1 نوبت درج آگهی:
980528
اطلاعيه ابطال زمان مزايده يك دستگاه كاميون
شهردارى بسطام از انجام مزايده يك دستگاه كاميون بنز منصرف گرديد. لذا زمان مزايده مذكور ابطال مى گردد.
1398/05/28 تاریخ ثبت پروژه:
1398/05/01 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal