1 نوبت درج آگهی:
7493
مزايده عمومي پل عابر پياده شهرداري
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 465-1397/5/25شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام نسبت به واگذاري(به صورت اجاره بها ماهيانه به مدت يك سال شمسي)پل عابرپياده شهرداري واقع در بلوار امام خميني(ره) مقابل آموزش و پرورش را جهت بهره برداري تابلوهاي تبليغاتي برابر ضوابط فني تعمير و نگهداشت را از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم و شرايط شركت در مزايده حداكثر تا روز پنج شنبه مورخ 1397/9/15در ساعات اداري به واحدمالي و امورقراردادها مراجعه نمايند.   
 
 
 
 
 
 
1397/09/01 تاریخ ثبت پروژه:
1397/09/15 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal