دوم نوبت درج آگهی:
10531
مزايده حضوري ميني بوس22 اسفند


شهرداري بسطام درنظر دارد به استناد مجوز شماره 533-18/9/1395 شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام تعداد يك دستگاه از خودروي مازاد برنياز خود  را از طريق حراج حضوري در روز چهارشنبه مورخ 25/12/1395 ساعت 10 صبح در محل پاركينگ شهرداري به افراد حقيقي و حقوقي به فروش رساند.  لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تحويل فرم شركت در مزايده به واحدمالي و قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند. 
 
تلفن هاي تماس:  32522126-32522700
 

يك دستگاه ميني بوس زامياد

86-341ع23

مدل 1388

 
 
 
 

 
1395/12/23 تاریخ ثبت پروژه:
1395/12/24 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal