اول نوبت درج آگهی:
2184
مزايده املاك 1397/03/22
 شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 199-1397/3/13 شوراي محترم اسلامي شهرنمونه گردشگري بسطام نسبت به فروش برخي از املاك مازاد برنياز خود از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم اسناد و شرايط شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1397/03/31 در ساعات اداري به واحدمالي و امورقراردادها مراجعه نمايند. 
 
 
 
 
 
 
1397/03/22 تاریخ ثبت پروژه:
1397/03/31 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal