اول نوبت درج آگهی:
5981
آگهي مناقصه مميزي املاك
 
 شهرداري بسطام درنظردارد نسبت به مميزي نوسازي املاك سطح شهر و ايجاد بانك اطلاعات پايه املاك، پايه معابر و تهيه 
لايه هاي نقشه هاي GISREADY
براساس عمليات نوسازي و ساماندهي بايگاني و ايجاد آرشيو الكترونيك پرونده هاي شهرسازي اقدام نمايند. لذا شايسته است متقاضيان واجدالشرايط نازل ترين قيمت ممكنه را پيشنهاد و به همراه شرايط پيوست(مهر و امضا شده) و سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 100000000 ريال كه مي بايست به حساب سيبا به شماره 3100000152005 نزد بانك ملي واريز گردد را حداكثر تا روز پنج شنبه مورخ  1397/07/26 در ساعات اداري به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1397/07/16 تاریخ ثبت پروژه:
1397/07/26 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal