sd
line
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
home
 
تلگرام@ShahrdariBastam    اینستاگرام@Bastam_municipality *** سال نو مبارک *** روابط عمومی شهرداری بسطام پیشرو در روابط عمومی دیجیتال
 
مصوبات شوراي اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام در سال 1392
 

ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران(اصلاحي 6/7/1382)- شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و درصورت امكان با راه­اندازي پايگاه رايانه­اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

تذكر: اين مصوبات پس از طي مراحل قانوني قابل اجرا مي باشد.


مصوبات جلسه اول - 17/6/1392

- در اين جلسه نظر به موضوع اولين جلسه شورا و انتخاب شهردار پيرامون عمل كرد شهردار فعلي بسطام و مسائل مختلف كاري در مدت انتصاب بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد با پيگيري هاي بعدي و بررسي امور مختلف در جلسه بعدي نسبت به انتخاب و معرفي شهردار اقدام گردد .

- در اين جلسه با حضور خانم يعقوبي از مؤسسين مدارس غير انتفاعي پيرامون مسائل مختلف آموزشي شهر از آن جمله احداث مركز آموزشي توسط ايشان بحث و تبادل نظر شد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه دوم - 18/6/1392

- در اين جلسه پس از تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد پيرو پيگيري دستور جلسه قبل- موضوع انتخاب شهردار- نظر به بررسي و تبادل نظر اعضاء پيرامون عملكرد شهردار و مصاحبه حضوري كه قبلاً به عمل آمده بود با توجه به جميع جهات و سوابق كاري آقاي محمد علي يعقوبيان شهردار فعلي بسطام با نظر اكثريت و قاطع اعضاء، مقرر شد نامبرده در پست شهردار ابقاء و برابر ضوابط و مقررات و فرم هاي مربوطه نسبت به تكميل و ارسال فرم هاي معرفي ايشان به استانداري اقدامات لازم به عمل آيد.

- از درگاه خداوند متعال توفيقات نامبرده و انجام همدلي و همفكري شورا و شهردار را خواستاريم .

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سوم - 24/6/1392

- نامه شماره 26130/42/50 مورخ 19/6/1392 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها در زمينه ارائه پيشنهادات و نقطه نظرات اصلاحي در بودجه سال 92 شهرداري ها مطرح مقرر گرديد نظرات به شرح ذيل جهت اقدامات بعدي به مقامات مربوطه اعلام گردد.

الف)- در بند 6 بر اساس ماده 6 قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382 موارد استثناء به اين ترتيب پيشنهاد مي گردد.(به استثناء وام اعطائي سازمان شهرداري ها و اوراق مشاركت و كمك ها و اعتبارات موضوع اعتبارات ابلاغي تبصره 3 ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده (حقوقي گمركي) و كمكهاي استاني و غيره)

ب)- در بحث درآمدهاي شهرداري از محل قانون ماليات موضوع تبصره 3 ماده 41 و تبصره 2 ماده 39 ماليات بر ارزش افزوده موارد ذيل پيشنهاد و مورد مطالبه مي باشد.

1- در تخصيص و توزيع اعتبارات حاصل از اين موارد علاوه بر شاخص جمعيت، شاخص وسعت و پراكندگي يا به عبارتي تراكم جمعيت نيز كه سهم عمده اي در ميزان هزينه هاي خدمات شهري دارد، لحاظ گردد.

2- شهرها و مناطق ويژه نمونه گردشگري به صورت خاص ديده شده و ضريبي براي پرداخت اين عوارض مدنظر قرار گيرد.

3- شهرداري ها زير 20000 نفر جمعيت از پرداخت هزينه هاي برق و آب پارك ها و ميادين معاف شوند.

- در اين جلسه با حضور شهردار محترم پيرامون مسائل مختلف شهر و شهرداري از آن جمله تأسيسات شن و ماسه بحث و تبادل نظر گرديد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهارم - 25/6/1392

در اين جلسه پيرامون مسائل مختلف شهر و شهرداري و نامه هاي رسيده بحث و تبادل نظر و با توجه به حضور نماينده محترم شهرستان شاهرود و ميامي در اين جلسه در مورد ابلاغ شهرستان بسطام بحث و تبادل نظر كه آقاي جلالي همانند گذشته ضمن پيگيري جدي اعلام فرمودند: در آينده نزديك با هماهنگي هاي به عمل آمده انشاءالله معرفي فرماندار انجام خواهد پذيرفت. همچنين در اين جلسه جناب حجت الاسلام و المسلمين رضوي امام جمعه محترم شهرستان بسطام در زمينه هاي مختلف ايجاد همدلي و همكاري بيشتر سطح شهرستان مطالبي ايراد نمودند. سپس در زمينه موضوعات فوق تصميماتي به شرح ذيل اعلام گرديد.

- نامه شماره 4188 مورخ 24/6/92 شهرداري بسطام مطرح در زمينه تفويض اختيار هزينه توسط شهردار به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

الف) سقف تفويض اختيار تا مبلغ 300000000 ريال تعيين شد.

ب) اين تفويض اختيار براي پروژه هاي ضروري خارج از بودجه و يكبار براي هر پروژه خواهد بود.

- نامه شماره 4189 مورخ 24/6/92 شهرداري بسطام در مورد تفويض اختيار هزينه مالي به معاون شهردار مطرح كه تا سقف 20000000 ريال از سوي شورا اعلام موافقت گرديد.

- نامه شماره 4191 مورخ 24/6/92 شهرداري بسطام در مورد اعمال ماده 16 و 17 قانون بودجه شهرداري مطرح كه مقرر شد كليه موارد با ذكر دليل به شورا اعلام و پس از كسب نظر و مصوبه شورا شهرداري اقدام نمايد.

- نامه شماره 26890/42/50 مورخ 24/6/92 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها در زمينه راه اندازي پايگاه رايانه اي در آغاز دور چهارم شوراي اسلامي شهر مقرر گرديد از شهرداري خواسته شود در سايت شهرداري قسمت شوراي اسلامي فعال و بروز گردد تا كليه مصوبات و تصميمات و عملكرد و بودجه شورا به نحو مقتضي در آن منعكس گردد تا عموم مردم در جريان موضوعات مذكور قرار گيرند.

- نامه شماره 5079/1/5025 مورخ 16/6/92 فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود در زمينه تفكيك پلاك ثبتي 2001/1 و رعايت قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها مطرح و مقرر شد موضوع جهت رعايت موارد به شهرداري ابلاغ گردد.

- در اين جلسه آقاي مهندس شاه محمدي و مهندس عوجي در مورد طرح تفضيلي شهر و پيشنهادات شهرداري در اجراي برخي تعريضات توضيحات مبسوطي ارائه كه مقرر شد با بررسي هاي بعدي شورا نظر جمعي و قطعي را اعلام نمايند.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد


مصوبات جلسه پنجم - 27/6/1392

- در اين جلسه آقاي مهندس ميرشاهي معاون دفتر نظام مهندسي شاهرود در زمينه فعاليت دفتر نظام مهندسي در بسطام و چگونگي فعاليت مهندسي مربوطه بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد پيرامون نظام ارجاء مهندس مستقر در بسطام در پروژه هاي بسطام در اولويت قرار گيرند و تعاملات با شهرداري نيز بيشتر به عمل آيد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه ششم - 31/6/1392

- دعوت نامه رئيس اداره آموزش و پرورش بسطام در زمينه شركت در مراسم زنگ مهر به عنوان اعضاي شوراي اسلامي شهر مطرح و مقرر شد كليه اعضاء در مراسم مذكور شركت نمايند.

- نامه شماره 4331/17/92 مورخ 27/6/92 سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان شاهرود در زمينه احداث پيش سرد كن و جذب بازرس بهداشتي در كشتارگاه مطرح مقرر شد با مكاتبه با شبكه مذكور اعلام گردد در بودجه سال آتي و از محل اعتبارات ابلاغي استاني در بخش عمران شهري و بهداشت محيط شهري موضوع تحقق خواهد يافت.

- در ادامه با حضور مشاور طرح تفضيلي و جامع شهر بسطام و شهردار محترم در خصوص تعريض خيابان شهداي شمالي به منظور حل گره ترافيكي بحث و بررسي به عمل آمد كه با توجه به نظر پيشنهادي شهرداري و نظر تخصصي مشاور با طرح پيشنهادي موافقت گرديد.

- همچنين در مورد ضرورت ايجاد ميادين در ورودي شهر از محل خيابان امام حسين(ع) و نيز شهرك رضوي بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه مورد تأكيد و موافقت قرار گرفت.

- طرح مجتمع تفريحي و توريستي محور سرآسياب، هفت چنار مورد بررسي قرار گرفت كه جهت تصويب نياز به بررسي دقيق تر و جامع مي باشد موضوع به جلسات آتي موكول گرديد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه هفتم - 1/7/1392

در اين جلسه با گراميداشت هفته دفاع مقدس و زنگ مهر كه با حضور گرم اعضاي شورا در دبيرستان نمونه دولتي حضرت امام علي(ع) بسطام برگزار شد در اين جلسه نيز تأكيد بر همكاري و همياري و تعامل با آموزش و پرورش و ديگر ادارات و ارگان هاي سطح شهر و بخش تأكيد گرديد.

- مقرر شد با برنامه ريزي و هماهنگي با ادارات و نهادهاي سطح شهر و تشكر قدرداني از حضور عزيزان در جلسه توديع و معارفه شوراي دوره سوم و چهارم بازديد از عزيزان و ارگان هاي مذكور به عمل آيد.

- نامه مورخ 20/6/92 آقاي سيد حسن صداقت متصدي خدمات فني در مورد عدم معرفي نامبرده به استان جهت تبديل وضعيت به رسمي مطرح مقرر شد نظر به اجراي نامه شماره 63828/42/50 مورخ 2/12/91 مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استان سمنان از شهرداري خواسته شود اقدامات قانوني به عمل آورد و تصوير نامه نامبرده نيز به شهرداري ارسال گردد.

- نامه شماره 047/92 ب مورخ 28/6/92 مدير اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان دفتر بسطام در زمينه پرونده هاي مالكين ساخت و ساز در بسطام كه مورد بررسي و آماده ارسال جهت رفع نقص از طرف آن نظام بوده است مطرح، مقرر شد نظر به نارضايتي به وجود آمده در ارباب رجوع در اين راستا از شهرداري خواسته شود پيرو نامه مذكور جهت پيشگيري از موارد مشابه ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن اطلاع رساني به موقع از سوي دفتر نظام مهندسي به شهرداري پرسنل شاغل در دايره فني شهرداري از ورود و دخالت به عرصه اجرايي مربوط به ساخت و ساز شهروندان خودداري نمايند.

- پيرو مذاكرات حضوري با مشاور طرح جامع و شهردار محترم موضوع بند 3 صورت جلسه مورخ 31/6/92 در اين جلسه شورا اعلام مي دارد اين شورا با تعريض خيابان شهداي شمالي به عرض 4 متر از سمت شرق تا ميدان معلم موافقت دارد و با تعريض خيابان شهداي جنوبي حد فاصل بين خيابان شهدا تا ميدان حضرت ابوالفضل به دليل نامتقارن شدن خيابان و وارد شدن خسارت به ساختمان هاي احداث شده و نيز تخريب فضاي سبز موافق ندارد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه هشتم - 3/7/1392

- نامه شماره 4451 مورخ 2/7/92 شهرداري در زمينه درخواست دو روز مأموريت شهردار جهت عزيمت به تهران و انجام امور اداري از تاريخ 1/7/92 مطرح كه مورد موافقت قرار گرفت.

- نامه شماره 4360 مورخ 31/6/92 شهرداري در مورد درخواست آقاي هوشنگ كريمي جهت ساخت كمپ كارگري به صورت مشاركتي با شهرداري مطرح، مقرر شد از شهرداري خواسته شود با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري از طريق مزايده محلي اقدام نمايد.

- نامه شماره 5285/1/5025 مورخ 23/6/92 فرمانداري ويژه محترم شهرستان شاهرود مطرح، مقرر شد در پاسخ نامه شماره 3086 مورخ 15/5/92 مبني بر صدور مجوز واگذاري يك قطعه زمين به شوراي حل اختلاف بسطام جهت ساخت فضاي اداري از آنجا كه هبه اموال شهرداري بر طبق ماده 50 ممنوع مي باشد و نيز رعايت ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري الزامي است لذا در خصوص فروش زمين بر اساس ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري ها بلامانع است.

- نامه شماره 5482/1/5025 فرمانداري محترم شاهرود مطرح، مقرر شد در پاسخ نامه شماره 3813 مورخ 6/6/92 شهرداري، از آن شهرداري خواسته شود برابر قوانين و مقررات ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها كاملاً رعايت گردد.

- در اين جلسه مقرر شد از شهرداري خواسته شود از آنجا كه نگهداري پل هوايي به عهده شهرداري مي باشد جهت مجوز بهره­برداري تبليغاتي فضاي پل مذكور برابر مقررات با اداره پايانه ها مكاتبه نمايند.

- نامه شماره 26457/42/50 مورخ 31/6/92 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها در زمينه پيشنهاد دوره هاي آموزشي مرتبط با اعضاء محترم شوراي اسلامي مطرح، مقرر شد دو مورد ذيل پيشنهاد گردد :

- الف) شناخت راهكارهاي تأمين منابع مالي پايدار شهرداري

- ب) آشنايي با قوانين و مقررات مهم و مبتلا به شهرداري(كميسيون هاي ماده 5 - ماده 100 – ماده 77 و غيره)

- نامه شماره 3765 مورخ 5/6/92 شهرداري بسطام در زمينه تجهيز پاركينگ به اطاق نگهباني و سرويس بهداشتي و غيره و بهره­برداري آن مطرح، مقرر شد از طريق مزايده و واگذاري به بخش خصوصي برابر قوانين مقررات اقدام نمايند.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه نهم - 7/7/1392

- بررسي و بحث و تبادل نظر پيرامون وظايف شوراي اسلامي شهر در قوانين و مقررات شهرداري در چند فصل مورد نياز.

- با حضور سرپرست محترم اداره ورزش و جوانان بخش بسطام پيرامون مسائل مختلف امور ورزشي شهر و مشكلات استخر سرپوشيده كه متأسفانه تا به حال راه اندازي نشده است و همچنين فعال سازي شوراي ورزشي شهر بحث و تبادل نظر و مقرر شد پيگيري لازم در زمينه هاي مذكور به عمل آيد و هر چه زودتر با ترميم اعضاي شوراي ورزشي فعاليت آن آغاز گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه دهم - 14/7/1392

- نامه شماره 4583 مورخ 7/7/92 شهرداري بسطام در زمينه معرفي نماينده شورا در كميسيون ماده 100 شهرداري مطرح كه با نظر اكثريت اعضاي شورا آقاي علي عباسي به عنوان نماينده شورا در كميسيون مذكور تعيين شد.

- نامه شماره 4585 مورخ 7/7/92 شهرداري بسطام در مورد تشويق و ايجاد انگيزه در مؤديان(كسبه و مالكان شهر) در خصوص پرداخت عوارض كسب و نوسازي مطرح كه شورا جهت تحقق امر فوق با اهداي جوائز به مؤدياني كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايند اختصاص و كمك هزينه سفر زيارتي به عتبات عاليات به ميزان پنج ميليون ريال براي هر سفر و پنج عدد ربع سكه بهار آزادي موافقت نمود.

- در مورد افتتاح استخر سرپوشيده بسطام بحث و تبادل نظر و مقرر شد نظر به اينكه در مراحل پاياني كار قرار گرفته است از مدير كل محترم ورزش و جوانان استان سمنان درخواست گردد با توجه به گذشت زمان زياد، اقدامات لازم جهت بهره برداري از اين پروژه ارزشي و ضروري را مبذول فرمائيد.

- در اين جلسه با حضور خبرنگاران، سردبير و مدير مسئول نشريه موعود صالح كه متقاضي مصاحبه با اعضاي شوراي اسلامي شهر بسطام بوده اند، بحث و تبادل نظر و به سئوالات نامبردگان پاسخ داده شد كه مقرر شد در نشريه مذكور درج گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه يازدهم - 15/7/1392

- نامه شماره 4668 مورخه 10/7/92 شهرداري بسطام در مورد پيشنهاد افتتاح حساب در پست بانك بسطام به منظور پرداخت الكترونيكي عوارض توسط مؤديان مطرح، نظر به تسريع در امورات مؤديان و شهرداري، اين شورا با پيشنهاد مذكور موافقت نمود.

- نامه شماره 5895/1/5025 مورخه 13/7/92 فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود در مورد معرفي نماينده شورا در شوراي اسلامي شهرستان شاهرود مطرح، پس از بحث و تبادل نظر با نظر اكثريت آراء آقاي محمدهاشم حسني به عنوان نماينده شورا در شوراي اسلامي شهرستان انتخاب گرديدند.

- نامه شماره 4762 مورخه 13/7/92 شهرداري بسطام در مورد معرفي نماينده شورا در جلسه جذب نيروي عمران شهرداري مطرح كه مقرر شد آقاي علي عباسي به عنوان نماينده شورا جهت شركت در جلسه مذكور معرفي گردند.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه دوازدهم - 22/7/1392

در اين جلسه پس از تلاوت آياتي چند از آيات وحي، نظر به درگذشت مرحوم مغفور شادروان حاج محمود حاجي حسني عضو شورا در دور چهارم پيرامون ايثارگري هاي نامبرده در جبهه حق عليه باطل به عنوان سنگر سازان بي سنگر و خدمات اجتماعي و قبول مسئوليت در دورهاي اول و دوم و چهارم شوراي اسلامي شهر بسطام مطالبي توسط رئيس شوراي اسلامي مطرح و با قرائت فاتحه الكتاب درخواست آمرزش و غفران الهي جهت نامبرده و صبر جميل و اجر جزيل براي بازماندگان از درگاه خداوند متعال درخواست گرديد.

در اين جلسه پيرامون مسائل شهر و شهرداري و نامه هاي واصله بحث و تبادل نظر و تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد:

- نامه شماره 6048/1/5025 مورخ 17/7/92 فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود در زمينه بند ب - 1 صورت جلسه شماره 4 اين شورا موضوع تفويض اختيار هزينه به شهردار، مصوبه مذكور به اين شرح اصلاح مي گردد كه در چهارچوب بودجه مصوب اعمال گردد.

- نامه شماره 4949 مورخ 22/7/92 شهرداري بسطام در مورد مشاركت شهرداري و بخش خصوصي جهت توسعه ميدان بار در حد ده غرفه موافقت و مقرر شد جزئيات توافق همراه با كروكي جهت تصويب نهايي به اين شورا ارسال گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سيزدهم - 28/7/1392

- با توجه به اينكه تقاضاي مأموريت شهردار بعضاً در زمان هاي خارج از جلسات شورا واصل مي گردد و ضرورت پاسخ در زمان مقرر اجتناب ناپذير مي باشد، لذا مقرر شد موافقت يا عدم موافقت با درخواست مأموريت توسط رئيس شورا اعلام گردد.

- در مورد مرخصي شهردار مقرر شد تا مدت سه روز نيز توسط رئيس شورا اعمال نظر گردد.

- نظر به درگذشت مرحوم مغفور شادروان حاج محمود حاجي حسني عضو محترم شورا مقرر گرديد در اجراي ماده 15 شرح وظايف و تشكيلات شوراهاي اسلامي موضوع به فرمانداري محترم اعلام تا جهت هر گونه اقدام مقتضي لازم به عمل آيد.

- نامه شماره 5053 مورخ 28/7/1392 شهرداري بسطام در مورد خريد قير مورد نياز 6070 و MC شهرداري جهت كارخانه آسفالت مطرح مقرر شد شهرداري برابر آئين نامه مالي شهرداري ها اقدام نمايد.

- نامه شماره 4926 مورخ 18/7/92 شهرداري بسطام در زمينه پيشنهاد افتتاح حساب در پست بانك بسطام مطرح، مقرر شد از آنجا كه ضرورت دارد حساب هاي اداري و حقوقي در يكي از بانك هاي معتبر رسمي فعال باشد با پيشنهاد شهرداري موافقت به عمل نيامد.

- نامه شماره 29964/42/50 مورخ 14/7/92 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها در زمينه توقف پروژه ها و ساختمان هائي كه داراي نواقص و تخلفات ساختماني مي باشند مطرح، مقرر شد از شهرداري خواسته شود در زمينه اجراي نامه شماره 21127/92/1 مورخ 10/7/92 مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.

- نامه شماره 30882/42/50 مورخ 20/7/92 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها در زمينه تدوين برنامه راهبردي پنج ساله شهرداري مطرح كه مقرر شد موضوع از شهرداري درخواست گردد از نتيجه اقدامات انجام شده شورا را مطلع نمايد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهاردهم - 29/7/1392

- در اين جلسه مقرر شد نظر به ضرورت شكل دهي و انسجام فعاليت هاي مذهبي در سطح بخش و لزوم سامان بخشيدن و حمايت هاي مادي و معنوي از رياست محترم سازمان تبليغات اسلامي استان درخواست گردد نسبت به ايجاد دفتر تبليغات اسلامي در شهر بسطام دستورات لازم را صادر فرمايند.

- نظر به انتصاب شايسته و بجاي استاندار محترم جناب آقاي مهندس وكيلي مقرر شد به منظور ديدار حضوري و معارفه و گفتگوي اعضاي شوراي اسلامي شهر با نامبرده درخواست گردد زمان ملاقات را امر به ابلاغ فرمائيد .

- در اين جلسه مقرر شد جهت ايجاد همدلي و همكاري بيشتر بين شورا و مسئولين، ديدار و ملاقات با رياست محترم بيمه تأمين اجتماعي و همچنين درمانگاه شبانه روزي بسطام در تاريخ 29/7/92 با هماهنگي قبلي به عمل آيد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه پانزدهم - 12/8/1392

- نامه شماره 5561 مورخ 12/8/92 شهرداري در مورد انتقال تاكسي شماره 96-481ت 17 به مالكيت آقاي مهدي بسطامي به آقاي صفرعلي حسين پور مطرح كه با مصاحبه با خريدار شورا با انتقال مذكور موافقت نمود.

- در اين جلسه پيرامون برخي هزينه هاي انجام شده خارج از اعتبارات پيش بيني شده در بودجه مصوب شهرداري مطرح كه مقرر گرديد از شهرداري خواسته شود هزينه ها با توجه به اعتبارپيش بيني شده در بودجه بر اساس نظر كارشناس مربوطه انجام شود و تا اطلاع ثانوي هيچ پرداختي از محل ماده 17 صورت نگيرد.

- نامه شماره 5234 مورخ 1/8/92 شهرداري در زمينه پيشنهاد فروش دو باب غرفه از ميدان بار شهرداري مطرح كه شورا با رعايت تشريفات مزايده با فروش غرفه هاي فوق موافقت نمود.

- نامه درخواست آقاي مهدي شهميرزادي در زمينه درخواست مجوز ساخت يك باب واحد تجاري مطرح كه مقرر شد درخواست نامبرده جهت اطلاع و اقدام به شهرداري ارسال گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه شانزدهم -
14/۸/۱۳۹۲

- در اين جلسه پيرامون موضوع ابلاغ شهرستان بسطام و زمزمه هايي كه در مجامع مذهبي و هيأت هاي مذهبي به گوش مي رسد بحث و تبادل نظر و مقرر شد موضوع به مراجع ذيصلاح اعلام تا انشاءالله با اقدام به موقع از بروز خدايي نكرده تحركات تنش زا جلوگيري شود.

- نامه شماره 5586 مورخ 14/8/1392 شهرداري در مورد انجام حسابرسي توسط يكي از مؤسسات حسابرسي رسمي كشور مطرح و شورا با انجام حسابرسي توسط مؤسسات حسابرسي رسمي كشور از طريق مراحل قانوني موافقت نمود.

- نامه شماره 5496 مورخ 11/8/1392 شهرداري در زمينه معرفي نماينده شورا در كميسيون قطع اشجار مطرح و شورا با نظر اكثريت آرا آقاي علي رضواني عضو شورا را جهت شركت در كميسيون مذكور انتخاب و معرفي نمود.

- در اين جلسه عملكرد مالي شهرداري در ماده 16 و 17 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد تذكرات لازم به شهرداري اعلام گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.مصوبات جلسه هفدهم -
۱9/۸/۱۳۹۲

- در اين جلسه رئيس شورا گزارشي از جلسه مشترك شهردار بسطام و رئيس سازمان همياري شهرداري ها در زمينه مشاركت آن سازمان در ساخت ميدان ميوه و تره بار بسطام در واحدهاي خشكبار مطرح كه در نهايت مقرر شد شهرداري قرارداد و تفاهم نامه مربوطه را جهت تصويب به شورا ارسال نمايد.

- نامه شماره 5729 مورخ 19/8/1392 مبني بر نقل و انتقال تاكسي شماره 264ت17-86 بين آقايان مهدي اسكندري و محمد جواد احمدي مطرح كه شورا با توجه به جميع جهات با نقل و انتقال فوق موافقت نمود.

- نامه شماره 5749 مورخ 19/8/1392 شهرداري بسطام در مورد تشويق مؤديان پرداخت عوارض خودرو مطرح كه شورا با پيشنهاد مذكور موافقت نكرد.

- نامه شماره 5362 مورخ 8/8/1392 شهرداري بسطام در مورد تخريب ديوار آرامستان مطرح كه نظر به نامناسب بودن زمان مقرر شد پس از عقب نشيني ساختمان سازمان آب در مسير و اجراي ساير مراحل موضوع پيگيري تا مجوز لازم صادر گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه هجدهم - 20/
۸/۱۳۹۲

- نامه شماره 1292/1/2/5025 مورخ 25/7/1392 بخشداري بسطام درخصوص پيگيري نامه شماره 28000/65/9039 مورخ 7/5/1392 رئيس حوزه قضايي بخش بسطام در زمينه نصب دوربين هاي كنترلي در ميادين شهر مطرح، مقرر شد در پاسخ استعلام اعلام گردد ضمن موافقت شورا، شهرداري نيز آمادگي هرگونه همكاري جهت جانمايي و نصب دوربين ها را دارد و به محض تأمين اعتبار و تهيه لوازم توسط دستگاه هاي ذيربط اقدام خواهد شد.

- نامه شماره 5258 مورخ 1/8/1392 شهرداري در زمينه اخذ مجوز دريافت عوارض در سه بند مطرح كه شورا پس از بحث و بررسي به شرح ذيل به شهرداري مجوز داد:

الف) عوارض سطح شهر املاك خارج از حريم خدماتي شهر از سال 64 چنانچه تاكنون هيچ گونه عوارضي پرداخت نشده مبنا از همان سال و در غير اين صورت مبنا از آخرين سال پرداخت عوارض مي باشد. همچنين در مورد املاكي كه از سال 83 وارد حريم شده اند از همان سال به بعد عوارض نوسازي دريافت شود.

ب) اخذ عوارض تثبيت كاربري مجاز نيست و لذا سازه هايي كه بدون مجوز شهرداري واقع در محدوده خدماتي بنا شده اند اخذ عوارض و تغيير كاربري با رعايت موارد قانوني بلامانع است.

ج) اخذ عوارض حق تفكيك از املاك 6 دانگ در اجراي ماده 147 قانون ثبت چنانچه در زمان استعلام دريافت نشده و يا بعداً به قطعات كوچكتر تفكيك مي شود، قابل دريافت است.

- نامه شماره 32366/42/50 مورخ 4/8/1392 مديركل دفتر امور شهري و شوراها در مورد امحاي ديوارنويسي هاي غيرمجاز مطرح، مقرر شد از شهرداري خواسته شود در اجراي نامه مذكور ضمن پاكسازي موارد غيرمجاز، نحوه تبليغات را طبق ضوابط شهرداري به نحو مقتضي به اطلاع شهروندان رسانده و عمل نمايند.

- نامه شماره 5566 مورخ 12/8/1392 شهرداري بسطام در زمينه توافق شماره 5565 مورخ 12/8/1392 فيمابين شهرداري بسطام و مالكين پلاك ثبتي 4269/1057 مطرح كه با توجه به مستندات و بررسي هاي به عمل آمده براساس نظر كارشناس رسمي و هزينه هاي صدور پروانه مورد درخواستي به صورت تهاتر مورد موافقت شورا قرار گرفت.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه نوزدهم - 26/8/1392

- درخواست آقاي سيداحمد موسوي فرد متولي موقوفه منبرخانه ميرعابدين مبني بر تقاضاي مساعدت و تخفيف هزينه هاي مربوطه مطرح كه نظر به اينكه سند و ساير مدارك و مستندات حاكي از ارائه خدمات فرهنگي و مذهبي در مكان مذكور مي باشد، مقرر شد شهرداري مساعدت لازم در زمينه محاسبه هزينه هاي مربوطه را مبذول نمايد.

- نامه شماره 93751/92 مورخ 1/8/1392 مديركل اوقاف و امور خيريه استان سمنان در زمينه پيگيري ساخت و ساز پروژه هشتاد واحدي اوقاف در بسطام مطرح، مقرر شد به پيشنهاد آن اداره كل از آقاي علي عالمي نماينده اداره كل و مسئول اجرايي بنياد توسعه و عمران موقوفات استان دعوت به عمل آيد تا در جلسه روز دوشنبه مورخ 4/9/1392 شركت نمايد.

- نامه شماره 8790/9/م مورخ 25/8/1392 جناب آقاي دكتركاظم جلالي به پيوست مكاتبه جناب آقاي دكتر خطاب به حجت الاسلام و المسلمين روحاني رياست محترم جمهور پيرامون ابلاغ شهرستان بسطام مطرح كه مقرر شد با توجه به پيگيري هاي ايشان در زمينه ارتقاي بخش بسطام كمال قدرداني و تشكر اين شورا اعلام و درخواست گردد جهت تحقق اين خواسته بحق و ضروري مردم شهيدپرور و ولايت مدار بخش بسطام اقدامات جدي به عمل آيد.

- نامه شماره 1428/1/5025 مورخ 16/8/1392 بخشداري بسطام راجع به تقاضاي آقاي علي قاسميان در زمينه حق آبه بر آن چاه عميق اتحاد مطرح كه با ارائه نامه تأييد حق آبه پانزده نفر از سهام داران چاه مذكور كه در مسير لوله گذاري قبلي توسط آقاي جعفري ارائه نمودند كه به تأييد مديرعامل چاه رسيده بود، مقرر شد جهت مهر و امضاء آقاي عيد محمد صفوي مديرعامل چاه فوق مورد تأييد تا بقيه حق آبه بر آن از لوله مذكور استفاده نمايند.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه بيستم - 27/8/1392

- تقاضاي احدي از ساكنان كوچه چهارم خيابان هفت تير به منظور اصلاح و هدايت آب هاي سطحي كوچه مذكور مطرح، مقرر شد از شهرداري خواسته شود ضمن بررسي، مشكل در سال جاري برطرف و جهت اقدام اساسي موضوع در پروژه هاي سال آينده در نظر گرفته شود تا به صورت اساسي مشكل برطرف گردد.

- در اين جلسه پيرامون تعرفه عوارض محلي سال 1393 بحث و تبادل نظر و مقرر شد در جلسات بعدي با رسيدگي بيشتر موردي موارد تصميمات نهايي اتخاذ گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه بيستم و يكم -
29/8/1392

- درخواست شماره 263/ك مورخ 27/8/1392 دانشكده كشاورزي بسطام مبني بر مشكل تردد دانشجويان از دانشكده به شاهرود مطرح شد و مقرر گرديد به جهت مشكل تردد دانشجويان و نيز اهالي شهرك رضوي، شهرداري به طريق مقتضي اقدام نمايد.

- درخواست شماره 5987 مورخ 29/8/1392 شهرداري مبني بر ضرورت اجراي رمپ در خروجي پمپ بنزين به جاده اصلي و به جهت ضرورت اجراي اين رمپ بر اساس نظر پليس راه و شوراي ترافيك با اجراي رمپ موافقت گرديد و مقرر گرديد جهت تخريب ساختمان معروف به قهوه خانه پس از طي مراحل قانوني اقدام به عمل آيد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه بيست و دوم - 3/9/1392

- در اين جلسه مقرر شد از آنجا كه بعضي از دستگاه هاي دولتي و بانك ها با تنظيم فرم هاي مختلف برخي از وظايف قانوني خود را به عهده شوراي شهر تحميل نموده اند، لذا با فرمانداري ويژه محترم شهرستان شاهرود مكاتبه تا ضمن ارائه ارشادات به اين شورا، به طريق مقتضي دستگاه هاي ذيربط را نسبت به انجام وظايف خويش توجيه نمايند.

- نامه شماره 6084 مورخ 3/9/1392 شهرداري بسطام در زمينه سيكل كاري صدور پروانه ساختمان مسكن مهر شركت جهان پيشبرد مطرح، مقرر شد از شهرداري خواسته شود مستندات لازم شامل قراردادهاي منعقده فيمابين و ميزان زمين اختصاص يافته و سطح زيربناي واحدهاي مذكور را به شورا ارائه نمايند.

- نامه شماره 5996 مورخ 3/9/1392 شهرداري درخصوص آتش سوزي يك دستگاه خودرو سمند واقع در روستاي ابر به ضميمه صورت جلسه پاسگاه انتظامي قلعه نوخرقان و گزارش مسئول آتش نشاني مطرح، مقرر گرديد از شهرداري خواسته شود به نحو مقتضي واحد مربوطه مورد نظارت و كنترل بيشتر قرار گيرد.

- نامه شماره 42/9953/م مورخ 27/8/1392 مديركل دفتر امور شهري و شوراها در مورد واگذاري قسمتي از وظايف و اختيارات شهردار به معاون يا ساير مسئولان شهرداري مطرح، مقرر شد از شهرداري خواسته شود در اجراي تبصره ذيل ماده 54 قانون شهرداري ها، شهرداري نحوه عملكرد درخصوص موارد تفويض اختيار اعم از موارد داراي مجوز شورا و غيره ... را به همراه مستندات جهت بهره برداري و اعلام نظر به شورا ارسال نمايند.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه بيست و سوم -
4/9/1392

- با توجه به عدم ابلاغ موضوع شهرستان علي رغم مصوبه دولت در اين جلسه مقرر شد پيگيري هاي لازم و مستمر ادامه داشته و با توجه به مكاتبه جناب حجت الاسلام و المسلمين رضوي امام جمعه محترم با دفتر رياست جمهور محبوب ضمن هماهنگي تا حصول نتيجه نهايي و احقاق اين حق مسلم مردم بخش تلاش هاي لازم به عمل آيد.

- در اين جلسه با حضور آقاي سيد جعفري قهرمان آسيا در رشته دوي استقامت بزرگسالان پيرامون فعال سازي هيأت ورزش هاي همگاني بحث و تبادل نظر و مقرر شد نظر به پيگيري هاي مسئول اداره ورزش و جوانان بخش بسطام تا حصول نتيجه و تشكيل هيأت پيگيري ها ادامه يابد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه بيست و چهارم - 10/9/1392

- نامه شماره 4431 مورخ 31/6/1392 شهرداري بسطام در زمينه اعاده وجه واريزي آقاي قربانعلي اميرفخريان به علت انصراف از صدور پرونده مطرح، مقرر شد برابر مدارك موجود و فيش هاي واريزي به حساب شهرداري، برابر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نمايد.

- نامه شماره 6159 مورخ 5/9/1392 شهرداري بسطام در زمينه درخواست چهار روز مأموريت شهردار محترم جهت عزيمت به مشهد جهت شركت در نمايشگاه و تهران جهت پيگيري امور اداري از تاريخ 6/9/1392 مطرح كه مورد موافقت شورا قرار گرفت.

- در اين جلسه با حضور آقاي مهندس عباس زاده پيرامون مسائل و امورات شورا قوانين و مقررات و همچنين راهكارهاي درآمد پايدار جهت شهرداري بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد از نظرات مشاوره اي نامبرده در موارد مختلف استفاده شود.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه بيست و پنجم -
11/9/1392

- در اين جلسه نظر به مشكلات به وجود آمده در مركز مخابرات بسطام و نارضايتي اهالي مقرر شد با مكاتبه به رياست محترم شركت مخابرات استان سمنان درخواست گردد جهت رفع مواردي همچون شبكه، واگذاري خط تلفن، قطع ارتباطات تلفني زياد مشتركين اقدامات لازم به عمل آيد.

- در اين جلسه با حضور آقاي عالمي نماينده سازمان اوقاف در امور عمراني و اقتصادي پيرامون مسائل مختلف هتل امام زاده محمد(ع) بسطام و طرح ساخت 84 واحدي مسكن اوقاف بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد جهت ادامه ساخت و ساز مشترك با بخش هاي خصوصي و غيره ... نظرات كارشناسي دريافت گردد.

- نظر به راهيابي سركارخانم فاطمه زماني به مسابقات آسيايي در رشته جودو نوجوانان مقرر شد جهت تشويق و ترغيب قهرمانان كشوري از نامبرده تقدير به عمل آيد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه بيست و ششم - 13/9/1392

- نامه شماره 6363 مورخ 13/9/1392 منظم به لايحه پيشنهادي تحت عنوان دستورالعمل تقسيط عوارض و غيره شهرداري به استناد مفاد ماده 32 آئين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 و اصلاحيه هاي بعدي(قيد شده در متن لايحه) مطرح كه پس از بررسي، مورد تصويب و مقرر شد پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد دستورالعمل مذكور ضميمه اين صورت جلسه به پيوست تقديم مي گردد.

- نامه شماره 6377 مورخ 13/9/1392 منظم به دستورالعمل نحوه هزينه كردن اعتبارات ماده 17 بودجه شهرداري به استناد مفاد بند 22 بخش اول ضوابط مالي(فصل سوم – ضوابط تهيه و تنظيم بودجه) بخشنامه بودجه سال 1392 شهرداري هاي كشور(قيد شده در متن لايحه) مطرح كه پس از بررسي مورد تصويب و مقرر شد پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد دستورالعمل مذكور ضميمه اين صورت جلسه به پيوست تقديم مي گردد.

- نامه شماره 6360 مورخ 13/9/1392 شهرداري در زمينه صدور مجوز مبلغ تنخواه گردان تا 000/000/20 ريال به منظور تسريع در معاملات و خريد مايحتاج روزمره شهرداري به شهردار مطرح كه مورد تصويب واقع و مقرر شد پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد.

- نامه شماره 6356 مورخ 13/9/1392 شهرداري در زمينه منظور نمودن حق ارجاع به داوري در قراردادهاي فيمابين(شهرداري - پيمانكاران) به منظور تسريع در امورات شهرداري و حل و فصل اختلافات احتمالي در هنگام اجراي قرارداد فيمابين شهرداري و پيمانكاران به استناد ماده 10 قانون آئين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مطرح كه پس از بحث و بررسي به شرح ذيل مورد تصويب واقع شد:

- الف)- در معاملات حداكثر تا سقف 000/000/000/2 ريال رأساً توسط شهرداري در قرارداد قيد و پيش از آن را با دلايل و استنادات به شورا ارجاع نمايد.

- تبصره در كليه قراردادهاي مربوط به امور فني، ساختماني، ساخت و ساز عمراني به هر مبالغي حق داوري دفتر فني استانداري تعيين گردد و در كليه قراردادهاي حقوقي، دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري تعيين گردد مقرر شد پس از تشريفات قانوني مصوبه به شهرداري اعلام گردد.

- نامه شماره 6358 مورخ 13/9/1392 شهرداري در مورد انجام معاملات شهرداري تا سقف معاملات متوسط به منظور تسريع در انجام معاملات شهرداري به استناد تبصره بند 14 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدي مطرح كه پس از بحث و بررسي مقرر گرديد بر اساس مقررات و رعايت تشريفات مالي ماده 16 آئين نامه مالي شهرداري ها تا سقف معاملات متوسط به شهردار تفويض شده كه پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام خواهد شد.

- نامه شماره 6367 مورخ 13/9/1392 شهرداري در زمينه پرداخت ديه خسارت و يا جرائم از محل اعتبارات شهرداري مطرح كه به منظور افزايش انگيزه كاركنان شهرداري و مديريت شهرداري در صورتي كه توسط مقامات قضايي، ادارات و ارگان هاي دولتي در راستاي وظايف شهرداري بر عليه كاركنان شهرداري و شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر مطرح كه مقرر شد با تأكيد عدم تقصير به در راستاي وظايف شهرداري در صورتي كه بيمه جامع شهر جوابگوي مبلغ ديه، خسارت و جرايم موردنظر نگردد، از محل اعتبارات شهرداري پرداخت گردد كه پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام خواهد شد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه بيست و هفتم - 13/9/1392

- نامه شماره 6365 مورخ 13/9/1392 شهرداري در زمينه معرفي نمايندگان شورا در كميسيون هاي مختلف مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر و بررسي نمايندگان شورا به منظور تسريع در امور شهرداري و پاسخگويي به موقع به شهروندان به شرح ذيل معين كه پس از تشريفات قانوني به شهرداري معرفي گردند:

- نماينده شورا در كميسيون ماده 100 شهرداري آقاي مهندس علي عباسي

- نماينده شورا در كميسيون ماده 77 شهرداري آقاي مهندس محسن حسني

- نماينده شورا در كميسيون ماده بند 20 ماده 55 شهرداري آقاي محمدهاشم حسني

- نماينده شورا در كميسيون ماده 7 آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز آقاي مهندس علي رضواني

- نماينده شورا در كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران پس از بررسي متعاقباً اقدام خواهد شد.

- ضمناً درخصوص نمايندگان كميسيون عالي معاملات و كميسيون تحويل معاملات عمده شهرداري شايسته است به استناد ماده 6 آئين نامه معاملات نسبت به پيشنهاد افراد مطلع و بصير در حوزه شهرداري اقدام نمايد.

- نامه شماره 6349 مورخ 13/9/1392 شهرداري در زمينه خريد مقدار 50 تن قير از نوع 60/70 به مبلغ 000/000/670 ريال مطرح كه مورد تصويب شورا قرار گرفت تا پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد.

- نامه شماره 7485/1/5025 مورخ 11/9/1392 فرمانداري ويژه محترم شهرستان شاهرود در مورد بند 2 صورت جلسه شماره 18 مطرح مقرر شد مستندات تهيه و ارسال گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه بيست و
هشتم - 17/9/1392

- نامه شماره 4581/92/ش مورخ 13/9/1392 رئيس اداره حفاظت محيط زيست شاهرود در زمينه قراردادن باكس زباله در ضلع غربي بزرگراه امام خميني(ره) مطرح كه مقرر شد از شهرداري خواسته شود پس از تشريفات قانوني نسبت به خدمات دهي به اهالي محل موردنظر اقدامات لازم به عمل آورد.

- نامه شماره 6400 مورخ 13/9/1392 شهرداري منضم به يك برگ ارزش معاملاتي ساختمان ها موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري جهت صدور مجوز مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح جدول پيوست در 24 رديف مورد تصويب شورا واقع و مقرر شد پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد.

- نامه شماره 6517 مورخ 17/9/1392 شهرداري در زمينه مشاركت ساخت مغازه هاي ميدان بار با سازمان همياري شهرداري هاي استان مطرح و از آنجا كه به مغازه هاي فوق الذكر زيرزمين اضافه گرديده با پيشنهاد شهرداري با سهم مشاركت به ميزان 60%سازمان و 40% شهرداري بسطام ، شورا ضمن موافقت و مقرر نمود پس از تشريفات قانوني شهرداري برابر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نمايد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه بيست و نهم – 18/9/1392

- نامه شماره 5744 مورخ 19/8/1392 شهرداري منضم به يك جلد لايحه تعرفه عوارض محلي و يك جلد بهاي خدمات پيشنهادي سال 1393 جهت بررسي و تصويب مطرح و مقرر شد در اين جلسه و جلسات بعدي مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفته و پس از بررسي نهايي و انجام تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ گردد.

- نامه شماره 6540 مورخ 18/9/1392 شهرداري درمورد مجوز خريد اقلام قير مصرفي كارخانه آسفالت مطرح كه با پيشنهاد شهرداري با خريد مقدار 85 تن قير 60/70 و 17 تن قير2 MCبه قيمت 000/000/700/1 ريال (يك ميليارد و هفتصد ميليون ريال) موافقت و مقرر شد پس از تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ گردد.

- نامه شماره 6573 مورخ 19/9/1392 شهرداري بسطام درمورد درخواست دو روز مأموريت شهردار آقاي يعقوبيان جهت عزيمت به تهران و پيگيري امور شهرداري مطرح كه از تاريخ 19/9/1392 دو روز مأموريت مورد تصويب قرار گرفت.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سي ام – 20/9/1392

- نامه شماره 15485/1/5025 مورخ 5/9/1392 بخشداري بسطام منضم به تصوير نامه شماره 703500/160 مورخ 20/8/1392 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود در زمينه واگذاري خدمات پزشكي عصر و شب مركز بهداشتي درماني شبانه روزي بسطام مطرح، نظر به عدم اجراي صحيح اين گونه واگذاري ها به بخش خصوصي و عدم اشراف و نظارت كافي بر عملكرد آنان و نيز تنها مركز بهداشتي درماني در سطح شهر، اين شورا با واگذاري مخالف و مقرر شد موارد پس از تشريفات قانوني به مرجع مربوط اعلام گردد.

- نامه شماره 6541 مورخ 18/9/1392 شهرداري درمورد مجوز خريد اقلام قير مصرفي كارخانه آسفالت شهرداري مطرح كه با پيشنهاد شهرداري مبني بر خريد مقدار 85 تن قير 60/70 و 17 تن قير2 MCبه قيمت كارشناسي 1700000000 ريال (يك ميليارد و هفتصد ميليون ريال) موافقت و مقرر شد پس از تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ گردد.

- در اين جلسه نظر به ضرورت اطلاع اخذ عوارض بر مبناي لايحه ماليات بر ارزش افزوده جهت برنامه ريزي و بودجه شهرداري مقرر شد از اداره محترم امور مالياتي شهرستان شاهرود درخواست گردد عملكرد شش ماهه اول سال جاري آن اداره را به اين شورا اعلام فرمايند.

- در اين جلسه مواردي چند از لايحه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

- در اين جلسه نظر به مشاهده مواردي از مصالح ساختماني در معابر عمومي مقرر شد از شهرداري خواسته شود در اسرع وقت نسبت به جمع آوري موارد برابر مقررات اقدام نمايد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سي و يكم - 24/9/1392

- نامه شماره 6539 مورخ 18/9/1392 شهرداري در زمينه خريد اقلام مورد نياز كارخانه آسفالت مطرح كه با پيشنهاد شهرداري با خريد مقدار 80 تن قير 60/70 و 15 تن قير2 MCبه قيمت 1600000000 ريال (يك ميليارد و ششتصد ميليون ريال) موافقت و مقرر شد پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد.

- نامه شماره 6754 مورخ 24/9/1392 شهرداري به ضميمه تصوير درخواست آقاي رحمت حسيني جهت انتقال به شهرداري بسطام مطرح، اين شورا با جابجايي با يكي از نيروهاي موجود شهرداري بسطام با نامبرده موافقت، مقرر شد پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد .

- نامه شماره 6704 مورخ 23/9/1392 شهرداري به ضميمه تصوير درخواست سركارخانم موسوي جهت انتقال به شهرداري بسطام مطرح اين شورا به شرط مأموريت ايشان به شوراي اسلامي شهر شاهرود و با تعهد رسمي بازپرداخت كليه حقوق و مزاياي و كسورات قانوني وي به شهرداري بسطام و تعهد بازگشت در پايان دوره چهار ساله شورا به محل كار قبلي شورا موافقت، مقرر شد كه پس از تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ گردد.

- نامه شماره 6550 مورخ 24/9/1392 منضم به تصوير درخواست نمايندگان بارفروشان بسطام در خصوص اجراي طرح مشاركتي فاز دوم ميدان بار شهرداري مطرح با كليات طرح موافقت و مقرر شد جزئيات توافقنامه و چگونگي اين مشاركت به شورا ارسال تا با بررسي نهايي نظر شورا پس از تشريفات قانوني اعلام گردد.

- نامه شماره 6326 مورخ 12/9/1392 شهرداري منظم به توافق نامه فيمابين شهرداري و آقايان حسن گل محمدي و علي اكبر رفعتي كه بر اساس نظرات كارشناسي صورت پذيرفته مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر و بررسي به شرح توافق نامه ضميمه، مورد موافقت شورا قرار گرفت تا پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سي و دوم - 25/9/1392

- در اين جلسه پيرو بند يك جلسه مورخ 18/9/1392 بند 4 صورت جلسه مورخ 20/9/1392 مواردي چند از لايحه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات مورد بحث و تبادل نظر و بررسي قرار گرفت .

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سي و سوم - 27/9/1392

- نامه شماره 6394 مورخ 14/9/1392 شهرداري بسطام منضم به تصوير قرارداد فيمابين اداره پست شهرستان شاهرود و شهرداري بسطام مطرح گرديد كه با توجه به اينكه هزينه هاي قرارداد به طور يك جانبه بر عهده شهرداري محول شده بود با استناد به تبصره ذيل ماده 7 مصوبه شماره 44628/ت 31861ه مورخ 8/12/1378 هيأت محترم وزيران كه تأمين بودجه را از وظايف سازمان برنامه بودجه(معاونت برنامه ريزي ) مقرر نموده است و بر اساس ماده 9 مسئوليت نصب پلاك ها بر عهده شهرداري مي باشد لذا در صورت تأمين اعتبار از سوي معاونت برنامه ريزي استانداري با مفاد قرارداد مورد اشاره موافقت مي گردد.

- با عنايت به اين موضوع كه در هنگام صدور يا تعويض شناسنامه در اداره ثبت احوال بسطام اشكالاتي از جمله عدم درج محل صدور شناسنامه هاي جديد و نيز تغيير محل صدور از بخش بسطام به بخش مركزي شاهرود در تعويض شناسنامه هاي قديمي به وجود آورده است، مقرر گرديد جهت رفع اشكلات مورد اشاره با اداره كل ثبت احوال استان سمنان مكاتبه گردد.

- رسيدگي به تقاضاي جمعي از بارفروشان بسطام در خصوص مشاركت در ساخت غرفه هاي جديد در محل ميدان بار شاهوار كه بعد از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد پيشنهاد به شهرداري ارائه گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سي و چهارم - 1/10/1392

- نامه شماره 6917 مورخ 30/9/1392 شهرداري بسطام درخصوص ارسال درخواست آقاي محمود رمضانپور در زمينه واگذاري يك باب غرفه(از غرفه هاي در حال احداث) ميدان بار جهت احداث رستوران مطرح كه شورا با رعايت كليه شرايط قانوني و آئين نامه معاملات شهرداري موافقت نمود.

- نامه شماره 6914 مورخ 30/9/1392 شهرداري بسطام درخصوص اخذ وجه به ازاي قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك پلاك ثبتي 4495/2101/1 ملك آقاي عبدالعلي ابراهيمي مطرح كه با توجه به نظر موافق مالك پس از طي مراحل قانوني و با رعايت آئين نامه مالي شهرداري و تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري ها و پس از رعايت تشريفات قانوني مورد موافقت شورا قرار گرفت.

- در اين جلسه با حضور شهردار محترم پيرامون مسائل و امور شهر از آن جمله سد معابر و غيره ... بحث و تبادل نظر شد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سي و پنجم - 4/10/1392

- در اين جلسه درخصوص تقسيمات كشوري در استان سمنان شامل بخش هاي مركزي به مركزيت شهر بسطام شامل دهستان هاي خرقان، ميغان و شهر مجن و بخش كلاته خيج مقرر گرديد در اين مورد با قدرداني از اقدام شايسته دولت كريمه و عدالت محور و آرزوي سلامتي و تندرستي و عمر با عزت مقام معظم رهبري به نحو مقتضي از مسئولين دلسوز نيز قدرداني به عمل آيد. اميد است انشاءالله شاهد اجرائي شدن اين مصوبه گرانقدر در سطح شهرستان باشيم.

- نامه شماره 39952/42/50 مورخ 26/9/1392 مديركل دفتر امور شهري و شوراها منضم به دو حلقه لوح فشرده كلاس هاي آموزشي مطرح و مقرر گرديد ضمن تشكر از برگزاري كلاس هاي آموزشي دريافت لوح هاي مذكور اعلام گردد.

- درخواست خواهر زهرا كاظمي در زمينه ساخت و ساز مشكل ساز همسايه نامبرده مطرح كه مقرر شد تصوير درخواست نامبرده جهت پيگيري به شهرداري ارسال گردد.

- نامه شماره 4113/114/ك – ن مورخ 17/9/1392 مشاور استاندار و مديركل كتابخانه هاي عمومي استان در زمينه شناسايي ماليات دهندگان عمده مطرح كه مقرر شد جهت ياري رساندن به كتابخانه نسبت به شناسايي و ارتباط با افراد مذكور اقدام لازم به عمل آيد.

- در اين جلسه پيرو بند يك صورت جلسه مورخ 25/9/1392 مواردي چند از لايحه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات مورد بحث و تبادل نظر و بررسي واقع گرديد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سي و ششم - 8/10/1392

- نامه شماره 8164/1/5025 مورخ 4/10/1392 فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود در خصوص بند 2 صورت جلسه شماره 28 اين شورا موضوع تصويب ارزش معاملاتي ساختمان ها مطرح كه دلايل افزايش تعرفه مذكور به شرح زير اعلام مي گردد:

- الف) از سال 1386 تا 1392 ارقام ارزش معاملاتي ثابت و هيچ گونه تغييري نشده است.

- ب) در سال پايه يعني سال 1382 با توجه به نرخ هاي شهر همجوار، به دلايل تشويق مردم به ساخت و ساز و نگهداشت جمعيت و پيشگيري از مهاجرت تنها نرخ هاي شهر مجاور را در نظر گرفته و به تصويب رسيد.

- ج) با توجه به اينكه ارزش معاملاتي بيشترين كاربرد را در كميسيون ماده 100 دارد و بايد نقش بازدارندگي داشته باشد و مبالغ قبلي چنين اثري را نداشته و افراد را به ساخت و ساز خلاف ترغيب مي كرد، لذا با هدف اصلاح مبالغ در سال پايه چنين افزايشي درنظر گرفته شد كه هنوز از مبالغ شهرهاي مذكور پايين تر است.

- د) نامه شماره 7149 مورخ 8/10/1392 درخصوص مزايده املاك واقع در كوچه هشت متري واقع در خيابان فروغي(نهر بلند) در جلسه مطرح و با پيشنهاد مزايده قطعات ياد شده، با رعايت مقررات و اولويت فروش به مالك ملك مجاور و پس از طي تشريفات قانوني موافقت گرديد.

- نامه شماره 7147 مورخ 8/10/1392 درخصوص انتخاب معاون شهردار در جلسه مطرح و با انتصاب آقاي حسن حسني( فرزند محمد) به عنوان معاون و ديگر جانشين هاي معرفي شده به لحاظ تكريم ارباب رجوع موافقت حاصل گرديد.

- پيرو نامه شماره 580 مورخ 3/9/1392 اين شورا به فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود مقرر شد درخواست گردد در اعلام پاسخ جهت تعيين تكليف و پاسخگويي به مراجعين تسريع فرمايند.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سي و هفتم - 9/10/1392

- در اين جلسه همانند چند جلسه قبلي مقرر شد لايحه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات مورد بررسي و تبادل نظر قرار گيرد كه اين مهم انجام و مواردي از جمله نحوه صدور پروانه ساختماني، تمديد پايان كار و نيز پروانه تخريب و جدول تعرفه هاي عوارض ساختماني مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد موارد ديگر در جلسات آتي مورد نظر قرار گيرد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سي و هشتم - 11/10/1392

- در اين جلسه در دنباله بررسي لايحه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري در عنوان مبلغ عوارض زيربناي ساخت مورد بحث و تبادل نظر و بررسي قرار گرفت.

- با توجه به درج مصوبه شهرستان بسطام در روزنامه رسمي كشور و عدم ابلاغ آن به استانداري تا اين تاريخ نظر به بعضي تحركات نسبت به عدم ابلاغ، در اين جلسه مقرر شد بار ديگر خواسته بحق اهالي پيرو مكاتبات قبلي به استحضار استاندار محترم و آقاي دكتر كاظم جلالي نماينده محترم و محبوب رسانده شود.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه سي و نهم - 15/10/1392

- در اين جلسه نيز به دنبال جلسات قبلي تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و جدول محاسبه عوارض طبقات مورد بررسي نهايي قرار گرفت.

- در اين جلسه رياست محترم دادگاه مستقل بسطام جناب آقاي مطلبي نژاد حضور يافته و پيرامون تأمين زمين جهت ساخت ساختمان شوراي حل اختلاف شهر بسطام بحث و تبادل نظر گرديد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهلم - 18/10/1392

- در اين جلسه نيز پيرو جلسات قبلي عنوان هايي از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات از قبيل تعرفه هاي عوارض ساختماني در كاربري هاي تجاري، صنعتي، اداري، نظامي، خدماتي تجاري، فرهنگي آموزشي درماني، جهانگردي و پذيرايي، آموزش عالي و خوابگاه دانشجويي مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهل و دوم - 23/
۱۰/۱۳۹۲

- در اين جلسه نيز پيرو جلسات قبلي مواردي چند از عنوان هايي از ماده 11 تا 21 تعرفه عوارض محلي مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دنباله موارد در جلسات آتي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهلم و سوم - 25/
۱۰/۱۳۹۲

- در اين جلسه نيز پيرو جلسات قبلي مواردي از عناوين ماده 22 تا 37 از تعرفه عوارض محلي مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتي بقيه موارد مورد بررسي قرار گيرد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهلم و چهارم - 30/
۱۰/۱۳۹۲

- نامه شماره 7561 مورخ 25/10/1392 شهرداري در مورد درخواست يك روز مرخصي شهردار در تاريخ 26/10/1392 مطرح كه با درخواست مذكور موافقت گرديد.

- در اين جلسه نيز پيرو جلسات قبل مواردي از موارد 38 تا 48 تعرفه عوارض محلي مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دنباله تعرفه در جلسات آتي مورد بررسي قرار گيرد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهل و پنجم - 1/11/
۱۳۹۲

- نامه شماره 7638 مورخ 30/10/1392 شهرداري در رابطه با درخواست سه روز مأموريت شهردار محترم جهت عزيمت به تهران و پيگيري امور اداري از تاريخ 1/11/1392 مطرح كه شورا با درخواست مذكور موافقت نمود.

- در اين جلسه نيز پيرو جلسات قبل مواردي از موارد 48 تا 59 تعرفه عوارض محلي مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتي مانده موارد مورد بررسي قرار گيرد.

- نامه شماره 7503 مورخ 25/10/1392 شهرداري در مورد احداث قصر بادي و استخر توپ در محل پارك شهيد مطهري توسط بخش خصوصي مطرح، مقرر شد از شهرداري درخواست گردد غالب مشاركت يا واگذاري حق بهره برداري قرارداد تنظيم و جهت اعلام نظر نهايي به شورا اعلام گردد. ضمناً بعد از طي تشريفات قانوني موارد به شهرداري اعلام خواهد شد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهل و ششم - 2/11/
۱۳۹۲

- در اين جلسه پيرو بررسي لايحه تعرفه عوارض محلي در جلسات قبل مواردي از عناوين بعضي تراكم تبديل به تجاري و نيز تعيين بهاي كسر پاركينگ و لايحه تبصره سه ماده 13 قانون تشكيلات شوراي آموزش و پرورش مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و بدين ترتيب مقرر شد لايحه مصوب جهت طي تشريفات قانوني به فرمانداري محترم ارسال گردد.

- در اين جلسه لايحه بهاي خدمات مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت، مورد تصويب واقع و مقرر شد لايحه مذكور نيز جهت طي تشريفات قانوني به فرمانداري محترم ارسال گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهل و هفتم - 6/11/
۱۳۹۲

- درخواست اهالي ساكن در حوالي تاكسي تلفني مركزي بسطام در خيابان شهيد مطهري مطرح نظر به نارضايتي اهالي و عنوان مزاحمت هايي از سوي واحد مذكور مطرح مقرر شد تصوير درخواست جهت اتخاذ تصميم و رسيدگي به شهرداري اعلام گردد.

- در اين جلسه نظر به مراجعات مردمي به شورا در زمينه عدم اجراي مصوبه شهرستان بسطام مقرر گرديد به دنبال تنش هاي مردمي ناشي از عدم اجراي مصوبه شهرستان بسطام و جلساتي كه در فرمانداري و استانداري با حضور استاندار محترم و مسئولين داشتيم كه مقرر شد كليه مسئولين تلاش نمايند تا با ايجاد آرامش و توجيه مردم زمينه مساعد را جهت اجراي مصوبه فراهم نمايند كه اين مهم با تلاش بي وقفه شورا، امام جمعه محترم و ساير مؤثرين و مسئولين شهر بسطام به خوبي سامان يافت مع الأسف تحركات و اقدامات ناصوابي در سطح شهر شاهرود و توسط برخي مسئولين و مؤثرين و به دنبال آن مطبوعات و سايت ها صورت گرفته كه تمامي زحمات مسئولين و مؤثرين بسطام را بر باد و دوباره آتش فتنه را روشن و زمينه تنش هاي اجتماعي را فراهم آورده است بگونه اي كه مردم بارها با مراجعه به شورا درخواست پاسخگويي به اين تحركات را داشته و شديداً ابراز نگراني نموده اند. لذا از مسئولين محترم تقاضامند است در اين خصوص اقدامات عاجل و مؤثر مبذول فرمايند و هر چه زودتر نسبت به اجراي مصوبه فوق اقدام نمايند. لذا مقرر شد اين مصوبه به استانداري سمنان، فرمانداري شاهرود، اداره اطلاعات شهرستان شاهرود، دفتر نماينده مردم شهرستان شاهرود و بسطام و ميامي در مجلس شوراي اسلامي منعكس گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهل و هشتم - 9/11/
۱۳۹۲

- نامه شماره 7866 مورخ 8/11/1392 شهرداري در زمينه پيشنهاد خريد يك دستگاه يك فيلتر به قيمت تقريبي 000/000/400 ريال مطرح، مقرر شد اعلام گردد پس از پايداري موضوع در بودجه سال 1393 اقدام لازم صورت پذيرد.

- نامه شماره 7893 مورخ 8/11/1392 شهرداري بسطام به ضميمه توافق نامه شماره 7749 مورخ 5/11/1392 فيمابين شهرداري و آقاي محمد حسن حسني مطرح مقرر شد از شهرداري خواسته شود آناليز و تهاتر جزئيات توافق به اين شورا ارسال تا سپس اتخاذ تصميم بعمل آيد.

- نامه شماره 7862 مورخ 8/11/1392 شهرداري به ضميمه توافق نامه شماره 7551 مورخ 25/10/1392 فيمابين شهرداري و وكلاي مالكين پلاك ثبتي 2078 واقع در خيابان شهيد بختياري مطرح، نظر به صرفه و صلاح شهرداري و نياز تأمين مسكن شورا با توافقنامه موافقت كه مقرر شد پس از طي مراحل قانوني و بازه زماني و رعايت قوانين و مقررات به شهرداري اعلام گردد.

- نامه شماره 7892 مورخ 8/11/1392 به ضميمه توافقنامه شماره 7890 مورخ 8/11/1392 بين شهرداري بسطام و حبيب الله صادقي مطرح، نظر به صرفه و صلاح شهرداري و نياز تعريض ملك مورد توافق شورا با توافق مذكور موافقت و مقرر شد پس از طي مراحل قانوني و نيز رعايت مقررات به شهرداري اعلام گردد(مستندات بندهاي 3و4 به پيوست ارسال گردد).

- نامه شماره 42/12501 مورخ 25/10/1392 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها در زمينه بودجه سالانه مصوب شهرداري و تأمين هزينه هاي جاري و ضروري مطرح كه مقرر شد از شهرداري خواسته شود تأمين اعتبار پرداخت هزينه هاي جاري اعم از حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينه هاي ضروري به ويژه طلب فروشندگان و غيره ... را در اولويت قرار دهند.

- گزارش دسته جمعي اهالي در زمينه كمبود نارسايي ها و عدم امكانات مركز بهداشتي درماني بسطام و همچنين استقرار واحد گشت جاده اي پليس راه در ميدان مركزي و محدوده شهر و اقدام به اعمال قانون مطرح كه مقرر شد موارد به مراجع ذيصلاح منعكس گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه چهل و نهم - 13/11/
۱۳۹۲

- با گراميداشت فرا رسيدن دهه مبارك فجر و سالروز پيروزي انقلاب اسلامي نظر به تشكيل جلسات متعدد مردمي در حسينيه ها و مساجد سطح شهر و همكاري تنگاتنگ شوراي اسلامي با ستاد دهه مبارك فجر مقرر شد اعضاي شورا در جلسات منعقده حضور فعال داشته باشند.

- نامه شماره 46887/42/50 مورخ 13/11/1392 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها در مورد موضوع ايمني شغلي كارگران خدمات شهري مطرح مقرر شد به شهرداري تأكيد شود در خصوص اجراي توصيه هاي ايمني مطرح شده كارگران اقدامات جدي بعمل آورد.

- درخواست مشتركين برق مسير قلعه حاج يحيي در زمينه توسعه شبكه روشنايي مطرح، مقرر شد از امور برق بسطام درخواست گردد با توجه به سرمايه گذاري بخش خصوصي در انتقال برق، نسبت به نصب روشنايي مسير اقدامات لازم بعمل آورند.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه پنجاهم - 16/11/
۱۳۹۲

- نامه شماره 7972 مورخ 15/11/1392 شهرداري در زمينه درخواست عملكرد شهرداري در مورد نامه شماره 42/12237/م مورخ 19/10/1392 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها مطرح كه مقرر شد تصوير پاسخ به عنوان مدير كل محترم ارسال گردد.

- نامه شماره 8050 مورخ 15/11/1392 شهرداري در زمينه درخواست يك روز مأموريت شهردار جهت عزيمت به تهران و پيگيري امور اداري در سازمان شهرداري ها در تاريخ 15/11/1392 مطرح كه شورا با درخواست فوق موافقت نمود.

- نامه شماره 90 مورخ 15/11/1392 شوراي اسلامي روستاي قلعه محمد آقا در زمينه همكاري جهت جمع آوري پسماند روستا مطرح مقرر شد از شهرداري خواسته شود تعدادي از امكانات سبد هاي زباله قديمي را در اختيار آن شورا قرار دهد.

- نامه يك شهروند در زمينه مساعدت كمك هزينه ازدواج فرزندش مطرح مقرر شد تصوير درخواست نامبرده به شهرداري ارسال تا در صورت امكان از محل ماده 17 اقدام نمايند.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه پنجاه و يكم - 16/11/
۱۳۹۲

- نامه شماره 8075 مورخ 16/11/1392 شهرداري محترم به ضميمه توافقنامه شماره 7749 مورخ 5/11/1392 فيمابين شهرداري بسطام به نمايندگي آقاي محمدعلي يعقوبيان به عنوان شهردار بسطام از يك سو و آقاي محمد حسن حسني فرزند هاشم مالك پلاك ثبتي 500/1 مطرح، نظر به نحوه محاسبه و آناليز ارزش ريالي و ضرورت تعريض معبر و صرف و صلاح شهرداري با توافق مذكور موافقت، مقرر گرديد پس از طي تشريفات قانوني موضوع به شهرداري اعلام گردد.

- نامه شماره 8073 مورخ 16/11/1392 شهرداري بسطام در مورد درخواست آقاي سيد مهدي حسيني( ضميمه نامه مذكور) جهت احداث پاركينگ خودرو و موتورهاي توقيفي و تصادفي در كيلومتر 2 جاده مجن مطرح كه با توجه به ضرورت احداث پاركينگ اين شورا با درخواست فوق موافقت خود را اعلام تا پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد .

- نامه شماره 7739 مورخ 13/11/1392 شهرداري بسطام به ضميمه قرارداد فيمابين شهرداري بسطام به نمايندگي آقاي محمد علي يعقوبيان(شهردار) و آقاي حسن حكيمي پور فرزند سيف الله در زمينه اجاره مكان بازار هفتگي در روزهاي پنجشنبه هر هفته جهت پارك خودروهاي سواري و خريد و فروش بي واسطه مطرح كه مقرر شد بندهاي 1-4 و 5-4 از ماده 4 به شرح ذيل مورد بررسي و اصلاح قرار گيرد تا پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ گردد.

- 1-4 )مدت استفاده رايگان 2 ماه و در پايان 2 ماه در صورت تخليه 70% مال الاجاره را پرداخت نمايد.

- 5-4 )احداث سكوي بازديد پس از طي مدت 2 ماه آزمايشي و تثبيت قرارداد صورت پذيرد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه پنجاه و دوم - 23/11/
۱۳۹۲

- نامه شماره 7868 مورخ 8/11/1392 به ضميمه اصلاحيه و متمم بودجه سال 1392 شهرداري مطرح كه در اين جلسه اصلاحيه و متمم بودجه مذكور مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت مقرر شد نظر به سوالاتي كه در جلسه مطرح شد در جلسات آينده بجز بخش درآمدي كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت بقيه بخش ها نيز مورد بررسي قرار گيرد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه پنجاه و سوم - 27/11/
۱۳۹۲

- رونوشت نامه شماره 8152 مورخ 19/11/1392 شهرداري بسطام در مورد درخواست آقاي دكتر مهران محمدي و سركار خانم دكتر منصوري در خصوص احداث سالن چند منظوره ورزشي در ملك شخصي نامبردگان مطرح از آنجا كه نامبرده طي نامه مورخ 24/10/1392 موارد چهارگانه اي را از شهرداري مطالبه نموده است كه بعضي از آنها در اختيار شهرداري نيست و ساير موارد بدون محاسبه مورد قبول واقع شده است لذا مقرر شد از شهرداري خواسته شود قبل از هر گونه اقدامي نسبت به بررسي موارد فوق اقدام و جهت اخذ تصميم به شورا ارسال نمايند.

- در اين جلسه عده قابل توجهي از شهروندان در صحن شورا حاضر و نسبت به تخريب حصار و بناهاي ساخته شده در باغات و مزارع خود كه از نظر امنيتي و آسايش فعاليت هاي كشاورزي خود ضروري بوده است معترض و خواستار انعكاس خواسته خود از طريق شوراي اسلامي شهر گرديدند. نظر به اينكه در هنگام ساخت اخطاري به نامبردگان داده نشده است و اقدام به ساخت و ساز نموده اند لذا مقرر شد جهت جلوگيري از تنش هاي اجتماعي و ساخت و سازها در آينده با مسئولين محترم ذيربط مكاتبه و نتيجه به مراجعه كنندگان اعلام گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه پنجاه و چهارم - 28/11/
۱۳۹۲

- نامه شماره 7570 مورخ 30/10/1392 شهرداري بسطام به ضميمه تصوير توافقنامه شماره 7555 مورخ 25/10/1392 فيمابين شهرداري بسطام و آقاي محمد كريمي مطرح، نظر به كارشناسي انجام شده و صرفه صلاح شهرداري و ضرورت تعريض خيابان جنب باروي شهر اين شورا با توافقنامه مذكور در سه بند و ديگر مستندات موافقت نمود تا پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري ابلاغ گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه پنجاه و پنجم - 30/11/
۱۳۹۲

- نامه مورخ 28/11/1392 مجموعه فرهنگي تفريحي كهكشان طرف قرارداد مجموعه كمپينگ سرآسياب شهرداري بسطام در زمينه درخواست انشعاب گاز و تلفن مطرح مقرر گرديد با مديريت محترم شركت مخابرات شاهرود و اداره محترم گاز بسطام در زمينه تأمين گاز و تلفن مجموعه مذكور جهت رفاه حال همشهريان اقدام نمايند.

- نامه شماره 7459 مورخ 23/10/1392 شهرداري بسطام به ضميمه پيشنهاد آن شهرداري در زمينه مشاركت احداث فاز دوم ميدان بار شهرداري با بخش خصوصي و همچنين مطرح كه نظر به بحث و مطالب جلسات گذشته و همچنين انتقال بارفروشان از سطح شهر به محل ميدان بار و رفع مشكلات ترافيكي در فصول خاص با پيشنهاد مذكور در 6 ماده سه تبصره مورد موافقت شورا قرار گرفت تا پس از طي مراحل قانوني به شهرداري اعلام گردد مستندات ضميمه مي باشد.

- نامه شماره 8382 مورخ 30/11/1392 شهرداري بسطام به ضميمه تصوير درخواست هيأت امناء مسجد ابري هاي مقيم شاهرود در زمينه مساعدت در تحويل مصالح مطرح كه نظر به خارج از محدوده شهر بسطام بودن تقاضا شورا با درخواست مذكور موافقت ننمود.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه پنجاه و ششم - 4/12/
۱۳۹۲

- نامه شماره 8566 مورخ 4/12/1392 در زمينه درخواست يك روز مأموريت شهردار جهت عزيمت به سمنان و پيگيري امور اداري در تاريخ 3/12/1392 مطرح و شورا با درخواست مذكور مأموريت نمود.

- در اين جلسه بدنبال بررسي اسناد پروژه جدول گذاري بلوار داود ميرباقري نظر به مشاهده ابهامات مقرر گرديد از شهرداري خواسته شود در زمينه 1- متراژ جدول گذاري انجام شده 350 متر و 2- جدول خريداري شده تعداد 8000 قالب كه با متراژ كار انجام شده تطبيق ندارد توضيحات لازم به شورا داده شود.

- در اين جلسه با حضور شهردار در زمينه يك سري امورات و موارد شهر و سئوالات اعضاي شورا از شهردار بحث و تبادل نظر و مقرر شد هماهنگي ها در زمينه هاي مختلف با شورا بيشتر بعمل آيد و نظارت شهردار در امور دواير مختلف با دقت مؤثرتري بعمل آيد و همچنين مقرر گرديد در تنظيم توافقات حتماً كميته توافقات و با حضور نماينده شورا تشكيل و توافقات بصورت شفاف به شورا ارسال گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.مصوبات جلسه پنجاه و هفتم - 5/12/
۱۳۹۲

- در اين جلسه پيرو بند يك صورتجلسه شماره 52 مورخ 23/11/1392 و نامه شماره 7868 مورخ 8/11/1392 شهرداري اصلاحيه و متمم بودجه سال 1392 شهرداري مورد بررسي و بحث و تبادل نظر نهايي قرار گرفت و مورد تصويب شورا قرار گرفت تا پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد.

- نامه شماره 20238 مورخ 5/12/1392 رئيس شعبه بيمه تأمين اجتماعي بسطام در زمينه مطالبات شهرداري مطرح مقرر شد از شهردار محترم درخواست شود حل و فصل مطالبات بيمه را در اولويت امور مالي شهرداري قرار داده و از نتيجه اين شورا را مطلع فرمايند.

- نامه شماره 8304 مورخ 23/11/1392 شهرداري در زمينه تفكيك پلاك ثبتي 4314/388/1 در خيابان آيت الله طالقاني و دريافت قدرالسهم شهرداري مطرح، مقرر شد از آنجا كه ملك مذكور و موقعيت قرارداد كه با تغيير كاربري يك واحد كارگاهي به 16 واحد تجاري بدون پيش بيني پاركينگ بار ترافيكي بيش از بيش به اين خيابان تحميل مي نمايد شهرداري نظر مشاور طرح و راه هاي خروج از اين بن بست ترافيكي را به شورا اعلام تا نظر شورا پس از بررسي عنوان گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه پنجاه و هشتم - 11/12/
۱۳۹۲

- نامه شماره 8376 مورخ 27/11/1392 شهرداري به ضميمه توافقنامه بين شهرداري و آقايان مصطفوي و عرب احمدي در زمينه مشاركت توليد بتن مطرح به علت عدم واقعي بودن برآورد هزينه ها و سهم بخش خصوصي و در نتيجه به صرف و صلاح نبودن براي شهرداري شورا با توافقنامه مذكور موافقت ننمود.

- نامه شماره 9699/1/5025 مورخ 30/11/1392 فرمانداري محترم ويژه شهرستان شاهرود در زمينه مغايرت هاي اعلام شده بند 3 و بند 4 صورتجلسه شماره 48 اين شورا مطرح مقرر گرديد توضيحات ذيل جهت پاسخگويي به فرمانداري محترم اعلام گردد .

- بند 3 با توجه به تملك 5/1273 متر مربع بعنوان شوارع و نيز 769 متر مربع بابت قدرالسهم شهرداري به ميزان 34% و نيز نظر به كاربري مسكوني ملك در طرح جامع به نظر مي رسد مصوبه مذكور هيچگونه مغايرتي با اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها نداشته باشد.

- بند 4 با توجه به آناليز قيمت پيوستي اين صورتجلسه مصوبه مذكور به صرفه صلاح شهرداري مي باشد.

- نامه شماره 112 – ش – ش مورخ 4/12/1392 شوراي اسلامي شهرستان شاهرود در زمينه نقاط قوت توانمندي ها، افق پيش رو توسعه حوزه وكالت شورا مطرح كه مقرر شد موارد خواسته شده به صورت مدون و دسته بندي به شورا شهرستان ارسال گردد.

- نامه شماره 8773 مورخ 4/12/1392 شهرداري در مورد عودت وجه اضافه واريزي آقاي محمدرضا گلپايگاني به مبلغ 000/682 ريال به حساب شهرداري مطرح، مقرر گرديد نظر به درخواست نامبرده برابر ضوابط و مقررات و پس از طي تشريفات قانوني نظر موافق شورا به شهرداري اعلام گردد .

- نامه شماره 8597 مورخ 4/12/1392 شهرداري در زمينه پرداخت پاداش پايان سال كاركنان رسمي و پيماني و ثابت شهرداري به استناد ماده 37 قانون استخدامي شهرداري هاي كشور و طبق سنوات گذشته مطرح كه شورا حداكثر پرداخت به افراد ذينفع را تا مبلغ 000/000/5 ريال موافقت نمود. تا پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه پنجاه و نهم - 12/12/
۱۳۹۲

- در اين جلسه نظر به گزارش مردمي در زمينه مشكلات گيرنده ديجيتال سيما در سطح بخش مقرر گرديد با مدير كل محترم صدا و سيماي مركز استان مكاتبه و درخواست نصب فرستنده مورد نياز در بخش اعلام گردد.

- نامه مورخ 20/10/1392 آقاي محمد متحدي در زمينه اعتراض به نحوه احداث خيابان 10 متري منشعب از خيابان نهر بلند(نبش منزل آقاي طاهري) مطرح، مقرر گرديد از شهرداري خواسته شود نظر به متن اعتراضيه نسبت به پاسخگويي و اصلاح وضع موجود اقدام بايسته انجام و با خاطي پرژوه برخورد قانوني اعمال نمايند. اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري اعلام خواهد شد.

- نامه شماره 8795 مورخ 11/12/1392 شهرداري به ضميمه چهار جلد بودجه پيشنهادي سال 1393 مطرح كه در اين جلسه از كدهاي درآمدي 1000 تا 3000 مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت كه مقرر شد در جلسات بعدي موارد ديگر مورد بررسي قرار گيرد

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه شصتم - 14/12/
۱۳۹۲

- در اين جلسه پيرو جلسات و مذاكرات قبلي اين شورا با مسئولين محترم تربيت بدني شهرستان شاهرود پيرامون نحوه بهره برداري و مديريت استخر سرپوشيده شهداي بسطام مقرر گرديد با توجه به افتتاح در تاريخ 19/11/1392 هماهنگ و مقرر گرديد مديريت اداره استخر را به هيأت نجات غريق بسطام واگذار تا زير نظر مستقيم شوراي اسلامي بسطام به برنامه ريزي و اداره استخر بپردازند. بديهي است پرداخت هزينه هاي متعلقه به استخر و نگهداري و تأمين منابع توسعه و تعميرات آتي از محل درآمد استخر در اولويت تأمين و از محل باقيمانده درآمد به هيأت هاي ورزشي سطح شهر كمك و مساعدت بعمل آيد. ضمناً آقاي محسن حسني بعنوان نماينده شورا جهت نظارت بر امور مختلف مديريتي و مالي به هيأت نجات غريق معرفي گرديدند .

- در اين جلسه پيرو بند 3 صورتجلسه قبل (59) بقيه كدهاي درآمدي بودجه سال 1393 شهرداري مورد بحث و تبادل نظر و بررسي قرار گرفت و بررسي كدهاي هزينه اي به جلسات بعدي موكول گرديد.

- نامه شماره 8222 مورخ 20/11/1392 شهرداري به ضميمه درخواست امتياز تأسيس آژانس تاكسي تلفني توسط آقاي ناصر رضواني مطرح، مقرر شد شهرداري جهت بررسي دقيق موارد ذيل را مورد توجه قرار دهد.

- با توجه به داير بودن 5 واحد تاكسي تلفني ضرورت افزايش توسط واحد مربوطه كارشناسي و ضميمه درخواست شود .

- در صورت ضرورت تأسيس و تشخيص شورا، امتياز مربوطه بايد از طريق مزايده واگذار گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه شصت و يكم - 18/12/
۱۳۹۲

- نامه شماره 8992 مورخ 18/12/1392 شهرداري در مورد پيشنهاد خريد شيريني و شكلات شب عيد كاركنان تا سقف هر نفر يك ميليون ريال مطرح كه با پيشنهاد فوق تا سقف اعتبارات مربوط و پيش بيني شده در بودجه شورا موافقت نمود.

- در اين جلسه پيرو جلسات قبل موارد هزينه اي بودجه پيشنهادي سال 93 شهرداري در چند ماه مورد بررسي قرار گرفت .

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه شصت و دوم - 19/12/
۱۳۹۲

- در اين جلسه در پي بررسي بودجه سال 93 شهرداري در زمينه ضرورت اجراي پروژه هاي عمراني مقرر گرديد اعضاي شورا به اتفاق مسئول عمران شهرداري از كليه پروژه هاي پيشنهادي در سطح شهر به مدت 4 ساعت بازديد ميداني بعمل آورده تا در بخش هزينه اي بودجه شورا موارد به تصويب و پس از تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه شصت و سوم - 21/12/
۱۳۹۲

- نامه شماره 10303/1/5025 مورخ 17/12/1392 فرمانداري محترم ويژه شهرستان شاهرود در زمينه مغايرت مصوبه بند يك صورتجلسه شماره 54 اين شورا با اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مطرح مقرر گرديد به فرمانداري محترم اعلام گردد برابر ماده 101 قانون شهرداريها تا حد 75/43% بابت حق شوارع و قدرالسهم قابل دريافت مي باشد كه اين شورا حق و حقوق شهرداري را به مقدار 78/42% در اين توافق مصوب نموده است.

- نامه شماره 9083 مورخ 20/11/1392 شهرداري بسطام در زمينه اعلام نظر شورا در مورد واگذاري يك دستگاه تاكسي خط بسطام – شاهرود توسط آقاي غلامرضا رمضاني به آقاي سيدعلي اسماعيلي مطرح كه نظر به مصاحبه با خريدار و بررسي موارد مورد نظر با واگذاري فوق موافقت گرديد.

- نامه شماره 8909 مورخ 14/12/1392 شهرداري به پيوست توافقنامه پيوست مطرح از آنجا كه برابر بررسي بعمل آمده زمين مذكور در طرح جامع بعنوان باغ و باغچه تعيين گرديده لذا مقرر شد از شهرداري خواسته شود ريز محاسبات مربوطه توسط دايره مربوطه تهيه و تأييد و به شورا ارسال تا نظر نهايي اين شورا اعلام گردد.

- در اين جلسه با حضور شهردار و مسئول امور مالي برآورد ريالي پروژه هاي عمراني و غيره ... پيشنهاد شهرداري در بودجه سال 93 و ديگر موارد بودجه مورد بررسي نهايي قرار گرفت و در نتيجه بودجه پيشنهادي سال 93 شهرداري به مبلغ 000/920/432 ريال مورد تصويب نهايي شورا قرار گرفت تا پس از طي تشريفات قانوني به شهرداري اعلام گردد.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه شصت و چهارم - 25/12/
۱۳۹۲

- نامه شماره 9134 مورخ 25/12/1392 شهرداري در مورد واگذاري بصورت اجاره اي يكباب غرفه (آلاچيق)واقع در پارك شهيد مطهري مطرح مقرر گرديد از طريق مزايده محدود براي 8 ماهه اول سال 93 با پيشنهاد اجاره ماهيانه 000/500/1 ريال پس از طريق تشريفات قانوني شهرداري اقدام نمايد.

- درخواست سركار خانم سمانه نوري در خصوص همكاري مشاوره اي در امور مبلمان شهرداري با توجه به رشنه تحصيلي مطرح مقرر گرديد به شهرداري معرفي تا برابر ضوابط و مقررات از اعلام همكاري نامبرده در امور مذكور استفاده شود.

- نامه شماره 621 مورخ 13/9/1392 شهرداري در زمينه معرفي آقاي غلامرضا سلطاني به عنوان نماينده شورا در كميسيون عالي معاملات عمده و كلي مطرح از آنجا كه نامبرده در سمت شهردار و داراي مشغوليات كاري و ذهني فراوان مي باشند شورا با پيشنهاد مذكور موافقت ننمود.

- نامه شماره 8860 مورخ 13/12/1392 شهرداري در زمينه پيشنهاد پرداخت مبلغ دو ميليون ريال به انجمن حمايت از زندانيان و انجمن حمايت از بيماري هاي خاص مطرح نظر به مورد خداپسندانه مقرر گرديد مجوز پرداخت مبلغ فوق از محل ماده 17 شهرداري پس از طي تشريفات قانوني اقدام گردد.

- نامه شماره 139ش/92 مورخ 8/11/1392 شركت تعاوني حمل و نقل كاميونداران شاهرود در مورد معاوضه زمين خريداري شده توسط آن با زمين معروف به شش چال شهرداري مطرح مقرر گرديد در صورت اخذ سند مالكيت توسط شهرداري مالكيت توسط شهرداري و اجراي طرح پاركينگ ماشين آلات سنگين برابر كاربري زمين فوق جهت ساماندهي شركت تعاوني كاميونداران به شهرداري اعلام گردد پس از طي تشريفات قانوني اقدام نمايند.

- در اين جلسه بودجه سال 93 شوراي اسلامي شهر مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به مبلغ 000/500/383 ريال مورد تصويب قرار گرفت كه پس از طي تشريفات قانوني مورد عمل قرار گيرد.

- در اين جلسه نظر به تقاضاي شهروندان و جلوگيري از تخريب فضاي سبز پاركهاي سطح شهر از شهرداري خواسته شود كباب پزهاي نصب شده در پاركهاي مذكور را به پارك هاي خارج شهر منتقل نمايند.

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.


مصوبات جلسه شصت و پنجم - 26/12/
۱۳۹۲

- نامه شماره 9232 مورخ 25/12/1392 شهرداري در زمينه واگذاري حق امتياز تاكسي آقاي احمد ابراهيمي به آقاي عبدالرحيم اسكندري مطرح با توجه به جميع جوانب و مصاحبه با خريدار شورا با واگذاري مذكور موافقت نمود.

- نامه شكوائيه آقاي شريف اميني ساكن بسطام مبني بر اشرافيت پنجره هاي ساختمان آقاي حامد مرادي به منزل نامبرده مطرح مقرر گرديد تصوير شكوائيه فوق به شهرداري ارسال و درخواست گردد پيگيري جدي در اين زمينه بعمل آيد.

- نامه شماره 9237 مورخ 25/12/1392 شهرداري در خصوص معرفي خواهر قرائي بعنوان مدير مسئول نشريه عمومي شهرداري مطرح مقرر شد اعلام گردد برابر قانون مطبوعات ارگانها و نهادها نمي توانند به چاپ نشريات عمومي نمايند. بلكه مي توانند نشريات داخلي داشته باشند لذا پيشنهاد شد به متقاضيان اعلام گردد نشريه عمومي توسط علاقمندان بخش فرهنگي مديريت و چاپ نشر شود و شهرداري و شورا كمك و مساعدت مالي داشته باشند ضمن اينكه آگهي ها و گزارش كارها را مي توان بصورت رايگان در آن نشريه درج نمايند.

- نامه شماره 9220 مورخ 25/12/1392 شهرداري به ضميمه آناليز عوارض و هزينه هاي قابل پرداخت درخواست شماره 8624 مورخ 5/12/1392 آقاي يعقوبيان مالك پلاك ثبتي شماره 1283 مطرح پس از بررسي مقرر گرديد به شهرداري اعلام گردد :

- مقدار 96 متر مربع كمتر دريافت شده اصلاح شود

- بابت تغيير كاربري ملك بر اساس ملك مجاور محاسبه و منظور گردد در نهايت جهت بررسي نهايي و اعلام نظر به شورا مورد مذكور اعلام گردد .

- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.
 
 

تعداد بازدیدکنندگان امروز 549 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1505 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1019716 تعداد کاربران بر خط 4 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این سایت مربوط به شهرداری بسطام می باشد
Info@Bastam.ir
Powered by DorsaPortal