اول نوبت درج آگهی:
1776
مزايده املاك، 8 خرداد 96

شهرداري بسطام درنظر دارد به استناد مجوز شماره 100 مورخ 30/2/1396 شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام نسبت به فروش برخي از املاك مازاد بر نياز خود از طريق مزايده اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم اسناد و شرايط شركت در مزايده حداكثر تا روز پنج شنبه مورخ 18/3/1396 در ساعات اداري به واحد مالي و امورقراردادها مراجعه نمايند.
 
 
 

 
 
1396/03/08 تاریخ ثبت پروژه:
1396/03/18 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal