقت گردد.

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه اول - 16/1/1396

1- نامه شماره 10781 مورخه 18/1/96 شهرداري در خصوص واريز قسمتي از بودجه شورا شهر مطرح مقرر شد واريزي مبلغ 000/000/100 ريال به حساب شورا به شهرداري اعلام وصول شود.

2- نامه شماره 10337 مورخه 21/12/95 شهرداري در خصوص احداث مزرعه الگوي زعفران مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد.

1-2- از آنجا كه در قرارداد و اجاره فيمابين شهرداري با متولي موقوفه از واگذاري به غير به صورت اجاره منع شده است لذا قرارداد بصورت مشاركت شهرداري با بخش خصوصي تنظيم شود.

2-2- در ماده 3 مدت زمان قرارداد حداكثر تا يكسال قبل از پايان اجاره با متولي موقوفه باشد.

3-2- در همه جاي قرارداد بجاي لفظ مستأجر كلمه شريك بكار رود.

4-2- موضوع مشاركت از طريق آگهي مزايده به آگاهي عمومي رسانده شود.

3- نامه شماره 10680 مورخه 25/12/95 شهرداري در خصوص پرداخت پاداش پايان سال 95 شهردار مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با پرداخت پاداش پايان سال شهردار (شامل يك ماه حقوق مبنا و فوق العاده شغلي و فوق العاده جذب) موضوع بند 6 تبصره ذيل ماده 3 آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران موافقت مي گردد اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد .

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 22 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 57 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 190770 تعداد کاربران بر خط 4 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این سایت مربوط به شهرداری بسطام می باشد
Info@Bastam.ir
Powered by DorsaPortal