اول نوبت درج آگهی:
3034
آگهي مزايده دو باب واحد تجاري
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوزه شماره 228-98/3/21 شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام نسبت به فروش دو باب مغازه تجاري از املاك واقع در مجتمع تجاري شاهوار و مازاد برنياز خود از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم اسناد و شرايط شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 98/4/16 در ساعات اداري به واحدمالي و امورقراردادها مراجعه نمايند.
 
 
  
 
1398/04/09 تاریخ ثبت پروژه:
1398/04/16 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal