sd
line
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
home
 
تلگرام@ShahrdariBastam    اینستاگرام@Bastam_municipality *** سال نو مبارک *** روابط عمومی شهرداری بسطام پیشرو در روابط عمومی دیجیتال
 
مصوبات شوراي اسلامي شهرنمونه گردشگري بسطام درسال 1395
 
 
ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران(اصلاحي 6/7/1382)- شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و درصورت امكان با راه­اندازي پايگاه رايانه­اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.
 
تذكر: اين مصوبات پس از طي مراحل قانوني قابل اجرا مي باشد.
 
 
 

جلسه نود و سه - 29/12/1395

1- نامه شماره 10413 مورخه 21/12/95 به ضميمه 4 جلد اصلاحيه و متمم بودجه (2) شهرداري مطرح پس از بررسي و تبادل نظر كليات اصلاح و متمم بودجه (2) سال 95 در اين جلسه فوق العاده مورد تصويب قرار گرفت.

جلسه نود و دو - 25/12/1395

1- درخواست جمعي آژانس هاي تلفني سطح شهر مبني بر برداشته شدن كشيك شبانه آنان ( رانندگان ) مطرح مقرر شد به آنان اعلام گردد طرح آزمايشي به مدت 6 ماه از اول فروردين ماه 96 ساعت كار شبانه آژانسها تا ساعت 1 بامداد تعيين به اجرا درآورند.

2- پيرو نامه شماره 556 مورخه 2/10/95 مقرر شد به شهرداري اعلام گردد گزارش عملكرد واحد مربوطه را به ضميمه كپي پروانه هاي صادره جهت بررسي شورا ارائه نمائيد.

3- نامه شماره 10688 مورخه 25/12/95 شهرداري در خصوص پيشنهاد اجاره خودروي كاميون بنز عراقي به اميد فدائي زاده مطرح گرديد اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه نود و يك - 22/12/1395

1- نامه شماره 16729/1/5025 مورخه 16/12/95 فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود در خصوص و پذيرش برخي از موارد قسمتي از عوارض محلي سال 96 شهرداري شاهرود مطرح مقرر شد به شهرداري تأكيد گردد موارد مورد نظر در تعرفه عوارض محلي سال 96 شهرداري ملحوظ نظر قرارداده و اصلاحات لازم بعمل آورند.

2- نامه شماره 57808/41/50 مورخه 18/12/95 مدير كل دفتر امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك در خصوص نظارت بر استاندارد سازي مخازن CNG منصوبه بر روي وسائل نقليه مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد اقدامات لازم را جهت حضور مأمورين استاندارد در مركز معاينه فني جهت امر فوق بعمل آورند.

3- نامه شماره 57050/42/50 مورخه 15/12/95 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها منظم به نامه شماره 168051 مورخه 10/12/95 رياست محترم سازمان شهرداريهاي كشور و معاونت وزير كشور برابر ماده 67 مكرر قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور در خصوص لزوم همكاري در برگزاري پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد ضمن همكاري لازم با بخشداري به لحاظ در اختيار گذاشتن نيرو و امكانات مورد نياز توجه لازم به بندهاي چهارگانه نامه مذكور مبذول فرمايند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه نود - 15/12/1395

1- در اين جلسه مال باختگان بر اثر سرقت هاي انجام شده در واحدهاي تجاري سطح شهر حضور يافتند ضمن بيان اينكه به نهادهاي امنيتي مراجعه نمودند از شورا خواستند چه اقدامي نموده اند چرا بايد اين اتفاقات در سطح شهر انجام پذيرد . مكاتبات و اقدامات انجام شده به اطلاع ايشان رسانده شد.

2- در اين جلسه نامه شهروندان در خصوص اعتراض به اسكان غير قانوني كارگران در مغازه ها و اماكن فاقد مجوز و صلاحيت مطرح گرديد مقرر شد با فرماندهي محترم نيروي انتظامي مكاتبه و خواستار پيگيري اين امور شوند . 3- درخواست آقاي علي اصغر محمدي در خصوص تقسيط هزينه صدور پروانه ملك خود به علت سرقت سرمايه مغازه نامبرده مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد مساعدت لازم در زمينه فوق بعمل آورند.

4- بازديد ميداني از محل نصب وسايل بازي در پارك شهيد مطهري و اماكن عمومي ديگر كه نياز به تأمين روشنايي داشتند پس از پايان اين جلسه با حضور اعضاء شورا بعمل آمد و مقرر شد موارد به شهرداري و امور برق بسطام اعلام گردد.

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هشتاد و نه - 11/12/1395

1- در اين جلسه بدنبال بررسي بودجه پيشنهادي سال 96 شهرداري در جلسات و جلسه فوق العاده قبل و بدنبال انجام اصلاحات مورد نظر بودجه پيشنهادي شهرداري كه بالغ بر مبلغ 000/000/874/61 ريال مي باشد مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گرفت مقرر شد به شهرداري جهت اقدامات بعدي عودت داده شود.

2- نامه شماره 9995 مورخه 4/12/95 شهرداري به ضميمه لايحه بهاء خدمات شهرداري در سال 1396 مطرح در اين جلسه لايحه مذكور مورد بررسي قرار گرفت و مورد تصويب نهايي قرار گرفت و مقرر شد جهت اقدامات بعدي به شهرداري عودت داده شود.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هشتاد و هشت - 9/12/1395

1- در اين جلسه فوق العاده شورا وارد بررسي دنباله بودجه پيشنهادي سال 96 شهرداري گرديد مقرر شد نظرات شورا به شرح زير اعلام گردد. از آنجا كه با حضور شهردار محترم و مدير مالي در اين جلسه در خصوص سئوالات طرح شده از سوي شورا و پيشنهادات و جابجايي برخي از موارد بحث و تبادل نظر گرديد. لذا قرار شد به شهرداري اعلام گردد پس از اعمال اصلاحات مطرح شده ، بودجه جهت تصويب نهائي به شورا ارسال گردد.

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد .

جلسه هشتاد و هفت - 8/12/1395

1- نامه شماره 9552 مورخه 23/11/95 شهرداري به ضميمه 4 جلد بودجه پيشنهادي سال 1396 شهرداري كه از حيث درآمد و هزينه بالغ بر 000/000/476/62 ريال مي باشد جهت تصويب مطرح مقرر شد در اين جلسه و جلسات بعدي مورد بررسي قرار گيرد.

2- با توجه به درهم ريخته شدن جو امنيتي شهر در رابطه با سرقت اموال از مغازه هاي تجاري سطح شهر و خيابان اصلي و نيز حضور افرادي مزاحم در محل استخر سرپوشيده بسطام كه با درگيري باعث رعب و وحشت در بين حاضرين در آن محل گريد ، مقرر شد با فرماندهي محترم نيروي انتظامي بسطام مكاتبه و درخواست اقدام در زمينه پيشگيري از وقوع چنين جرائم و نيز حضور به موقع و موثر مأمورين موظف را در سطح شهر فراهم نمايند.

3- بدنبال بند يك همين صورت جلسه بودجه پيشنهادي سال 1396 از ابتدا ( درآمد و هزينه هاي جاري سرفصل هاي مربوط ) مورد بررسي قرار گرفت .

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هشتاد و شش -

جلسه هشتاد و پنج - 1/12/1395

1- رونوشت نامه شماره 9880 مورخه 1/12/95 شهرداري عطف به نامه شماره 659 مورخه 14/11/95 اين شورا در خصوص قير تحويلي از شركت راه سازان توحيد شمالشرق و درخواست عودت آن بر اساس تقاضاي شركت مذكور مطرح با توجه به محتويات نامه مذكور شهرداري و مراجعه نماينده شركت در شورا و بيان مطالبي در خصوص اين امر مقرر شد به شهرداري اعلام گردد نسبت به فراهم نمودن رضايت شركت و عودت قير تحويلي به طريق رضايت مندي طرفين اقدام نمايند.

2- نامه شماره 986 مورخه 1/12/95 شهرداري درباره توضيحات ارائه شده نسبت به عدم تصويب اصلاحيه و متمم بودجه شهرداري مطرح مقرر شد در جلسات بعدي بررسي و نظر شورا به شهرداري اعلام گردد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هشتاد و چهار - 27/11/1395

1- نامه شماره 395/95 مورخه 24/11/95 مسئول دامپزشكي بسطام در خصوص هماهنگي تشكيل جلسه با حضور مدير كل محترم دامپزشكي جهت بررسي مشكلات كشتارگاه مطرح مقرر شد افراد ذيربط دعوت بعمل آيد تا در جلسه روز سه شنبه مورخه 3/12/95 ساعت 9 در محل سالن جلسات شورا حضور به هم رسانيد.

2- در اين جلسه سركار خانم دكتر بهزاد نژاد از شركت تكاپو بنا به دعوت قبلي حضور يافتند در خصوص طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار بيانات بسيار علمي و جالب در خصوص برند سازي محصولات واصل اشتياق ارتباط و اتصال با طبيعت و خلق ارزش افزوده محصولات و توجه به ارزش افزوده محصولات عدم خام فروشي وكيفيت را اصل كار قراردادن و همچنين بيان نمونه هاي موفق از كشورهاي مختلف بيان نمودند . از سوي شورا پيشنهاد شد كلاسهايي جهت آموزش علاقه مندان به اين امور تشكيل و از راهنمايي ها و ارشادات و تجربيات سركار خانم دكتر استفاده شود.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هشتاد و سه

جلسه هشتاد و دو - 20/11/1395

1- نامه شماره 1215 ب / ش مورخه 18/11/95 شركت خدماتي بهگر شاهوار در خصوص گزينش نيروهاي مورد نياز خود از شهر بسطام جهت خريد خدمت مطرح مقرر شد به شهروندان عزيز اطلاع رساني شود افراد واجد شرايط به شوراي شهر حداكثر تا مورخ 24/11/95 ( ساعت 12 ظهر ) اقدام نمايند و فرم مربوط ثبت نام دريافت نمايند.

2- با توجه به برگزاري مراسم اعياد دهه مباركه فجر و بازخواني حماسه انقلاب اسلامي در محلات مختلف بسطام مقرر شد همانطوريكه اعضاء شورا در جلسات از ابتداي دهه مباركه حضور فعال داشته در جلسات آتي نيز شركت و از دست اندركاران برگزاري اين مراسم هيأت امناء مساجد و حسينيه ها و هيأت ها قدرداني بعمل آورده تأكيدات در هر چه باشكوهتر برگزار نمودن راهپيمايي يوم الله 22 بهمن در محافل بعمل آيد.

با اميد بالندگي هر چه بيشتر نظام مقدس جمهوري اسلامي و تندرستي با عزت مقام معظم رهبري.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هشتاد و يكم - 17/11/1395

1- نامه شماره 8930 مورخه 7/11/95 شهرداري در خصوص اجاره گلخانه شهرداري با توجه به ركود اقتصادي و حمايت از بخش خصوصي مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با مشخص نمودن قيمت پايه كارشناسي اجاره گل خانه به مزايده عمومي گذاشته شود.

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هشتاد - 13/11/1395

1- نامه شماره 49480/42/50 مورخه 5/11/95 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها ي استانداري به ضميمه نامه شماره 141899 مورخه 28/10/95 رئيس مركز اطلاع رساني و امور بين الملل وزارت كشور در خصوص ممانعت از برقراري ارتباط مستقيم با نمايندگي هاي خارجي و غيره مطرح مقرر شد به شهرداري تأكيد گردد موارد خواسته شده مورد امعان نظر قرار داده بدون هماهنگي با مسئولين با مركز فوق ارتباط برقرار گيرد.

2- نامه شماره 466-95 مورخه 5/11/95 شركت راه سازان توحيد شرق در خصوص عدم عودت قير تحويلي از آن شركت مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد موضوع و مقدار قير تحويلي از شركت مذكور و عدم تسويه حساب آنرا توضيح دهند.

3- نامه شماره 14309/1/5025 مورخه 4/11/95 فرمانداري شهرستان شاهرود در خصوص ايراداتي به بند يك مصوبه شماره 70 و نامه شماره 5906 مورخه 13/10/95 منضم به يك نسخه لايحه عوارض سال 96 شهرداري مطرح مقرر شد نظر شورا بدين شرح به اطلاع فرمانداري محترم اعلام گردد . 3-1- در خصوص بناهائي كه داراي رأي ابقاء كميسيون ماده 100 فقط عوارض صدور پروانه ساختماني دريافت مي شود 3-2- در مورد تفكيك اراضي زير 500 متر مربع بر اساس تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري شامل اراضي مي شود كه امكان تأمين حق سرانه شوارع و فضاهاي عمومي شهر را نداشته و شهرداري مي تواند با تصويب شورا معادل قيمت آنرا از مالك دريافت نمايد . 3-3- در مورد اخذ عوارض جديد اقدام لازم را معمول فرمائيد 3-4- عوارض تغيير كاربري اصلاح شود 3-5- عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفكيك اراضي توسط كميسيون ماده 147 قانون اصلاحي ثبت از آنجا كه قبلاً بر اساس ماده 101 شهرداري حق شوارع و سرانه فضاهاي عمومي شهر را پرداخته اند بايد در زمان ساخت و ساز اخذ شود و الا علناً موجب فرار از قانون و بي عدالتي در موارد مشابه به تفكيك توسط شهرداري مي شود.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هفتاد و نهم - 12/11/1395

1- در اين جلسه با دعوت قبلي از اهالي موثرين خانواده هاي محترم شهدا و ايثارگران و حضور اعضاء شورا تشكيل شد . پيرامون مسائل امور مختلف شهر و شورا و نظرات و پيشنهادات شركت كنندگان در جلسه بحث و تبادل نظر و سپس تصميماتي بشرح زير اتخاذ گرديد :

1- گزارش اهم فعاليت هاي دوره چهارم شورا و شهرداري توسط رئيس شورا

2- در خصوص عدم اجرايي نمودن مصوبه شهرستان بسطام كه يكي از موضوعات مطروحه جلسه بود رئيس شورا پيگيريها و اقدامات چندين ساله شورا را به صورت مكتوب ارائه نمودند و در نتيجه عامل متوقف شدن را نظر نماينده محترم كه بيان كردند . مجلس به مصوبه ايراد گرفته است بيان نمودند .

3- يكي از پدران بزرگوار شهيد اعلام نمودند بايد بصورت جمعي در وزارت كشور حاضر شويم .

4- تشكيل گروه و ستاد پيگيري مردمي در كنار شورا جهت پيگيري اجراي مصوبه با حضور موثرين و شوراهاي و روستاهاي سطح بخش

5- دعوت از نماينده محترم و استاندار در جمع خصوصي موثرين و اعضاء شوراي شهر

6- اجراي بدون كم كاست و صد در صدي مصوبه قانوني مندرج در روزنامه رسمي كشور با محدوديه مشخص شده درآن

جلسه هفتاد و هشتم - 10/11/1395

1- نامه شماره 8714 مورخه 29/10/95 شهرداري در خصوص استعلام نوع بناي احداثي آقاي محمد خدامي مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد در جدول ارزش معاملاتي سال 92-93-94 در قسمت سالنها و توقفگاهها در بند 13 منظور اسكلت فلزي يا بتون آرمه با سقف شيرواني بوده كه مورد ياد شده نيز مشمول اين بند مي گردد. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- نامه شماره 5732 مورخه 19/7/95 به ضميمه توافق نامه شماره 5712 مورخه 18/7/95 في ما بين شهرداري و خانم حورالعين شريفي جهت تعريض ملك نامبرده مطرح با توجه به مشاهده برخي توافق مقرر شد جهت اصلاح توافقنامه به شهرداري عودت داده شود.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه هفتاد و هفتم - 6/11/1395

1- نامه شماره 8850 مورخه 3/11/95 شهرداري در خصوص معرفي آقاي غلامرضا سلطاني بعنوان معاون شهردار مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به سوابق و تجربيات شورا با انتصاب نامبرده در پست معاونت موافقت مي نمايد.

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه هفتاد و ششم - 3/11/1395

1- نامه شماره 8484 مورخه 22/10/95 شهرداري در خصوص واگذاري امور تأسيسات شهرداري ( برق و آبياري قطره اي ) اپراتور باسكول كارخانه آسفالت شهرداري و انجام امور روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر مطرح مقرر شد نظر شورا به شرح ذيل به شهرداري اعلام گردد 1-1- واگذاري امور برق و آبياري قطره اي مشروط به نظارت صحيح و مستمر بگونه اي كه آسيبي متوجه اين بخش نگردد . موافقت حاصل است . 1-2- واگذاري اپراتوري باسكول كارخانه آسفالت چون خروجي كار دو واحد تأسيسات مهم شهرداري را بايد به نحو احسن كنترل و گزارش دهي نمايد . قابل واگذاري نبوده و بايد توسط افراد امين از سوي شهرداري اداره شود . 1-3- واگذاري پست روابط عمومي شهرداري به بخش خصوصي اصولاً صحيح نبوده و بهتر است جهت تأمين نيروي مورد نياز اين بخش از طريق فراخوان آزمون اقدام قانوني بعمل آيد .

2- در اين جلسه تعدادي از موثرين و خبرنگار حضور يافتند در خصوص موضوع عدم اجرا نمودن مصوبه شهرستان بسطام و سخنان نماينده مجلس جناب آقاي دكتر حسيني مبني بر مشكلات در راه اجراي مصوبه و همچنين وجود كمبودهايي در شهر مطالبي ايراد نمودند. رئيس و سخنگو شورا از پيگيريهاي انجام شده در اين زمينه و نيز استقرار اورژانس 115 در بسطام توضيحات لازم ارائه نمودند .

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه هفتاد و پنجم - 29/10/1395

1- در اين جلسه پس از بررسي اصلاحيه و متمم بودجه سال 1395 شهرداري شهردار و مسئول امور مالي شهرداري حضور يافتند و در خصوص سوالات و موارد مورد نظر شورا پاسخ هاي مورد قبول ارائه ننمودند. در نهايت اصلاحيه مذكور مورد تصويب نهايي قرار نگرفت و مقرر شد به شهرداري عودت داده شود.

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع .

جلسه هفتاد و چهارم - 26/10/1395

1- نامه مورخه 22/10/95 آقاي عليرضا نوروزعلي سرمايه گذار مجتمع تجاري شاهوار در خصوص معاوضه 3 باب مغازه هاي متعلق به شهرداري با سه باب مغازه در حال ساخت مطرح مقرر شد ضمن ارسال درخواست به شهرداري از شهرداري خواسته شود چنانچه مراتب مورد نظر و درخواست شهرداري است به شورا اعلام تا مورد بررسي قرار گيرد.

2- در اين جلسه پيرو بند 2 صورتجلسه قبلي در خصوص بررسي اصلاحيه و متمم بودجه سال 1395 شهرداري از ابتدا تا برآورد اعتبار اجرايي پروژه ها ، طرحها و برنامه هاي وظيفه عمران شهري مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت دنباله موارد به جلسات بعدي موكول شد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

 

جلسه هفتاد و سوم - 22/10/1395

1- نامه شماره 8005 مورخه 8/10/95 شهرداري به پيوست گزارش بازرسي فني تجهيزات پاركها مطرح مقرر شد با توجه به گزارش مذكور به شهرداري اعلام گردد

1-1- نسبت به اخذ مشاوره با سازنده يا فرد خبره در خصوص رفع نواقص اقدام شود.

1-2- پس از اخذ مشاوره از طريق مناقصه اقدام گردد.

1-3- اعتبار لازم را محاسبه و در بودجه سال آتي منظور گردد 1-4- تا زمان رفع نقص موارد پر خطر به طريق مقتضي تجهيزات از دسترس خارج شود.

2- نامه شماره 8411 مورخه 19/10/95 شهرداري به ضميمه چهارجلد اصلاحيه و متمم بودجه سال 1395 كه از حيث درآمد و هزينه بالغ بر 000/980/786/57 ريال جهت بررسي و تصويب مطرح مقرر شد پس از بررسي نهايي به شهرداري عودت داده شود.

3- نامه مورخه 22/10/95 آقاي عليرضا نوروزعلي سرمايه گذار پروژه مشاركتي مجتمع تجاري شاهوار مطرح با توجه به مندرجات نامه مذكور مقرر شد با شهرداري ضمن ارسال تصوير نامه مذكور مكاتبه و اعلام گردد با توجه به متعهد بودن شهرداري به انتقال اسناد به نفرات معرفي شده از سوي سرمايه گذار با اداره امور مالياتي بسطام هماهنگي لازم بعمل آيد و نيز جهت جلوگيري از خدشه دارشدن اذهان عمومي در خصوص امور سرمايه گذاري مشترك در بسطام ضرورتاً پيگيري مجدانه تا حصول نتيجه در دستور كار شهرداري قرار گيرد.

4- نامه شماره 8078 مورخه 9/10/95 شهرداري به پيوست تصوير پيش نويس سازمان تفصيلي پيشنهادي شهرداري مطرح پس از بررسي با توجه به دستورالعمل مربوطه ، چارت سازماني تعيين و مورد تصويب قرار گرفت مقرر شد جهت ارائه به مديريت شهري روستائي و شوراها استانداري سمنان شهرداري اقدام نمايد.

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه هفتاد و دوم - 19/10/1395

1- در اين جلسه با هماهنگي قبلي جناب آقاي مهندس دوست محمدي به اتفاق يكي از مهندسين حسابرسيان موسسه حسابرسي اخطر مورد قرار داد شورا جهت حسابرسي سال 94 شهرداري حاضر و در خصوص مسائل و سوالات امور مختلف موضوعات حسابرسي بحث و تبادل نظر شد.

2- نامه شماره 7956 مورخه 7/10/95 شهرداري در خصوص درج آگهي فراخوان جهت ساخت اجرا و نصب لمپوست بنر ، پايه استند ، لايت باكس و جايگاههاي اتوبوس در سطح شهر مطرح شورا با پيشنهاد مذكور موافق مقرر شد به شهرداري اعلام گردد برابر مقررات و ضوابط مالي شهرداري اقدام نمايد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- نامه شماره 8346 مورخه 15/10 /95 شهرداري در خصوص كمك به برگزاري همايش فردوسي با عنوان سرود جاري سيمرغ مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد مبلغ يك ميليون تومان از محل ماده 17 به كانون پرو.رش فكري كودكان و نوجوانان بسطام مجري همايش كمك نمايد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خوهد شد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه هفتاد و يكم - 15/10/1395

1- نامه شماره 8186 مورخه 12/10/95 شهرداري در خصوص مجوز بهره برداري از بوفه پارك شهيد مطهري با توجه به درخواست آقاي حسين مقصودي مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با بهره برداري بوفه پارك شهيد مطهري توسط بخش خصوصي با رعايت آئين نامه مالي شهرداري(استعلام محدود ) موافقت مي گردد. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه هفتاد - 13/10/1395

1- در اين جلسه درا راستاي دستور جلسه كه بررسي نهايي لايحه عوارض سال 96 شهرداري فصل سوم لايحه اراضي از ماده 29 تا پايان لايحه مورد بررسي و تبادل نظر و تصويب قرار گرفت. مقرر شد پس از اصلاحات به فرمانداري ارسال گردد.

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه شصت و نهم - 12/10/1395

1- در اين جلسه بدنبال بررسي لايحه عوارض محلي از ماده 4 تا پايان ماده 28 مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت بررسي فصل سوم لايحه عوارض 96 به جلسات بعدي موكول شد.

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه شصت و هشتم - 8/10/1395

1- بررسي اوليه تأييده ارائه اسناد و مدارك مالي به موسسه حسابرسي اطهر كه توسط شهرداري تنظيم گرديده است.

2- تهيه گزارش جامع عملكرد شورا دوره چهارم جهت اطلاع عمومي.

3- در اين جلسه پيرو بررسي لايحه عوارض محلي سال 96 شهرداري از ماده سه (مراحل اعتبار پروانه ساختماني) تا ماده 4 لايحه برقراري عوارض بررسي و تصويب شد.

جلسه شصت و هفتم - 5/10/1395

1- در اين جلسه سرمايه گذار مجتمع تجاري شاهوار حاضر و در خصوص مشكلات پيش آمده در زمينه نصب انشعابات آب و برق و گاز مجتمع و بدنبال آن اعتراضات افرادي كه واحدهاي تجاري را پيش خريد نموده اند توضيحاتي بيان نمودند . در اين جلسه همچنين شهردار محترم نيز حضور يافتند كه پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به پيگيري هاي انجام شده از سوي شهردار محترم مقرر شد پيگيري جدي تري در اين زمينه با حضور در ادارات مربوطه باتفاق رئيس شورا و شهردار بعمل آيد.

2- در اين جلسه بخش هايي از لايحه عوارض محلي سال 96 شهرداري عوارض پذيره يك متر مربع از چند واحد( تجاري، خدماتي) بيش از دهانه مجاز مورد بررسي قرار گرفت.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه شصت و ششم - 1/10/1395

1- نامه شماره 7752 مورخه 1/10/95 شهرداري در خصوص عدم وجود دفتر نظام مهندسي در شهر بسطام و مشكلات پيش آمده براي همشهريان مطرح مقرر شد با توجه به عنايت به نامه شماره 2563 مورخه 16/1/94 سازمان بازرسي استان سمنان با توجه به فقدان دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي در شهر بسطام منوط به رعايت شرايط زير مرجع صدور پروانه مي تواند كمافي السابق شهرداري باشد.

1-1-هماهنگي در شناسايي و تعيين صلاحيت مهندسين ناظر با سازمان نظام مهندسي

1-2-در ساختمانهاي دو طبقه بيشتر حتماً مهندس تأسيسات تعيين شود

1-3- در تعيين مهندس ناظر رعايت نوبت و سقف مجاز ارائه كار به هر يك كاملاً رعايت گردد مستندات ضميمه است

2- در اين جلسه بدنبال بررسي لايحه عوارض محلي سال 96 عوارض صنفي كشتارگاه و خودروهاي سنگين ، تابلو هاي طبقاتي و عوارض بر فضاي اشغال شده توسط تأسيسات شهري واقع در املاك و اموال شهرداري به ازاي هر متر مربع ، لايحه تقسيط بدهي موديان به شهرداري بسطام، تعرفه عوارض صدور پروانه واحدهاي مسكوني تجاري اداري و صنعتي و خدماتي مورد بررسي قرار گرفت.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه شصت و پنجم - 24/9/1395

1- نامه شماره 7626 مورخه 24/9/95 شهرداري در خصوص اعتبار پروژه هاي اجراي كانيو و آسفالت قسمتي از كوچه مهديه 11 ( طلاب ) و تخريب ديوار چيني و ساخت سرويس بهداشتي ملك روانبخش مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به پيشنهاد شهرداري اين شورا با پايدار نمودن هزينه پروژه هاي مذكور به مبلغ 000/000/130 ريال در بودجه سال 1395 موافقت نمود. بنا به ضرورت امر اجراي پروژه ها ضمناً مقرر شد به شهرداري اعلام گردد . پروژه هاي پيش بيني شده در بودجه سال 95 را كه مورد اجرا قرار نگرفته است مورد امعان نظر قرارداده تا پايان سال اجرا نمايند.

2- نامه شماره 7563 مورخه 24/9/95 شهرداري در خصوص تهاتر قير اختصاصي به شهرداري با بدهي شهرداري به ميزان 30 ميليون تومان به سازمان همياري شهرداريهاي استان به علت كمبود نقدينگي مطرح با توجه به ضرورت امر شورا با پيشنهاد شهرداري موافقت نمود.

3- نامه شماره 7602 مورخه 24/9/95 شهرداري در خصوص پايدار نمودن اعتبار آسفالت كوچه فرعي اول خيابان شهيد رضا چوپان در بودجه سال 95 با توجه به پيگيريهاي مستمر اهالي و ضرورت امر شورا با پيشنهاد شهرداري جهت اجراي آسفالت مذكور و پايدار نمودن اعتبار آن به ميزان 30000000 ريال در بودجه سال 95 موافقت نمود تا شهرداري اعتبار را در اصلاحيه و متمم بودجه پايدار نمايد.

4- در اين جلسه پيرو بررسي لايحه عوارض محلي صنوف پيشنهادي شهرداري مورد بررسي قرار گرفت بقيه موارد به جلسات بعدي موكول شد.

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه شصت و چهارم - 21/9/1395

1- نامه شماره 7451 مورخه 17/9/95 شهرداري به ضميمه پيش نويس توافق نامه في مابين شهرداري و سرمايه گذار بنام امير حسين بسطامي مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد ضمن موافقت با كليات طرح پيشنهادي توافق نامه در كميته سرمايه گذاري مطرح و جهت بررسي نهايي به شورا ارسال نمايند و نيز در ماده 4 مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال و در بند 16 ماده 6 پيگيري تأمين و ... اعم از آب شرب فضاي سبز اصلاح شود. مستندات ضميمه است.

2- نامه شماره 7302 مورخه 15/9/95 شهرداري به ضميمه پيش نويس دفترچه عوارض محلي سال 1396 شهرداري مطرح با توجه به حضور شهردار محترم و مسئولين مربوطه تهيه متن پيش نويس عوارض در اين جلسه دفترچه مورد بررسي اجمالي و با تبادل نظرات حاضرين در جلسه در بخش هايي از لايحه مقرر شد در جلسات بعدي بررسي دقيق برابر مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه بعمل آيد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه شصت و سوم - 17/9/1395

1- نامه شماره 7275 مورخه 14/9/95 شهرداري در خصوص احداث پيست موتور سواري شهرداري بسطام مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با كليات پيشنهاد موافقت مي گردد . قرارداد تنظيمي با هيئت موتور سواري جهت نظر نهائي به شورا ارسال گردد.

2- نامه شماره 7432 مورخه 17/9/95 شهرداري در خصوص واگذاري يكدستگاه ميني بوس( به شماره شهرباني 86-341ع23) از طريق مزايده حضوري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با واگذاري ميني بوس مذكور از طريق مزايده حضوري با قيمت پايه 000/000/750 ريال برابر ضوابط و مقررات موافقت است لذا شهرداري از اين محل نسبت به خريد يكدستگاه ميني بوس با امكانات رفاهي بيشتر اقدام نمايد.

3- نامه شماره 433135/220 مورخه 16/9/95 مدير كل آبفاي استان سمنان در خصوص جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب و قطع كليه انشعابات مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد برابر بند 5 ماده 4 تفاهم نامه بين وزارت كشور و نيرو به شماره 01/1/32685 مورخه 7/7/86 كه سازمان آب را ملزم به تأمين آب مورد نياز فضاي سبز از چاههائي كه قابليت شرب ندارد نموده است لذا شهرداري پيگيري لازم را جهت تحقق امر بعمل آورد.

4- نامه شماره 7445 مورخه 17/9/95 شهرداري در خصوص فروش قسمتي از عرصه ميدان بار به متقاضي احداث سرتينگ و بسته بندي و توسعه سردخانه مجموعه موصوف مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد برابر ضوابط و مقررات مالي شهرداري اقدام نمايد.

5- در اين جلسه مقرر شد با توجه به مراجعات مردمي و نگراني شديد مردم شريف و بروز يكسري تنش هاي اجتماعي كه بدنبال صحبت هاي نماينده محترم شهرستان شاهرود و بسطام و ميامي در بعضي محافل و مجالس از آن جمله در مجن بيان شده است بويژه در خصوص اصلاح مصوبه شهرستان بسطام و تغيير خط حريم شهر بسطام و شاهرود و جابجايي آن نامه اي روشنگرانه بعنوان نماينده محترم مكتوب و تقديم گردد و رونوشت نامه با مستندات به استانداري و فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود ارسال گردد.

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه شصت و دوم - 14/9/1395

1- نامه شماره 39289/42/50 مورخه 6/9/95 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها در خصوص تدوين تعرفه عوارض محلي سال 96 پيشنهادي شهرداري به شورا مطرح مقرر شد به شهرداري تأكيد گردد موارد مشروحه در نامه مذكور از جمله حذف مواردي كه مشمول آراء ديوان عدالت اداري مي باشد را مورد امعان نظر خواص قرار داده و تا تاريخ 30/9/95 به شورا ارائه نمايند .

2- نامه شماره 7128 مورخه 9/9/95 شهرداري در خصوص خريد تعدادي از كتاب بسطام قطعه اي از بهشت مطرح شورا با توجه به وضعيت و مشكلات مالي شهرداري با خريد هزار جلد به مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال موافقت نمود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه شصت و يكم - 7/9/1395

1- نامه شماره 6860 مورخه 27/8/95 شهرداري به ضميمه فيش اولين واريزي بودجه سال 95 شورا به مبلغ يكصد ميليون ريال مطرح مقرر شد ضمن تشكر وصول مبلغ به شهرداري اعلام گردد.

2- نامه شماره 383115/42/50 مورخه 29/8/95 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها در خصوص ارسال فهرست بدهي و طلب شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد چنانچه تاكنون اقدام به ارسال فهرست ننموده اند. در اين خصوص اقدام و تصويري از فهرست ها به شورا ارسال نمايند.

3- نامه شماره 6715 مورخه 23/8/95 شهرداري در خصوص تصميمات منعقده جلسه 23/7/95 فرمانداري جهت جلوگيري از توقف عمليات پرواز در فرودگاه شاهرود مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد ضمن اينكه توزيع سهميه بطور عادلانه و بر اساس ظرفيت دستگاههاي مشخص شده صورت نپذيرفته و از طرفي شهرداري خود با مشكلات اقتصادي و كسري بودجه مواجه است بطوري كه در پرداخت حقوق ماهانه و تسويه حساب بستانكاران دچار مشكل شده است . صرفاً به جهت همكاري با مجموعه مديريتي شهرستان با خريد ماهانه تعداد 10 عدد بليط جهت انجام مأموريتهاي شهرداري محترم پرسنل شهرداري موافقت مي گردد. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

4- درخواست اهالي شهرك آيت الله مطهري و آيت الله حسني و مسكن مهر در خصوص احداث پل هوايي جهت تردد اهالي از بلوار امام خميني مطرح با توجه به اقدامات اوليه در رابطه با احداث پل مورد نظر مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به قرارداد تنظيمي با بخش خصوصي جهت ساخت پل پيگيري جدي تري بعمل آورند.

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه شصت - 3/9/1395

1- نامه شماره 6760 مورخه 23/8/95 شهرداري در خصوص تخفيف مصالح و اقساطي نمودن آن مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به منع هر گونه تخفيف در دستورالعمل تنظيم بودجه سالانه شهرداريها عليرغم ميل باطني با پيشنهاد تخفيف مصالح خريداري شده موافقت نمي شود . ليكن در پرداخت بهاي تمام شده مصالح بصورت اقساطي تا پايان سال مالي موافقت مي گردد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- نامه شماره 37607/42/50 مورخه 25/8/95 مدير كل امور شهري و شوراها در خصوص دوره آموزشي وضع وصول عوارض ساختماني براي كاركنان شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري تأكيد گردد نيروهاي مرتبط با وضع عوارض ساختماني جهت گذراندن دوره آموزشي به مرجع مربوطه اقدام نمايند.

3- نامه شماره 6767 مورخه 25/8/95 شهرداري در خصوص ساخت پاركينگ و ساختمان اداري در محل تأسيسات شن و ماسه و كارخانه آسفالت مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به اينكه تأسيسات شن و ماسه به بخش خصوصي واگذار گرديده است و عدم پيش بيني اعتبار اين پروژه در بودجه شهرداري و همچنين بعيد بودن تأمين اعتبار نمودن تا پايان سال شورا با پيشنهاد مذكور مخالفت نمود.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه پنجاه و نهم - 26/8/1395

1- نامه شماره 6761 مورخه 23/8/95 شهرداري در خصوص تمديد قرارداد نگهبان تأسيسات شن و ماسه و كارخانه آسفالت از آنجا كه شهرداري از نحوه انجام وظيفه آقاي عباسعلي عزيزي رضايت كامل دارد شورا با تمديد قرارداد نامبرده به ميزان دريافت حق الزحمه ماهيانه مبلغ 11000000 ريال موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- نامه شماره 37607/42/50 مورخه 25/8/95 مدير كل امور شهري و شوراها در خصوص دوره آموزشي وضع وصول عوارض ساختماني براي كاركنان شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري تأكيد گردد نيروهاي مرتبط با وضع عوارض ساختماني جهت گذراندن دوره آموزشي به مرجع مربوطه اقدام نمايند.

3- نامه شماره 6767 مورخه 25/8/95 شهرداري در خصوص ساخت پاركينگ و ساختمان اداري در محل تأسيسات شن و ماسه و كارخانه آسفالت مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به اينكه تأسيسات شن و ماسه به بخش خصوصي واگذار گرديده است و عدم پيش بيني اعتبار اين پروژه در بودجه شهرداري و همچنين بعيد بودن تأمين اعتبار نمودن تا پايان سال شورا با پيشنهاد مذكور مخالفت نمود.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع .

جلسه پنجاه و هشتم - 19/8/1395

1- نامه شماره 5160 مورخه 28/6/95 شهرداري به ضميمه پيش نويس توافق نامه و تصاوير مستندات مربوط به پروژه مجموعه تفرجگاه پارك سرآسياب في ما بين شهرداري بسطام و آقاي اميد محمدي مطرح پس از بررسي اجمالي با توجه به يك سري سوالات و نياز توضيحات بيشتر قرار شد در جلسات بعدي نظر شورا اعلام گردد.

2- نامه شماره 3199 مورخه 29/4/95 شهرداري در خصوص تهاتر مطالبات پيمانكاران با مغازه از محل مجتمع تجاري شاهوار با قيمت پيشنهادي 105000000 تومان مطرح مقرر شد با توجه به نياز ضرورت توضيحات بيشتر از سوي شهرداري پاسخ و نظر شورا به جلسات بعدي موكول شد.

3- نامه شماره 2458 مورخه 2/4/95 شهرداري در خصوص پايدار كردن برآورد ريالي اجراي پروژه كوچه شهيد مدني 15 در بودجه سال 95 مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به اينكه پروژه هاي پيش بيني شده در بودجه سال 95 اجرا نشده است چنانچه تا پايان سال هزينه مذكور تأمين شود بلامانع است.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه پنجاه و هفتم - 16/8/1395

1- نامه شماره 9356/1/5025 مورخه 19/7/95 فرمانداري در خصوص بندهاي 2و3 مصوبات جلسه شماره 46 مطرح مقرر شد اعلام گردد 1-1-در خصوص بند 2 صورتجلسه با توجه به اينكه با قيمت كارشناسي رسمي در 2 مرحله اقدام به برگزاري مزايده گرديده و هيچكدام از اراضي به فروش نرسيده شهرداري پيشنهاد داد به لحاظ صرفه جوئي در هزينه ها براي بار سوم با 20% زير قيمت كارشناسي با آگهي مزايده اقدام شود كه شورا با 15% زير قيمت كارشناسي موافقت نمود . 1-2- در مورد بند 3 با توجه به مكاتبات ستاد يادواره شهدا با امضاء امام جمعه محترم و نيز به عام المنفعه بودن پيشنهاد در راه اعتلاي راه ياد و آرمان مقدس شهدا جهت در اختيار گرفتن زمين پيشنهادي ، شورا مصوب نمود به قيمت كف كارشناسي زمين مورد نظر به ستاد يادواره شهدا فروخته شود.

2- پيرو بند يك صورتجلسه شماره 54 در پيرو بررسي گزارش درآمد و هزينه 6 ماهه اول سالجاري مقرر شد مواردي بشرح زير به شهرداري اعلام گردد . 1-2- با توجه به حصول 39% از درآمدهاي پيش بيني شده و نيز با توجه به تأكيد قانونگذار مبني بر اولويت پرداخت حقوق و دستمزد در ماده 1و2 ( 3/27و31% ) عملكرد مناسبي نبوده است كما اينكه اضافه كار با 3/37% مأموريت با 8/36% و حق الجلسه و حق الوكاله با ( 3/71% )بيش از حد هزينه شده است 2-2- كمك به موسسات خصوصي در ماده 17 با 54% پرداخت بسيار بيش از حد هزينه شده است . 2-3- در بخش بهبود عبور و مرور با 19% و دفع آبهاي سطحي با 5/2% و برنامه ريزي توسعه شهري با 5/2% بسيار ضعيف عمل شده و بايد جبران و بر مبناي بودجه اقدام گردد.

3- در اين جلسه مقرر شد با توجه به درخواست هاي مردمي از مديريت محترم بانك ملت در شهرستان شاهرود درخواست گردد ضمن ارتقاء و بازگشت آن بانك در بسطام به صورت گذشته(شعبه) خدمات صدور و تمديد كارت هاي خود پرداز بانكي را انجام دهند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع.

جلسه پنجاه و ششم - 12/8/1395

1- در اين جلسه مقرر شد با توجه به مراجعات مردمي و حجم كار اداره اوقاف و امور خيريه بسطام از جناب حجت الاسلام و المسلمين واحدي مدير كل اداره اوقاف استان درخواست گردد نسبت به انتصاب مسئول اداره به صورت تمام وقت اقدام نمايند.

2- در اين جلسه مقرر شد با توجه به نياز ضروري و درخواست اهالي از مدير كل محترم ثبت اسناد و املاك استان درخواست گردد با توجه به اينكه مدت زماني در بسطام نمايندگي اداره ثبت اسناد و املاك داير بوده است نسبت به تأسيس اداره ثبت اسناد و املاك در بسطام اقدام نمايند.

3- در اين جلسه با توجه به اظهارات اهالي و اطلاع مقرر شد طي نامه اي از جناب آقاي مهندس هاشمي معاون استاندار و فرماندار شهرستان شاهرود درخواست گردد در زمينه پرداخت خسارت بيمه سرمازدگي محصولات سردرختي كشاورزان كه چندين ماه است از اعلام و تأييد سرمازدگي گذشته است به مسئولين مربوطه و شركت هاي بيمه دستور اقدام عاجل در زمينه پرداخت اين حق مسلم و مشخص بيمه گذاران را صادر فرمايند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه پنجاه و پنجم - 9/8/1395

1- نامه شماره 5581 مورخه 14/7/95 شهرداري به ضميمه ليست بدهيهاي شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد از اقدام به اجراي پروژه هاي هزينه بر پرهيز و فقط سعي در پرداخت هزينه هاي جاري و اتمام پروژه هاي تعريف شده در بودجه شهرداري اهتمام نمايند.

2- نامه شماره 3580/123/307/547م ز مورخه 17/7/95 فرمانده حوزه مقاومت كربلا در خصوص واگذاري زمين مورد نظر آن نهاد محترم مطرح مقرر شد درخواست مذكور به اداره محترم مسكن و شهرسازي ارسال و درخواست گردد با توجه به ضرورت امر ساختمان اداري و ديگر مستقلات مورد نياز سپاه پاسداران در شهر بسطام در راستاي وظايف خطير اين نهاد انقلابي دستورات لازم صادر فرمايند.

3- در اين جلسه احدي از خريداران واحدهاي تجاري شاهوار حضور يافتند و از عدم برقراري انشعابات برق و آب و گاز پروژه بسيار نگران و شكايت داشتند مقرر شد به مسئولين ذيربط اعلام گردد با توجه به روي كرد دولت در پروژه هاي خصوصي سازي و مشاركتي شهرداري ها در جهت تأمين بودجه هاي پايدار و اخير طرح تشكيل هيأت عالي سرمايه گذاري در رفع موانع واگذاري انشعابات اقدام و در راستاي خدمات رساني شهرداري به شهروندان همكاري نمايند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه پنجاه و چهارم - 5/8/1395
 
1- نامه شماره 5542 مورخه 11/7/95 شهرداري به پيوست 2 نسخه از گزارش درآمد و هزينه 6 ماهه اول سالجاري شهرداري مطرح در اين جلسه عملكرد مذكور مورد بررسي اجمالي قرار گرفت. مقرر شد نظر شورا در جلسات بعدي به شهرداري اعلام گردد.

2- نامه شماره 5581 مورخه 14/7/95 شهرداري به پيوست ليست بدهي هاي شهرداري مطرح مقرر شد با دريافت ليست مطالبات شهرداري نظر شورا به شهرداري اعلام گردد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه پنجاه و سوم - 2/8/1395

1- نامه شماره 5994 مورخه 30/7/95 شهرداري در خصوص واگذاري ملك جهت احداث خانه هلال به درخواست جمعيت هلال احمر شاهرود مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد از آنجا كه متصدي تأمين زمين جهت طرح هاي عمراني شهري ادارات و ارگانهاي دولتي مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن مي باشند لذا شايسته است اداره مربوطه زمين مورد نظر را از آن طريق پيگيري و دريافت نمايد و چنانچه زمين مورد نظر در شهر شاهرود باشد با تحويل آن به شهرداري ، تحويل زمين معوض مورد نظر به خانه هلال بلامانع مي باشد.

2- نامه شماره 5598 مورخه 25/7/95 شهرداري به ضميمه درخواست آقاي حبيب الله مختاري در خصوص خريد ساختمان باسكول ميدان بار شاهوار و بهره برداري در مواقع اضطراري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد پس از كسب نظر هيأت مديره يا امناء ميدان بار اقدام بلامانع است.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه پنجاه و دوم - 28/7/1395

1- نامه شماره 5872 مورخه 25/7/95 شهرداري در خصوص پيشنهاد معرفي آقاي حاج مصطفي اميني بعنوان كارشناس خبره بصير در هيأت عالي سرمايه گذاري مطرح شورا با پيشنهاد مذكور موافقت نمود. مقرر شد به شهرداري اعلام گردد.

2- نامه شماره 5871 شهرداري در خصوص معرفي يكي از اعضاء شورا جهت عضويت در هيأت عالي سرمايه گذاري مطرح مقرر شد آقاي مهندس علي رضواني به عنوان نماينده شورا در هيأت مذكور معرفي و موضوع به شهرداري اعلام گردد.

3- نامه شماره 5888 مورخه 25/7/95 شهرداري در خصوص سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث بنا و مشاركت سرمايه گذاري در عرصه پارك چغولگير مطرح مقرر شد با توجه به يكسري ابهامات و اشكالات موارد به شهرداري اعلام تا پس از رفع نواقص به شورا عودت داده شود. جهت بررسي و اعلام نظر شورا ، موارد جهت امعان نظر شهرداري بشرح زير مي باشد:

1-4- در خصوص تعهد شهرداري به تأمين آب به ميزان 5/2 ليتر در ثانيه محل تأمين آب مبهم است(با توجه به عدم تحقق آب دهي چاه حفر شده )

2-4- با توجه به سرمايه گذاري دالاهو و شهر بهشت اين طرح بايد بگونه اي باشد كه مكمل طرحهاي قبلي بوده نه در موازات آنها.

3-4- تعهد پيگري و رفع مشكل ادارات براي شهرداري ، با توجه به مشكلات حادث شده در پروژه هاي شاهوار – دالاهو – و شهر بهشت تعهدي دور از دسترس است بنابراين ابتدا زير ساختها بايد فراهم شود.

4-4- طرح پيشنهادي در راستاي طرح اصلي قراردادي با منابع طبيعي باشد . بگونه اي كه سطح اشغال و كابري رعايت شود. بنابراين پس از اصلاح ايرادات ياد شده كسب موافقت و اخذ مجوز از منابع طبيعي و ارائه آن به شورا ضروري است.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه پنجاه و يكم - 25/7/1395

1- نامه شماره 5599 مورخه 14/7/95 شهرداري به ضميمه درخواست آقاي محمد شفقي در خصوص استرداد وجه علي الحساب بابت تفكيك زمين آقاي محمد شفقي مطرح شورا با استرداد مبلغ پرداختي نامبرده موافقت نمود.

2- در اين جلسه در راستاي تكريم جايگاه شهداي گرانقدر خطه شهيد پرور بسطام مقرر شد در خصوص نامگذاري اماكن عمومي شهر ساختمان سالن مديريت بحران و ساختمان مركزي شهرداري بسطام به ترتيب بنام سرداران شهيد عليرضا خدامي و حسن كاملي نامگذاري گردد. موضوع به شهرداري اعلام تا اقدامات لازم بعمل آورند.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه پنجاه - 18/7/1395

1- نامه شماره 9216/1/5025 مورخه 17/7/95 فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود در خصوص بند 4 صورتجلسه شماره 42 مطرح مقرر شد اعلام گردد همانطوركه در متن مصوبه آمده است. شورا با كليات طرح موافقت نموده و در جزئيات طرح و قرارداد اجرايي شهرداري حتماً برابر مقررات و ضوابط اقدام خواهد نمود.

2- نامه شماره 7376/1/5025 مورخه 8/6/95 فرمانداري محترم ويژه شهرستان شاهرود در خصوص عدم تصويب و اخذ عوارض محلي كه به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را ابطال شده است. مطرح مقرر شد اعلام گردد بر اساس ضمائم ابلاغ شده آئين نامه نحوه تعيين عوارض كه هر ساله از سوي سازمان شهرداريها كشور ابلاغ مي شود سعي شده موارد رعايت شود كه برخي موارد احتمالي نيز توسط كميته تطبيق يادآوري و اصلاح شده بود. علي ايحال چنانچه مواردي از نظر آن فرمانداري محترم وجود دارد اعلام تا رفع نقص گردد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهل و نهم - 14/7/1395

1- نامه شماره 5380 مورخه 6/7/95 شهرداري به ضميمه درخواست دهياري قلعه محد آقا جهت دريافت شن و ماسه مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به واگذاري تأسيسات شن و ماسه به بخش خصوصي و همچنين مجاز نبودن انجام و هزينه در غير از محدوده شهر شهرداري از ارجاع چنين درخواستهاي به شورا خودداري نمايد.

2- نامه شماره 5328 مورخه 5/7/95 شهرداري در خصوص فروش يكدستگاه ميني بوس شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به اينكه هيچ اطلاعي از وضعيت بدهكاري و بستانكاري در دست نيست لذا تصميم گيري در اين مورد امكان پذير نيست.

3- نامه شماره 5302 مورخه 4/7/95 شهرداري به ضميمه نامه آقاي مهدي جعفري و درخواست عودت حق و حقوق نامبرده مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد بر اساس مدارك ضميمه نامه مذكور شهرداري به تهدات خود عمل نموده و لذا شهرداري برابر مقررات اقدام نمايد.

4- نامه شماره 5470 مورخه 8/7/95 شهرداري در خصوص طرح پيشنهادي بلوار داود ميرباقري از جايگاه وليعصر تا سه راه ابرسج و صدور مجوز فاصله 5/32 متر از آكس جاده مطرح شورا با طرح مذكور از جايگاه وليعصر تا انتهاي شهرك رضوي موافقت نمود . و نيز مقرر شد به شهرداري اعلام گردد از ابتداي دانشكده كشاورزي تا سه راهي ابرسج حريم تعيين شده قبلي اداره راه 5/38 متر در نظر گرفته شود.

5- در اين جلسه پيرو نامه شماره 386 مورخه 5/7/95 مقرر شد به شهرداري اعلام گردد موارد مشروحه زير را در ارتباط با واگذاري تأسيسات سنگ شكن مورد دقت و رعايت قرار دهد.

1-5- كليه اوراق بهادر و تضميني احتمالي كه مربوط به 6 ماهه دوم سالجاري به دستگاهها يا ارگانها ذيربط ارائه شده حتماً مسترد شود.

2-5- اخذ باقيمانده ضمانت بانكي به تاريخ 15/8/95 در تاريخ مذكور به اين شورا گزارش شود.

3-5- مكلف نمودن حراست جهت تعيين مكانيسم كنترلي دقيق و ارائه گزارش دربازه هاي منظم به شوراي شهر

4-5- تعيين تكليف شرائط باسكول با توجه به حساسيت موضوع

5-5- تعيين تكليف اقلام مازاد مصرفي موجود در تأسيسات

6-5- كليه مصالح ورودي به كارخانه آسفالت توزين شده و قبض باسكول تحويل شود.

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهل و هشتم - 11/7/1395

1- در اين جلسه به دنبال مطالبات مردمي در خصوص بازگشايي مسير آب رودبار بسطام احدي از شهروندان در جلسه حضور يافتند و درخواست پيگيري موضوع و آبياري چنارهاي چندين ساله كهن شهر كه رو به خشك شدن آورده اند را داشتند. مقرر شد به شهرداري اعلام گردد نسبت به رفع مشكلات مسير عبور آب اقدام و آبهاي سهميه شهرداري را در مسير جاري و در سطح شهر نيز از اين آب استفاده نمايد.

2- در اين جلسه احدي از كارگزاران بيمه تأمين اجتماعي حاضر و در خصوص قطع بيمه كارگر باغ نامه اي را تقديم شورا نمودند مقرر شد با توجه به شرايط ويژه كارهاي كشاورزي و باغداري با رياست محترم شعبه تأمين اجتماعي بسطام مكاتبه گردد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهل و هفتم - 4/7/1395

1- در اين جلسه مقرر شد با توجه به سپري شدن نيمه اول سالجاري از شهرداري خواسته شود نسبت به ارسال عملكرد بودجه شهرداري در 6 ماهه نخست سالجاري اقدام نمايد.

2- نامه شماره 5224 مورخه 31/6/95 شهرداري به ضميمه كروكي تعدادي از زمينهاي متعلق به شهرداري در خصوص ساخت و ساز مشاركتي با بخش خصوصي مطرح شورا با كليات طرح موافقت نمود مقرر شد به شهرداري اعلام گردد نسبت به ارسال پيش نويس قرارداد به شورا اقدام تا نظر نهائي شورا اعلام گردد.

3- نامه شماره 4904 مورخه 20/6/95 شهرداري به ضميمه پيش نويس قرارداد فيمابين شهرداري و بهره بردار واحد سنگ شكن شهرداري مطرح شورا برابر آنچه در متن قرارداد آمده موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد . مستندات ضميمه است.

4- نامه شماره 26201/42/50 مورخه 12/6/95 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها در خصوص ارسال فرم فرستاده شده مطرح مقرر شد فرم تكميل به پيوست نامه اي ارسال و اعلام گردد حسابرسي منتخب سال 94 موسسه حسابرسي اطهر سمنان تعيين شده است.

5- نامه شماره 5007 مورخه 25/6/95 شهرداري در خصوص اصلاحيه قرارداد فيمابين شهرداري و شركت توران راهوار مبني بر بهره برداري از تابلو هاي تبليغاتي مطرح شورا با اصلاحيه قرارداد موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

6- نامه شماره 5311 مورخه 4/7/95 شهرداري به ضميمه يك جلد پروژه طرح توجيهي توليد كارگاه بچينگ بتن آماده مطرح شورا با پروژه مذكور در محل تأسيسات سنگ شكن شهرداري با استفاده از تسهيلات دريافتي از سازمان شهرداري ها موافقت نمود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

7- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهل و ششم - 31/6/1395

1- نامه شماره 29123/42/50 مورخه 31/6/95 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها در خصوص ارسال فهرست بدهي و طلب اشخاص حقيقي و حقوقي توسط شهرداري مطرح مقرر شده به شهرداري اعلام گردد با توجه به مكاتبات و تأكيدات مكرر قبلي هر چه سريعتر نسبت به تهيه ليست مورد نظر اقدام به شورا ارائه نمايند.

2- نامه شماره 5025 مورخه 23/6/95 شهرداري در خصوص فروش املاك مازاد بر نياز شهرداري برابر ليست شماره 2533 مورخه 10/5/95 با 15% تخفيف مطرح با توجه به قيمت كارشناسي شماره 7747 مورخه 12/10/94 مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با پيشنهاد مذكور با توجه به تنگناهاي مالي شهرداري موافقت مي نمايد. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- نامه شماره 5044 مورخه 24/6/95 شهرداري در خصوص واگذاري يك قطعه زمين به ستاد يادواره شهداي گرانقدر شهر بسطام به ضميمه يك برگ قيمت كارشناسي ملك مربوطه مطرح مقرر شد با توجه به عام المنفعه بودن و هدف والاي شهداي گرانقدر به شهرداري اعلام گردد اين شورا با در اختيار گذاشتن زمين مورد نظر به قيمت كارشناسي و دريافت وجه مربوطه موافقت مي نمايد. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهل و پنجم - 28/6/1395

1- در اين جلسه سركار خانم هانيه سيد جعفري كارشناس ارزشد روانشناسي عمومي حضور يافتند و تقاضاي تأسيس مركز مشاوره در بسطام داشتند مقرر شد جناب آقاي جهان سير درخواست گردد نسبت به صدور مجوز مركز اقدام لازم مبذول فرمائيد.

2- در اين جلسه مقرر شد با توجه به رضايت مندي شهروندان محترم بسطامي و تعامل سازنده و مفيد مسئول محترم دفتر پست بسطام آقاي حسن غياث الدين مقرر شد از رياست محترم اداره پست شهرستان شاهرود درخواست گردد به نحو شايسته از نامبرده تقدير بعمل آيد.

3- جهت بازديد ميداني از شهرك رضوي اعضاء شورا در محل حضور يافتند و مقرر شد كمبود ملاحظه شده به شهرداري اعلام تا در رفع موارد اقدام نمايند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهل و چهارم - 24/6/1395

1- نامه شماره 24566/42/50 مورخ 2/6/95 مدير كل دفتر امور شهري و روستاها در خصوص ثبت نام شهرداري در سامانه شناسه دار كردن انبارها مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد پيرو نامه هاي صادره قبلي آن مدير كل محترم ضمن ثبت نام سامانه مذكور از نتيجه اقدامات شورا را مطلع نمائيد.

2- نامه شماره 4822 مورخه 17/6/95 شهرداري در خصوص سكونت افراد غير بومي در سطح شهر و مشكلات بوجود آمده مطرح مقرر شد از موجرين اين مستأجرين دعوت بعمل آيد تا در زمينه مسائل و مشكلات بعمل آمده توجيه گردند.

3- نامه شماره 4968 مورخه 21/6/95 شهرداري در خصوص مشاركت شهرداري در ساخت و ساز ملك موقوفه ميدان امام حسين (ع) بسطام مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد ريز برآورده شهرداري و اداره اوقاف و چگونگي مشاركت و سهم بدست آمده را به شورا ارائه تا تصميم نهايي و نظر شورا اعلام گردد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهل و سوم - 21/6/1395

1- در اين جلسه بدنبال بند يك صورتجلسه شماره چهل مورخه 10/6/95 جناب آقاي دكتر رياحي در جلسه حضور يافتند و در خصوص چگونگي تهيه عملكرد سه ساله شوراي اسلامي و شهرداري و چاپ اطلاع رساني و برآورد هزينه ها بحث و تبادل نظر مقرر شد اطلاعات مورد نظر دسته بندي و در اختيار نامبرده قرار داده شود تا اقدامات بعدي انجام پذيرد.

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهل و دوم - 17/6/1395

1- شكوائيه اهالي خيابان ارگ كوچه هاي مربوط بعنواناين شورا در خصوص معضلات و مشكلات بوجود آمده در محل ساختمان نيمه تمام دبستان بايزيد بسطامي مطرح مقرر شد متن شكوائيه به فرمانداري محترم ارسال تا در خصوص تكميل ساختمان اقدامات لازم بعمل آيد.

2- نامه شماره 25064/42/50 مورخ 6/6/95 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها در خصوص ارسال فايل مصوبات شورا مطرح مقرر شد لوح فشرده CD مصوبات ارسال گردد.

3- نامه شماره 9326/8 مورخ 26/5/95 رياست محترم شعبه تأمين اجتماعي بسطام در خصوص موضوع بند 7 صورتجلسه شوراي اداري بخش بسطام به تاريخ 8/4/95 مطرح مقرر شد در زمينه درخواست تأسيس درمانگاه تأمين اجتماعي بسطام با جناب آقاي دكتر اكرامي مدير كل محترم درمان سازمان در استان مكاتبه شود.

4- نامه شماره 4852 مورخه 17/6/95 شهرداري در خصوص طرح ترافيكي و پاركبان در بلوار آيت الله طالقاني و شهيد بهشتي و مهديه مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با كليات طرح شورا موافق نسبت به ارسال جزئيات اجرائي و پيش نويس قرارداد شهرداري اقدام نمايد.

5- نامه شماره 4803 مورخه 17/6/95 شهرداري منضم به نامه شماره 100 مورخه 16/6/95 شوراي اسلامي روستاي علي آباد در خصوص تحويل 20 تن ماسه شسته و 20 تن نخودي بادامي به منظور احداث خانه عالم در آن روستا مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد از محل ماده 17 بودجه شهرداري اقدام نمايد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهل و يكم - 14/6/1395

1- نامه شماره 4739 مورخه 14/6/95 شهرداري در خصوص ارسال دستورالعمل ايجاد خانه خلاقيت در بسطام و معرفي نماينده شورا در كميته تخصصي و نظارت مربوطه مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با بررسي دستورالعمل مربوطه شورا با دستورالعمل مذكور موافق و آقاي محمد هاشم حسني عضو شورا بعنوان نماينده در كميته مربوطه معرفي مي گردد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد.

2- در اين جلسه مقرر شد با توجه به ضرورت نظارت و اطلاع از بعضي پروژه ها و مشكلات مطرح شده اعضاء شورا از محل هاي شهرك رضوي و احداث پل خيابان جنب ژاندارمري سابق و احداث سرويس هاي بهداشتي پارك سرآسياب بازديد بعمل آورده مقرر شد سوالات در جلسه اي با حضور شهردار محترم مطرح گردد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه چهلم - 10/6/1395

1- در اين جلسه پيرو بند 3 صورتجلسه مورخه 3/6/1395 جناب آقاي دكتر رياحي كه همراه همكار ايشان آقاي متحدي حضور يافتند در خصوص تأليف فصلنامه ويژه بسطام و همچنين درج عملكرد سه ساله دور چهارم شورا بحث و تبادل نظر و مقرر شد اطلاعات لازم در اختيار نامبرده قرار داده شود تا اقدامات بعدي بعمل آورند.

2- در اين جلسه آقاي مهندس نوروز علي سرمايه گذار و طرف مشاركت شهرداري در خصوص احداث واحدهاي تجاري شاهوار حضور يافتند و در خصوص مشكلات پيش آمده در زمينه واگذاري اشتراك هاي آب و برق و گاز و همچنين انتقال اسناد مطالبي بيان نمودند. مقرر شد جهت ملاقات حضوري با معاونت عمراني استانداري اقدام گردد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سي و نهم - 7/6/1395

1- نامه شماره 83 مورخه 2/6/95 شوراي اسلامي روستاي ميغان در خصوص بازسازي صحن حياط مدرسه عفاف آن روستا و تحويل مصالح از طرف شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به وضعيت نامناسب مدرسه و همچنين وضعيت نامطلوب مالي اولياي دانش آموزان و حفظ تحكيم مناسبات ، شهرداري اقدام مقتضي بعمل آورد.

2- نامه شماره 4472 مورخه 3/6/95 شهرداري در خصوص 20% جايزه خوش حسابي به موديان كه عوارض نوسازي و كسب عوارض ساختماني خود را نقدي پرداخت مي نمايند مطرح شورا با توجه به كمبود اعتبارات و مشكلات پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني شهرداري با پيشنهاد مذكور موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- نامه شماره 4437 مورخه 3/6/95 شهرداري در خصوص نقل و انتقال يكدستگاه تاكسي بين آقايان محمد سلمانيها و عبدالرحيم اسكندري مطرح شورا با توجه به فعاليت قبلي آقاي عبدالرحيم اسكندري با موضوع موافقت نمود.

4- نامه شماره 4394 مورخه 2/6/95 شهرداري منضم به درخواست شوراي اسلامي روستاي علي آباد در خصوص مصالح مورد نياز مسجد و حسينيه روستا مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد مصالح مورد نياز آن شورا با 50% تخفيف از محل ماده 17 بودجه شهرداري بلامانع است. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

5- نامه شماره 6440/1/5025 مورخه 20/5/95 فرمانداري ويژه محترم شهرستان شاهرود در خصوص ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته پيرامون اجراي نامه هاي ابلاغي و دستورالعمل ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر در سال 95 مطرح مقرر شد با توجه به اقدامات انجام شده گزارش به شرح زير به فرمانداري محترم ارسال گردد.( نامه ضميمه اين صورت جلسه)

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سي و هشتم - 3/6/1395

1- نامه شماره 24601/41/50 مورخه 3/6/95 مدير كل محترم دفتر فني استانداري درخصوص درخواست تعريض كوچه شهيدميرآخوري و تخريب انبار قديمي مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد به نحو مقتضي در اين زمينه اقدام و نسخه اي از پاسخ نامه را به شورا ارائه نمايند.

2- در اين جلسه پيرو بند 2 صورت جلسه قبلي (37) سركار خانم فرشتگي در جلسه حضور يافتند و در خصوص آمادگي تأسيس خانه خلاقيت اعلام آمادگي نمودند مقرر شد درخواست خود را به شهرداري ارائه تا برابر مقررات و ضوابط امر پيگيري شود.

3- در اين جلسه مقرر شد با توجه به آمادگي جناب آقاي دكتر رياحي در خصوص تأليف فصلنامه بامداد شاهرود با عنوان بخش بسطام از نامبرده دعوت بعمل آيد در روز چهارشنبه مورخه 10/6/95 در جلسه شورا شركت فرمايند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سي و هفتم -

جلسه سي و ششم - 27/5/1395

1- در اين جلسه مقرر شد با توجه به طولاني شدن بازكردن معبر خيابان كاشانه به خيابان شهيد مدني و ديده شدن اعتبارات آن در بودجه سال 95 شورا از مالكين ساختمان آقاي رضواني دعوت بعمل آيد تا در زمينه فراهم نمودن زمينه بازگشايي با آنان صحبت گردد.

2- نامه شماره 3229 مورخه 27/4/95 شهرداري به ضميمه گزارش در خصوص استفاده از بسطام كارت ، چگونگي اخذ كرايه ، ميزان كرايه و مدارك قانوني ناوگان تاكسيراني شهر مطرح مقرر شد ضمن تشكر از اقدامات مذكور از شهرداري درخواست گرديد بررسي و اصلاح ساعات شروع و پايان كار روزانه نيز مورد توجه قرار گيرد.

3- نامه شماره 20245/42/50 مورخه 7/5/95 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها در خصوص گزارش بدهي ها و مطالبات شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري تأكيد گردد از نتيجه اقدامات اين شورا را مطلع نمايند.

4- در اين جلسه بدنبال تصميم بند 1 صورت جلسه شماره 32 مورخه 12/5/95 اساتيد و دست اندركاران برگزاري بزرگداشت هزاره حضور ناصر خسرو قباداني در بسطام حضور يافتند پيرامون اهداف و ريز برنامه هاي بزرگداشت بحث و تبادل نظر و آقاي دكتر جعفري مذهب رئيس سراي ايرانشناسي و اسناد ملي در خصوص اهميت برگزاري اينگونه مراسم و اين اتفاق تاريخي و همچنين ايجاد جاذبه هاي گردشگري بسطام بيان نمودند. مقرر شد اين بزرگداشت زمينه اقدامات بعدي و برنامه هاي آتي در خصوص فراهم نمودن جذب گردشگران و فراهم نمودن زير ساخت ها مربوطه گردد.

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سي و پنجم - 24/5/1395

1- نامه شماره 4052 مورخه 20/5/95 شهرداري در خصوص اجاره يكباب ساختمان جهت واگذاري به سازمان هلال احمر(خانه هلال) مطرح شورا با توجه به اجاره نامه به شرط پرداخت مال الاجاره توسط خيري با پيشنهاد شورا موافقت نمود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- در اين جلسه بدنبال اعتراضات و مراجعات مردمي در خصوص اسكان و حضور نامتوازن كارگران فصلي احدي از اهالي خيابان شهيد مدني در صحن شورا حاضر و شكايت از نوع پوشش لباس نامناسب و مزاحمت هاي ساكنين غير بومي آن محل از شورا و شهرداري درخواست ساماندهي و رفع مزاحمت آنان را از اهالي محل نمودند. توضيحات لازم در اين خصوص از سوي رئيس شورا بيان گرديد و در زمينه تهيه طرح ويژه اسكان نامبردگان كه به ارگانهاي مربوطه ارائه گريده است و پيگيري هاي شورا توضيحاتي ارائه نمودند اما مراجعه كننده قانع نشدند و خواستار جلوگيري جدي از حضور اينگونه افراد كه در محل هاي مسكوني اين شهر سكونت دارند شدند.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سي و چهارم - 20/5/1395

1- نامه شماره 3430 مورخه 3/5/95 شهرداري در خصوص فروش چند نوع خودرو و جايگزين و نوسازي ناوگان موتوري مطرح با توجه به وضعيت مالي و درآمدي شهرداري مقرر شد به شهرداري اعلام گردد فعلاً اين اقدام به صلاح نمي باشد.

2- نامه شماره 4030 مورخه 20/5/95 شهرداري در خصوص احداث سرويس بهداشتي پارك سرآسياب مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد ضمن موافقت با ساخت سرويس مذكور در مورد برآورد هزينه مربوطه تجديد نظر به عمل آيد.

3- نامه شماره 3734 مورخه 12/5/95 شهرداري در خصوص همكاري شهرداري و شركت هاي گردشگري جهت چاپ سوم كتاب بسطام قطعه اي از بهشت با عنوان جاذبه هاي گردشگري شهر بسطام مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با موضوع مذكور موافقت دارد و خريد تعدادي از كتاب فوق از سوي شهرداري بلامانع است . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

4- نامه شماره 4050 مورخه 20/5/95 شهرداري در خصوص نرخ پيشنهادي كرايه آژانس هاي بسطام مطرح شورا با كرايه هاي پيشنهادي بشرح جدول پيوست موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

5- در اين جلسه مقرر گرديد با توجه به مراجعات و درخواست هاي مردمي در زمينه بروز حوادث و تصادفات در مقابل شهرك رضوي مقرر شد با شوراي ترافيك شهرستان مكاتبه و درخواست گردد با توجه به مجوز احداث ميدان امام رضا در آن محل نسبت به مجوز احداث سرعت گير دستورات لازم صادر فرمايند.

6- نامه شماره 8/25/171/2 مورخه 11/5/95 مدير كل ديوان محاسبات استان سمنان در خصوص مغايرت مواردي از عوارض محلي سال 94 شهرداري بسطام مطرح مقرر شد مواردي بشرح نامه ضميمه اين صورت جلسه به عنوان مدير كل محترم ارسال گردد.

7- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سي و سوم - 17/5/1395

1- نامه شماره 3881 مورخه 17/5/95 شهرداري در خصوص هزينه هاي تأسيسات شن و ماسه و عدم مجوز جذب نيرو نيز عدم استقبال مزايده عمومي واگذاري تأسيسات و نيز اصلاح مزايده قبلي مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد پس از اصلاحات زير نسبت به برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد.

مدت اجاره حداكثر 10 سال شمسي كه بصورت قرارداد هاي سه ساله قابل تمديد مي باشد.

1-2- بهاء اجاره ماهيانه به مبلغ 000/000/320 ريال تعيين كه سالانه 10% افزايش خواهد يافت.

1-3-كليه مصالح مورد نياز شهرداري اعم از ماسه شسته ، فيلر ، نخودي و بادامي با 15% زير قيمت بازار از سوي برنده مزايده تأمين شود.

1-4-كليه هزينه ها و الزامات بهره برداري از معدن شن و ماسه از جمله پرداخت حقوق دولتي به عهده برنده مزايده مي باشد.

1-5-در پايان دوره كليه تأسيسات ايجاد شده از جمله بچينگ متعلق به شهرداري بوده و تحويل شهرداري گردد.

1-6- برنده مكلف است هنگام عقدقرارداد ضمانت هاي لازم را جهت حسن انجام كار و جهت پرداخت اجاره و تأمين مصالح ، ضمانت نامه بانكي به عنوان حسن انجام تعهدات تحويل شهرداري نمايد.

1-7- رعايت استانداردهاي لازم از دستگاههاي ذيربط به عهده برنده مزايده است.

1-8- نامه شماره 3032 مورخه 29/4/95 شهرداري در خصوص درخواست دهياري قلعه محمد آقا جهت دريافت ماسه شسته و شن نخودي مطرح شورا با تحويل ماسه و شن درخواستي با تخفيف 30% از محل ماده 17 بودجه شهرداري موافقت نمود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- نامه شماره 3453 مورخه 3/5/95 شهرداري در خصوص شيوه نامه امور سرمايه گذاري مطرح شيوه نامه مورد بحث و تبادل نظر اعضاء شورا قرار گرفت با توجه به جلسه توجيهي با حضور سركار خانم مهندس شهاب و توضيحات جامع نامبرده اين شورا با شيوه نامه 13 صفحه اي و 22 ماده موافقت نمود.(شيوه نامه ضميمه صورت جلسه مي باشد)

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سي و دوم - 13/5/1395

1- در اين جلسه با قرار قبلي جناب آقاي دكتر شادپور باتفاق مهندس رضواني حضور يافتند و در زمينه برگزاري بزرگداشت دو روزه هزاره سالروز حضور ناصرخسرو قبادياني در بسطام بحث و تبادل نظر و مقرر شد در مورخه 27و28 مرداد ماه سال 95 اين بزرگداشت برگزار و تقسيم كار بين دست اندركاران بعمل آمد.

2- نامه شماره 3533 مورخه 10/5/95 شهرداري در خصوص فروش برخي از املاك مازاد بر نياز خود بشرح در جدول متن نامه ار طريق مزايده مطرح شورا با كليات موضوع موافقت نمود مقرر شد به شهرداري اعلام گردد قيمت هاي كارشناسي املاك در متن مزايده درج نموده اعلام نظر نهايي به شورا عودت داده شود.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سي و يكم - 10/5/1395

1- نامه شماره 3588 مورخه 10/5/95 شهرداري در خصوص عودت اضافه پرداخت مبلغ 500/351/33 ريال به آقاي قربانعلي امير فخريان مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد اين شورا با استرداد مبلغ فوق به نامبرده برابر مستندات پرونده موافقت دارد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- در اين جلسه با توجه به حضور احدي از اهالي شهرك رضوي و ارائه درخواست اهالي شهرك در خصوص عدم رسيدگي به نظافت و روشنايي پارك و نامناسب بودن ايستگاه اتوبوس مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد ضمن رسيدگي به امور فوق و رفع مشكلات با توجه به بروز چند فقره تصادف در مقابل شهرك نسبت به اخذ مجوز و ايجاد سرعت گير از شوراي ترافيك اقدام نمايد.

3- نامه شماره 3318 مورخه 29/4/95 شهرداري به ضميمه توافقنامه شماره 1619 مورخه 29/4/95 بين شهرداري و آقاي محمد حسيني در خصوص تأمين زمين مورد نياز ساختمان اورژانس مطرح مقرر شد با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و عام المنفعه بودن طرح و نيز واگذاري مقدار 700 متر مربع زمين بر اتوبان جهت بازگشايي باند كندرو به شهرداري اعلام گردد شورا با توافق مذكور موافقت دارد و شهرداري مراحل اخذ مجوز از كميسيون ماده 5 و مراحل قانوني ديگر را كاملاً رعايت و پس از طي تشريفات قانوني اقدام نمايد. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه سي ام - 6/5/1395

1- نامه شماره 3434 مورخه 3/5/95 شهرداري به ضميمه صورتجلسه تعيين تكليف ساختمان مهمانسراي شركت آب و فاضلاب روستايي در مسير تعريض خيابان سيد ابوالقاسم كه با حضور مدير كل محترم دفتر فني استانداري تشكيل گرديده بود مطرح شورا با توجه به ضرورت انجام تعريض خيابان و صرفه صلاح شهرداري با صورت جلسه مذكور در 10 بند موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد . مستندات ضميمه صورتجلسه است.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه بيست و نهم - 3/5/1395

1- در اين جلسات مسئول تأسيسات شن و ماسه و كارخانه آسفالت شهرداري بدنبال بازديد اعضاء شورا از آن مجموعه حضور يافتند و در خصوص چگونگي فعاليت آن واحدها و همچنين تعميرات كلي كارخانه و كمبود نيرو توضيحاتي ارائه نمودند سپس رياست محترم شورا ضمن قدرداني از فعاليت هاي آن مجموعه اعلام نمودند شورا انتظار دارد با ثبت دقيق تر چگونگي توليدات و فروش و هزينه هاي مجموعه گزارشات به واحدهاي مربوطه درآمد مالي و مسئول مربوطه ارائه نمايند.

2- نامه شماره 1882 مورخه 16/3/95 به ضميمه مستندات پلاك ثبتي 282/1 واقع در انتهاي خيابان صادقيه و تعريض خيابان 12 متري در دو جهت مطرح شورا با توجه به مستندات و انتقال قدرالسهم شهرداري با تفكيك بر اساس ماده 101 قانون شهرداريها و صرفه صلاح شهر و شهرداري موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد . مستندات ضميمه صورت جلسه مي باشد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

 جلسه بيست و هشتم - 30/4/1395

1- نامه شماره 3033 مورخه 27/4/95 شهرداري در خصوص واگذاري بوفه پارك شهيد مطهري به بخش خصوصي مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد از نظر شورا واگذاري بوفه مذكور برابر ضوابط و مقررات مالي و مالاجاره ماهيانه 1000000 ريال بلامانع مي باشد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- در اين جلسه با توجه به مراجعات و اعتراضات بستگان بيماران اورژانسي در خصوص خدمات رساني واحد اورژانس 115 شهرستان شاهرود در بسطام مقرر شد با استانداري محترم مكاتبه و درخواست گردد با توجه به مصوبه شوراي اداري استان و شهرستان و پيگيري و اقدام فرمانداري محترم جناب آقاي مهندس هاشمي دستورات لازم در اين زمينه صادر فرمايند تا با توجه به فراهم بودن شرايط و دغدغه خاطر همشهريان در اين خصوص برطرف گردد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه بيست و هفتم - 27/4/1395

1- در اين جلسه عده اي از مالكين و كاسب كاران منطقه جايگاه CNG حضور يافته و در خصوص آسفالت معبر كندرو اتوبان امام خميني در آن منطقه مطالبي اعلام نمودند با توجه به حضور شهردار محترم در اين جلسه و اقدامات قبلي در اين زمينه مقرر شد اهالي نسبت به مشاركت و سهم خودياري اقدام نمايند تا شهرداري نسبت به آماده سازي آسفالت اقدام نمايد.

2- نامه شماره 3239 مورخه 27/4/95 شهرداري در خصوص واريز حق السهم شهرداري جهت خريد يك دستگاه خودرو آتش نشاني سنگين مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با پرداخت 1090908000 ريال حق السهم شهرداري و خريد خودرو فوق از سازمان شهرداري ها موافقت نمود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- نامه شماره 5065/1/5025 مورخه 23/4/95 فرمانداري در خصوص موضوع استخدام راننده گريدر مطرح مقرر شد به فرمانداري اعلام گردد موضوع استخدام راننده منتفي بوده و مجوز شورا در خصوص بكارگيري راننده گريدر بصورت قرارداد كار معين و سه ماهه بوده است.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه بيست و ششم - 23/4/1395

1- نامه شماره 743 مورخه 11/2/95 شهرداري در خصوص مجوز پرداخت فوق العاده عمران شهردار محترم مطرح مقرر شد به شهرداري ابلاغ گردد با توجه به انجام حسابرسي سال 1393 و تصويب تفريغ بودجه مذكور نسبت به پرداخت فوق العاده عمران شهردار محترم برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمايد . اين مصوبه پس از تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- نامه شماره 1125 مورخه 20/2/95 شهرداري به پيوست تفريغ بودجه سال 1394 شهرداري جهت تصويب مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد نسبت به گزارش ريز عملكرد تأسيسات شن و ماسه و كارخانه آسفالت به شورا اقدام نمايند.

3- در اين جلسه با توجه به مراجعات مردمي در خصوص مشكلات پيش آمده در خطوت تلفن پست شهروندان و عدم پاسخگويي از سوي پيمانكار مقرر شد با اداره مخابرات شهرستان شاهرود مكاتبه و درخواست گردد نسبت به رفع نارسايي هاي موجود اقدامات لازم بعمل آورند . بويژه قطعي بيش از حد تلفن ها.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه بيست و پنجم - 20/4/1395

1- در اين جلسه مهندسين موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دانشگر محاسب خبره ( حسابداران رسمي ) جهت ارائه گزارش حسابرسي مستقل شهرداري حضور يافتند و در خصوص گزارش مذكور توضيحات لازم ارائه نمودند مقرر شد به شهرداري اعلام گردد 1- صفحه گزارش اسناد دريافتي از شهرداري ليست مربوط به بند 4و5 دريافت و بررسي تعيين تكليف شود . 1-2- صفحه 3 بند 3-6 مكاتبه و پيگيري از طريق اداره كل دارائي استان 3-3- صفحه 3 بند 5-6 بهاي تمام شده به دقت تعيين و در غالب جدول اكسل طراحي شود.

2- نامه شماره 2849 مورخه 19/4/95 شهرداري در خصوص مزايده سوئيت و يكباب مغازه تجاري به مدت يكسال مطرح مقرر شد نظر شورا به شرح زير به شهرداري اعلام گردد.

1-1- سوئيت جنب شهرداري جهت رفع نيازهاي جاري و اداري همچنان در اختيار شهرداري باشد و از واگذاري به غير خودداري گردد.

1-2-با اجاره واحد متعلق به شهرداري واقع در خيابان شهيد مفتح با قيمت عادلانه پيشنهادي از سوي شهرداري موافقت دارد لذا نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام فرمايند.

1-3-با اجاره يكباب مغازه تجاري بهمبلغ 000/500/1 ريال شورا موافقت دارد.

3- نامه شماره 6400 مورخه 20/3/95 اداره كل استاندارد استان سمنان در خصوص استاندارد سازي زمين بازي ( كفپوشها ) و تجهيزات تفريحي ( تاب ، سرسره ، الاكلنگ و .... ) مطرح مقرر شد پيرو تأكيدات قبلي به شهرداري اعلام گردد هر چه سريعتر نسبت به ايمن سازي فضاي بازي در پارك شهيد مطهري و ديگر پاركها اقدام نمايد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه بيست و چهارم - 13/4/1395

1- نامه شماره 2793 مورخه 13/4/95 شهرداري در خصوص اجاره تأسيسات شن و ماسه بصورت مزايده مندرج در نامه مذكور مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد مزايده مذكور را با اصلاحات زير اقدام و اعلام نمائيد.

1-1- مدت اجاره حداكثر 10 سال شمسي كه به صورت قراردادهاي سه ماهه و قابل تمديد تنظيم گردد.

1-2-بند 2 بدين ترتيب اصلاح شود قيمت پايه اجاره 000/000/250 ريال ماهانه و هر سال 10% افزايش يابد.

1-3-بند سه بدين صورت اصلاح شود تأمين مصالح مورد نياز شهرداري اعم از ماسه شسته و نخودي و بيادامي با 15% زير قيمت بازار از سوي برنده

1-4-تأمين كليه مصالح مورد نياز كارخانه آسفالت شهرداري به ميزان 3500 تن ماهانه تا سقف 40000 تن سالانه توسط مستأجر بصورت رايگن مازاد بر 40000 تن با شرايط بند 3 تأمين شود.

1-5- كليه هزينه ها و الزامات بهره برداري از معدن شن و ماسه از جمله پرداخت حقوق دولتي بعهده برنده مزايده مي باشد.

1-6- بند 9 به اين ترتيب اصلاح شود برنده مزايده مكلف است در هنگام عقد قرار داد ضمانت هاي لازم را جهت حسن انجام كار و جهت پرداخت اجاره و تأمين مصالح را ضمانت نامه بانكي به عنوان حسن انجام تعهدات تحويل شهرداري نمايد.

1-7- رعايت استاندارد هاي لازم دستگاههاي ذيربط به عهده بنده مزايده است . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- نامه شماره 2789 مورخه 13/4/95 شهرداري در خصوص مجوز هزينه پخت آسفالت مطرح با توجه به جدول تنظيمي بهاي پخت شورا با پيشنهاد قيمت هر تن آسفالت با قيمت 000/370 ريال و در موارد خريد بيش از 5000 تن تا 20% تخفيف موافقت نمود . اين مصوبه پس ازطي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه بيست و سوم - 9/4/1395

1- نامه شماره 33 مورخه 5/4/95 هيأت امناء آستان مقدس امامزاده ابوالقاسم (ع) بسطام در خصوص نصب تابلو هاي راهنماي زائر مطرح مقرر شد به شهرداري ابلاغ گردد نسبت به نصب تابلو هاي مربوطه اقدامات لازم بعمل آورند.

2- نامه شماره 2657 مورخه 9/4/95 شهرداري در خصوص كاركرد گريدر جديد هر ساعت 600000ريال جهت درآمد زائي براي شهرداري مطرح با توجه به بررسي بعمل آمده شورا با درخواست شهرداري موافقت نمود . و مقرر شد به شهرداري اعلام گردد در اين خصوص مقررات و ضوابط مربوطه را كاملاً رعايت نمايد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- نامه شماره 2656 مورخه 9/4/995 شهرداري در خصوص بكارگيري راننده گريدر با دستمزد ماهيانه 8000000 ريال مطرح شورا با توجه به صاحب تجربه بودن آقا رضا صفوي با بكارگيري سه ماهه نامبرده برابر دستمزد حقوق بصورت آزمايشي موافقت نمود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه بيست و دوم - 6/4/1395

1- نامه شماره 2194 مورخه 26/3/95 شهرداري در خصوص بررسي و تأييد يك جلد شيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداريها مطرح شيوه نامه مذكور مورد بحث و تبادل نظر اجمالي قرار گرفت مقرر شد نظر شورا به جلسات بعدي موكول گردد.

2- در اين جلسه بدنبال اعلام نارضائي اهالي در خصوص عدم نظارت شهرداري در امور اجراي طرح بسطام كارت بويژه در كرايه تاكسي هاي خط بسطام – شاهرود و عدم كارايي رضايت بخش از عمل تاكسي رانان بحث و تبادل نظر مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به سرمايه گذاري و هزينه در اين خصوص با متخلفين اين طرح برخورد جدي بعمل آورند و از نتيجه اين شورا را مطلع نمائيد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه بيست و يكم - 2/4/1395

1- در اين جلسه مقرر شد اعضاء شورا از تأسيسات شن و ماسه و كارخانه آسفالت جهت عرض خدا قوتي و چگونگي فعاليت نيروهاي مشغول به كار بازديد ميداني داشته باشند . و نيز از ميدان تره بار شاهوار نيز بازديد بعمل آيد.

2- در اين جلسه بدنبال پيگيري بند 1 صورتجلسه شماره 19 مورخه 26/3/95 پيشنهادات مطروحه مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و موارد بشرح فرمهاي پيوست به شوراي اسلامي استان ارسال گرديد.

3-نامه شماره 2241 مورخه 26/3/95 شهرداري در خصوص توافق نامه شماره 2242 مورخه 26/3/95 شهرداري با آقايان ابراهيمي متوليان موقوفه حاج ابراهيم كه در تعريض بلوار امام خميني و طرح ميدان امام حسين (ع) قرار گرفته است مطرح پس از بررسي و تبادل نظر شورا با توافق نامه مذكور برابر مستندات و كروكي مربوطه در 3 بند مندرج در يك صفحه كه به امضاء طرفين توافق رسيده است موافقت نمود.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه بيستم - 30/3/1395

1- نامه شماره 2234 مورخه 26/3/95 شهرداري در خصوص درخواست هيأت امناء مسجد امام حسن (ع) مبني بر مساعدت عوارض پذيره و نوسازي مسجد مذكور مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد بر اساس معافيت هاي ياد شده در برنامه پنجم توسعه اين شورا با اعمال معافيت عوارض پذيره و نوسازي مسجد امام حسن مجتبي (ع) به مبلغ 000/000/65 ريال موافقت دارد . بديهي است پيگيري لازم جهت دريافت عوارض از مراجع ذيربط ضروري است. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- نامه شماره 30 مورخه 29/3/95 هيأت امناء آستان مقدس امامزاده سيد ابوالقاسم بسطام در خصوص جمع آوري متكديان در آن مكان شريف مطرح مقرر شد به فرماندهي محترم نيروي انتظامي مكاتبه و درخواست گردد نسبت به امر فوق برابر مقررات و ضوابط اقدام لازم بعمل آورند.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه نوزدهم - 26/3/1395

1- نامه شماره 698/95/4 مورخه 11/3/95 در خصوص ارسال پيشنهادات شوراي اسلامي شهرها در قالب فرمهاي پيوست تدوين شده به شوراي استان مقرر شد ضمن بررسي همه جانبه مسائل و مشكلات حوزه فعاليت كه انجام پذيرفت است پيشنهادات اين شورا با عناوين زير به شوراي فرادست ارسال گردد.

1- 1-بازنگري قانون حفظ باغات اراضي كشاورزي

1-2- ايجاد منطقه ويژه اقتصادي

1-3- تهيه و تصويب طرح جامع گردشگري شهر و بخش بسطام

1-4- تحقق مديريت يكپارچه شهري

2- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

جلسه هجدهم - 23/3/1395

1- در اين جلسه با توجه به اخطار چند مورد شهردار سابق بسطام جناب آقاي محسن حسني عضو اين شورا به دادگاه در پي دعوي جهاد كشاورزي شهرستان شاهرود مقرر شد شرحي بعنوان جناب آقاي مهندس هاشمي معاونت استاندار و فرماندار ويژه شهرستان شاهرود ارسال و اعلام مي گردد در راستاي تصميمات دولت كريمه و به منظور حفظ حرمت ادارات و دستگاههاي دولتي از طريق عدم طرح دعوي و شكايت عليه يكديگر در دستگاه قضايي متأسفانه در دو سه سال اخير شاهد طرح دعوي عليه شهرداري توسط جهاد كشاورزي شهرستان بوده كه مشكلات فراواني را براي شهرداري و شهرداران وقت بوجود آورده است ضمن اينكه شهرداري در صدور مجوز ساخت و سازها به ضوابط اجرايي طرح جامع و تفصيلي استناد كرده كه در زمان تصويب نماينده اين دستگاه حضور داشته و مراتب را تأييد و امضاء نموده است. لذا از جنابعالي خواهشمنديم دستور فرماييد اداره ياد شده از طرح دعاوي بي مورد در مراجع قفضايي خودداري نموده و پرونده هاي سابق را مختومه نمايند.

2- نامه شماره 549/1/5025 مورخه 22/1/95 فرمانداري ويژه محترم شهرستان شاهرود در خصوص اختصاص آمبولانس جديد و تأمين سيستم برق اضطراري درمانگاه بسطام به عنوان دكتر موسوي مطرح مقرر شد با توجه به اختصاص آمبولانس و تحويل به درمانگاه بسطام از اقدامات فرمانداري محترم و جناب آقاي دكتر موسوي تقدير و تشكر گردد.

3- رونوشت نامه مالكين قنات صادق خان بسطام در خصوص تجاوزات و تخريب حريم آن قنات مطرح مقرر شد با توجه به اينكه قسمت عمده اي از آب شرب بسطام از اين قنات مي باشد با رياست اداره آبفا بسطام مكاتبه و درخواست گردد جهت حفظ سلامت شهروندان در جهت رفع آلودگي بوجود آمده اقدامات لازم بعمل آورد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه هفدهم - 19/3/1395

1- نامه شماره 306/1/5025 مورخه 12/3/95 فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود به ضميمه تصوير نامه شماره 42103848/د50 مورخه 8/2/95 سرپرست دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري در خصوص مصوبه دو فوريتي مجمع عمومي 30/11/94 اجلاسيه شوراي عالي استانها مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد پيشنهاد كمك به امر بحرانها و حوادث غير مترقبه را به شورا اعلام گردد تا ميزان كمك به مراجع ذيصلاح ابلاغ گردد.

2- نامه شماره 270/1/5025 مورخه 5/3/95 فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود در خصوص بند 2 صورتجلسه شماره 11 اين شورا مطرح پس از بررسي مقرر شد به شهرداري اعلام گردد از طريق ارجاع موضوع به ماده 100 اقدام نمايد.

3- نامه شماره 1653 مورخه 9/3/95 شهرداري در خصوص فروش 2 واحد پاركينگ مسكوني و تجاري به ملك آقاي محمد شريف اميني مطرح مقرر شد با توجه به اينكه ملك فوق در ميدان معلم قرار دارد و همچنين مطابق بند 2 موارد خاص واگذاري پاركينگ لايحه عوارض 95 به شهرداري اعلام گردد فروش بعد از طي مراحل قانوني از نظر شورا بلامانع مي باشد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه شانزدهم - 16/3/1395

1- در اين جلسه در اجراي بند 4 صورتجلسه شماره 14 مورخه 9/3/95 اين شورا شهردار محترم و مسئول امور مالي شهرداري در جلسه حضور يافتند و در خصوص روشن شدن بعضي سوالات توضيحات لازم ارائه نمودند از آنجمله ديون معوقه و هزينه و درآمد تأسيسات كارخانه آسفالت بنابراين مقرر شد بررسي نهايي و نظر شورا در جلسات بعدي اعلام گردد.

2- نامه شماره 09/95 مورخه 11/3/1395 امام جمعه محترم و رئيس مركز نيكوكاري بسطام در خصوص اطعام فقرا و نيازمندان و ايتام و تهيه سبد كالا مطرح مقرر شد مبلغ 000/500/3 ريال از محل ماده 17 شورا به حساب موسسه واريز گردد.

3- در اين جلسه مقرر شد با توجه به فرا رسيدن ماه مبارك رمضان ساعت شروع جلسات شورا از ساعت 30/17 بعدازظهر معين شد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه پانزدهم - 12/3/1395

1- نامه شماره 1610 مورخه 6/3/95 شهرداري در خصوص پايدار نمودن هزينه اجراي پروژه هاي اصلاح كانال آب و اصلاح هندسي رمپهاي خروجي جايگاه پمپ گاز و جايگاه بنزين واقع در بزرگراه داوود ميرباقري و همچنين مرمت پل واقع در ميدان معلم مطرح با توجه به اينكه پروژه ها در بودجه سال 95 پيش بيني نشده است مقرر شد موافقت شورا به شهرداري اعلام تا برآورد مالي اجراي پروژه هاي فوق به مبلغ 000/000/60 ريال را در بودجه سال 95 پايدار نمايد.

2- در اين جلسه برابر قرار قبلي مسئولين بانك مهر اقتصاد حضور يافتند و در خصوص چگونگي پرداخت تسهيلات و شرايط وام گيرندگان و ضامنين آنان و همچنين دوران بازگشت وام ها و آمادگي امضاء تفاهم نامه با ادارات و ارگانها مطالب مبسوطي اعلام نمودند در خصوص وام اقتصاد مقاومتي و پرداخت تسهيلات ويژه به حسابهاي حقوقي نيز توضيحاتي ارائه نمودند كه شامل كشاورزان و دامداران و نيز در خصوص وظيفه و تكليف بسيج نيز اشاراتي نمودند و نيز اينكه منابع از محل سرمايه سهامداران كه اعتماد خاص به اين بانك داشته اند توضيح داده شد و پيشنهاد سوق دادن سرمايه گذاران به اين بانك و همچنين متقاضيان به بانك را بيان نمودند در ساخت و سازها نيز آمادگي مشاركت نمودند و همچنين در خصوص خريد كالاهاي ايراني و تسهيلات تا سقف 10 ميليون تومان با نرخ 16 % را توضيح دادند.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه چهاردهم - 9/3/1395

1- نامه شماره 42/1875/م مورخه 23/2/95 سرپرست دفتر امور شهري و شوراها در خصوص نامه شماره 1671/م مورخه 7/2/95 وزير محترم كشور منضم به دستورالعمل نگهداري انواع حساب براي وزارتخانه ها و ... مطرح مقرر شد به شهرداري تأكيد گردد مقررات مربوطه را مورد امعان نظر قرار دهد.

2- در اين جلسه يكي از شهروندان حضور يافتند ضمن انتقاد از بعضي عملكرد هاي شورا خواستار پيگيري بيشتر در خصوص آرامگاه بايزيد بسطامي و ثبت جهاني مجموعه تاريخي و استقرار اورژانس و فراهم نمودن حضور ايرانگردها و جهانگردان در مجموعه تاريخي با فراهم نمودن شرايط مناسب و برخوردهاي در خور افراد بيان نمودند . مقرر شد در موارد مذكور توجهات بيشتري بعمل آيد.

3- در اين جلسه بخش هزينه هاي تفريغ بودجه مورد بررسي قرار گرفت مقرر شد در جلسه آينده شهردار و مسئول امور مالي جهت تبادل نظر و روشن شدن بعضي از سوالات حضور يابند.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه سيزدهم - 29/2/1395

1- نامه شماره 1124 مورخه 20/2/95 شهرداري در خصوص درخواست هيأت امناء مهديه قلعه ميرزا سليمان نسبت به تحويل 8 كاميون ماسه شسته مطرح مقرر شد با توجه به عام المنفعه بودن طرح شورا با تخفيف 30% از محل ماده 17 موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد نمود.

2- در اين جلسه پيرو موضوع برگزاري جشن هاي ايام شعبانيه تراكت اعلام اجراي برنامه هاي مربوطه تنظيم جهت اطلاع پيوست صورت جلسه ارسال مي گردد( بند يك صورتجلسه شماره 12 مورخه 26/2/95 اين شورا )

3- نامه شماره 65/94 مورخه 1/2/95 اداره ورزش و جوانان بخش بسطام در خصوص احداث پيست موتور سواري مطرح مقرر شد با توجه به آمادگي و نظر مساعد رياست محترم هيأت موتور سواري و اتومبيلراني استان تصميم بر اين شد رياست محترم اداره منابع طبيعي شهرستان مكاتبه و در خصوص در اختيار گذاشتن زمين به اين هيأت اقدامات لازم مبذول فرمايند.

4- نامه شماره 1446 مورخه 29/2/95 شهرداري در خصوص واگذاري قسمتي از ملك شهرداري در قسمت جنوب مصلي نماز جمعه به متراژ حدود 700 متر مربع در ازاي واگذاري معوض زمين در همان محل كه از آقاي نگهبان خريداري شده مطرح با توجه به درخواست ستاد نماز جمعه و ضرورت امر افزايش سطح زير بناي مصلي نماز جمعه مقرر شد به شهرداري اعلام گردد معاوضه زمين موصوف به همان متراژ 700 متر مربع شورا موافقت مي نمايد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

5- نامه شماره 1453 مورخه 29/2/95 شهرداري در خصوص پرداخت هزينه هاي جشن هاي اعياد شعبانيه از محل مواد قانوني و ماده 17 مطرح شورا با پرداخت مبلغ 000/000/35 ريال موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

6- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه دوازدهم - 26/2/1395

1- در اين جلسه سركار خانم رضواني روابط عمومي شهرداري و شورا حاضر در خصوص برگزاري مراسم جشن ميلاد حضرت علي اكبر (ع) و نيمه شعبان توضيحاتي ارائه نمودند. خواستار ارائه نظرات شورا در اين خصوص شدند مقرر شد ريز برنامه هاي اجرائي تنظيم و از آنجا كه هيأت حضرت علي اكبر بسطام (ع) نيز آمادگي همكاري با برگزاري اين جشن ها را داشتند هماهنگي لازم در اين خصوص بعمل آيد.

2- در اين جلسه سرفصل درآمدهاي تفريغ بودجه مورد بررسي اوليه قرار گرفت بررسي ديگر موارد به جلسات بعدي موكول شد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه يازدهم - 19/2/1395

1- نامه شماره 2685 مورخه 8/2/95 مدير كل سازمان ملي استاندارد استان سمنان در خصوص لزوم استاندارد سازي تجهيزات تفريحي پاركها و بوستانها مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد پيرو مكاتبات قبلي اقدامات عاجل بعمل آورده از نتيجه اين شورا را مطلع نمايند.

2- نامه شماره 1087 مورخه 20/2/95 شهرداري در خصوص اخذ پاركينگ مسكوني سوم ملك آقاي محمود ابراهيمي واقع در خيابان عمارت مطرح شورا با توجه به ضرورت امر و صرفه و صلاح شهرداري با درخواست مذكور موافقت نمود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري اعلام خواهد شد.

3- نامه شماره 1125 مورخه 20/2/95 شهرداري به انضمام يك جلد تفريغ بودجه سال 1394 شهرداري مطرح مقرر شد ضمن اعلام وصول به شهرداري در جلسات بعدي بررسي هاي لازم در خصوص تفريغ بودجه بعمل آيد.

4- نامه شماره 1042 مورخه 20/2/95 شهرداري در خصوص اهداء دو شي قديمي ( دستگاه دم و ترازو ) به شهرداري جهت نگهداري در موزه بسطام بنام شهرداري مطرح از آنجا كه اين اهدائي در قبال واگذاري دو عدد قبر از قبور طبقاتي شهرداري در امامزاده سيد ابوالقاسم در نظر گرفته شده شورا با پيشنهاد شهرداري موافقت نمود. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري اعلام خواهد شد.

5- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه دهم - 19/2/1395

1- نامه شماره 1539/1/5025 مورخه 27/12/94 فرمانداري شاهرود در خصوص رعايت طي مراحل مختلف مصوبه مورخه 9/12/94 صورتجلسه شماره 89 مطرح مقرر شد اعلام گردد . مقرر شد اعلام گردد اصل موافقت شورا با موارد مطروحه را استعلام از دستگاهها و ارگانهاي ذيربط قرارداده شده است.

2- نامه شماره 342 مورخه 21/1/95 شهرداري به ضميمه يك جلد گزارش عملكرد ستاد استقبال از بهار طبيعت شهرداري مطرح مقرر شد با توجه به عملكرد شايسته و اقدامات موثر ستاد مذكور از عزيزان فعال در اين بخش قدرداني بعمل آيد.

3- در اين جلسه با برنامه ريزي قبلي مراسم تقدير از نيروهاي خدماتي شهرداري برگزار شد در اين مراسم ابتدا شهردار محترم در زمينه قدرداني از فعاليت هاي نيروهاي مورد نظر و چگونگي انتخاب كارگران نمونه توضيحات لازم را ارائه نمودند سپس رياست و سخنگوي شورا در خصوص فعاليت هاي عزيزان و ارزش كار و تلاش كارگران عزيز مطالبي موثر بيان نمودند. سپس لوح تقدير به عزيزان حاضر در مراسم اهدا گرديد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه نهم - 15/2/1395

1- در اين جلسه با توجه به تصميم در تنظيم و انتشار گراميداشت فعاليت هاي شوئرا در سه سال گذشته مقرر شد با تقسيم كارها بين لعضاء نسبت به جمع آوري اطلاعات اقدام تا انشاءالله در فرصت مناسب به اطلاع همشهريان رسانده شود.

2- نامه شماره 940 مورخه 14/2/95 شهرداري به ضميمه درخواست منبرخانه آقا سيد در خصوص تحويل 5 سرويس مايسه شسته جهت ساخت منبرخانه فوق مطرح مقررشد به شهرداري اعلام گردد با توجه به برآورد هزينه مبلغ 000/100/7 ريال شهرداري از محل ماده 17 بودجه شهرداري اقدام نمايد. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- نامه شماره 342 مورخه 21/1/95 شهرداري به ضميمه يك جلد گزارش عملكرد ستاد استقبال از بهار طبيعت شهرداري مطرح مقرر شد با توجه به عملكرد شايسته و اقدامات موثر ستاد مذكور از عزيزان فعال در اين بخش قدرداني بعمل آيد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه هشتم - 12/2/1395

1- نامه شماره 758 مورخه 9/2/95 شهرداري در خصوص اجراي پروژه جدول كشي خيابان پارك سرآسياب جهت جابجايي تيرهاي برق داخل خيابان مذكور مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد شورا با اجراي پروژه موافق شهرداري مبلغ ريالي پروژه به ميزان 000/000/150 ريال را در اصلاحيه و متمم بودجه سال 95 پايدار نمايد.

2- نامه شماره 814 مورخه 9/2/95 شهرداري در خصوص تهاتر هزينه هاي گازرساني به دو مجموعه تجاري شاهوار و ميدان ميوه و تره بار مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد جهت بررسي دقيقتر اصل موضوع هزينه هاي مربوطه محاسبه و پس از تعيين ميزان قدرالسهم شهرداري جهت بررسي نهايي و صدور مجوز به شورا ارائه گردد.

3- نامه شماره 819 مورخه 11/2/95 شهرداري در خصوص فروش مقدار 7/84 متر مربع و 10/18 متر مربع از باقي مانده ملك تعريض خيابان جهت مسجد باباابوالقاسم مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به قرارداد قبلي با ورثه ملك مذكور و حل مشكلات عدم پلاك بودن ملك ، شهرداري با رعايت همجواري و آمادگي افراد نسبت به فروش به قيمت كارشناسي اقدام نمايد. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني بيه شهرداري ابلاغ خواهد شد مستندات ضميمه صورت جلسه مي باشد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه هفتم - /2/1395

جلسه ششم - 8/2/1395

1- در اين جلسه با توجه به اعتراض عده اي از شهروندان از معظلات بوجود آمده در بزرگراه امام خميني (ره) از محل ميدان امام رضا (ع) تا كوه بريده كه توسط بارفروشان وانت بار دار بوجود آمده است مقرر شد با فرمانداري محترم مكاتبه تا با طرح موضوع در شوراي ترافيك جهت رفع اين معضل اقدامات لازم بعمل آورند.

2- در اين جلسه بدنبال بند يك جلسه شماره يك اين شورا با توجه به اعتراض ادامه دار شهروندان و مراجعه كنندگان به مجموعه تاريخي بسطام نسبت به كار بسيار ضعيف بازسازي آرامگاه بايزيد بسطامي مقرر شد با آقاي دكتر سلطاني فر مكاتبه و موارد جهت اقدام مقتضي به اطلاع وي رسانده شود.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه پنجم - 1/2/1395

1- نامه شماره 554 مورخه 1/2/95 شهرداري در خصوص فروش يكدستگاه ميني بوس فرسوده شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد چنانچه در حال حاضر امكان جايگزيني از طريق كسب سهميه ميني بوس از سازمان شهرداريها كشور مي باشد بلامانع در غير اين صورت موضوع به فرصت آتي موكول گردد.

2- نامه شماره 586 مورخه 29/1/95 شهرداري در خصوص تفويض مبلغ اعتبار ماده 17و 16 به شهردار مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد اين شورا حداكثر تا سقف 50% اعتبار تخصيص داده شده را به ميزان درصد تحقق بودجه به شهردار تفويض اختيار مي نمايد. در ضمن شهرداري ترتيبي اتخاذ نمايد كه در اسرع وقت آيين نامه اجرايي در خصوص هزينه كرد ماده هاي فوق را تدوين و جهت تصويب به اين شورا ارجاع نمايد.

3- نامه شماره 391 مورخه 22/1/95 شهرداري در خصوص مجوز فروش يك قطعه زمين جنب هتل مربوط به شهرداري به ستاد برگزاري مراسم شهداي شهر و ساير مراسم ملي و مذهبي شهر مطرح و مقرر شد ضمن موافقت اجمالي با فروش زمين موصوف بر اساس مقررات و آئين نامه مالي شهرداري، نسبت به تهيه كروكي و ارائه قيمت كارشناسي به شورا جهت اخذ تصميمات بعدي اقدام نمايد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه چهارم - 25/1/1395

1- نامه مورخه 24/1/95 آقاي رضا آقاميرزايي در خصوص نوسازي يكباب حياط كلنگي خود و پرداخت فيش صادره عوارض به صورت اقساط مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به وضعيت مالي نامبرده ترتيبي اتخاذ فرمائيد نسبت به پرداخت فيش صادره 15995 مورخه 4/12/94 بصورت اقساطي اقدام نمايند.

2- در اين جلسه چند تن از نانوايان شهر حضور يافتند و اعتراض خود را نسبت به مجوز دائر نمودن نانوايي در سطح شهر با توجه به تكميل بودن سهميه عنوان نمودند مقرر شد درخواست نامبردگان به بخشداري ارسال و درخواست گردد برابر قوانين مقررات مربوطه نسبت به متقاضيان دائر نمودن نانوايي در سطح شهر برخورد و از نتيجه اين شورا را مطلع نمايند.

3- نامه شماره 396 مورخه 22/1/95 شهرداري در خصوص فروش دو دستگاه وانت پيكان فرسوده شهرداري مطرح مقرر شد به شهرداري اعلام گردد با توجه به نوع كاربري خودروها در بخش عمران و تأسيسات كه موجب آسيب ديدگي بيش از حد آنها مي شود لذا شورا كه خودروي پيشنهادي پرايد را مناسب كاربري فوق نمي داند . و فعلاٌ شهرداري جهت تأسيسات يكدستگاه نيسان خريداري و مورد دوم را به فرصت هاي بعدي موكول نمايد . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه سوم - 22/1/1395

1- نامه شماره 111 مورخه 28/12/94 ستاد عتبات عاليات شهر بسطام در خصوص نصب تابلو تبليغاتي الكترونيك در سطح شهر مطرح مقرر شد درخواست مذكور به شهرداري ارسال و درخواست گردد با تنظيم توافق نامه و استفاده مشترك شهرداري و ستاد و ديگر ضوابط جهت تصويب به شورا ارسال نمايند.

2- نامه شماره 393 مورخه 22/1/95 شهرداري در خصوص خريد يكدستگاه گريدر تخصيصي از سازمان شهرداريهاي كشور مطرح شورا با خريد فوق به مبلغ 000/500/388/1 ريال موافقت نمود اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- نامه شماره 394 مورخه 22/1/95 شهرداري در خصوص دريافت وام از پست بانك بسطام جهت خريد يكدستگاه گريدر مطرح شورا با دريافت وام بصورت قرض بدون كارمزد به مبلغ 000/500/388/1 ريال برابر قيمت خريد گريدر موافقت نمود . اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه دوم - 18/1/1395

1- در اين جلسه پيش نويس قرارداد اجاره تأسيسات شن و ماسه و مشاركت ساخت تأسيسات بچينگ مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت مقرر شد در جلسه بعدي با حضور شهردار و مشاور حقوقي در خصوص تنظيم قرارداد با ارائه نظرات شورا موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

2- در اين جلسه بدنبال بند 3جلسه شماره يك مورخه 15/1/95 مقرر شد نامه مبسوطي بعنوان استاندار محترم تنظيم و جهت طرح در سفر هيأت دولت تسليم استاندار محترم گردد. تا انشاءالله شاهد ابلاغ مصوبه شهرستان بسطام توسط رياست محترم جمهوري و مسئولين صديق نظام مقدس جمهوري اسلامي باشيم. متن نامه مذكور ضميمه صورتجلسه مي باشد.

3- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

جلسه اول - 15/1/1395

1- در اين جلسه با مراجعه و تماس چند تن از شهروندان به شورا در خصوص بازسازي آرامگاه سلطان العارفين بايزيد بسطامي انتقادهايي بيان و دغدغه خاطر خود را از وضعيت موجود كه در شأن و مقام اين عارف بزرگ نمي باشد را بيان نمودند از طرف شورا توضيحاتي در خصوص اينكه هنوز طرح كامل اجرا نشده است و در آينده بصورت شايسته اقدامات مسئولين انجام خواهد شد به آنان ارائه گرديد.

2- بدنبال مشكلاتي در خصوص حريم و تجاوزات به مسير آب قنات صادق خان كه برخي از افراد سودجو بعمل آورده اند يكي از حق آبه ران در شورا حضور يافتند و درخواست ورود شورا به اين موضوع با توجه به انتفاع عمومي شهروندان شدند مقرر شد در قالب قوانين ، شورا نيز جهت رفع مشكلات مطروحه وارد عمل شود.

3- با توجه به قريب الوقوع بودن سفر هيأت دولت به استان و بيان درخواست هاي مردمي از رياست محترم جمهوري مقرر شد نظر به تصويب ارتقاع بخش بسطام به شهرستان از سوي هيأت دولت تنها خواسته به حق و نهايي اين شورا و مردم بخش اجرايي نمودن اين مصوبه اعلام گردد.

4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد

 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 450 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1505 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1019617 تعداد کاربران بر خط 4 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این سایت مربوط به شهرداری بسطام می باشد
Info@Bastam.ir
Powered by DorsaPortal