رييس كميته امداد امام خميني(ره) از مديران شهري بسطام قدرداني كرد رييس كميته امداد امام خميني(ره) از مديران شهري بسطام قدرداني كرد
رييس اداره كميته امداد امام خميني(ره) منطقه بسطام در ديدار با شهردار و رييس شوراي شهر از حمايت و همكاري آنان قدرداني كرد.
اكبر شبان زاده در اين ديدار با تشكر از حمايت و همكاري مديريت شهري در برگزاري جشن تولد كودكان يتيم و نيازمند، لوح هاي سپاس مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان را به محمدعلي يعقوبيان و ناصر شمس اهدا كرد. 
1397/11/15
Powered by DorsaPortal