دوم نوبت درج آگهی:
3990
تجديد مزايده فروش املاك- مرداد 1397
 
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 199-97/3/13  شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام نسبت به فروش برخي از املاك مازاد بر نياز خود از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم اسناد و شرايط شركت درمزايده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1397/05/25 در ساعات اداري به واحدمالي و امورقراردادها مراجعه نمايند.
 
 
 
 
 
 
1397/05/15 تاریخ ثبت پروژه:
1397/05/25 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal