اول نوبت درج آگهی:
4455
مزايده حضوري يك دستگاه خودروي مازاد و فرسوده

شهرداري بسطام در نظر دارد باستناد مجوز شماره 1062-97/12/16 شوراي اسلامي شهر بسطام تعداد 1 دستگاه از خودروهاي مازاد و فرسوده خود را از طريق حراج حضوري در روز پنج شنبه مورخ 98/5/31 ساعت 11 صبح در محل پاركينگ شهرداري به افراد حقيقي و حقوقي به فروش رساند. لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تحويل فرم شركت در مزايده به واحد حقوقي شهرداري مراجعه نمايند. تلفن هاي تماس: 32522700-32522126

 

   كاميون بنز عراقي

مدل 1981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1398/05/10 تاریخ ثبت پروژه:
1398/05/31 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal