اجراي حكم تخريب ساخت و ساز غيرمجاز در بسطام اجراي حكم تخريب ساخت و ساز غيرمجاز در بسطام
بناهاي اضافه شده به دو باب واحد تجاري در اجراي حكم كميسيون ماده صد شهرداري تخريب شد.
با اجراي حكم كميسيون ماده صد شهرداري بسطام بناهاي غيرمجاز و اضافه شده به دو باب واحد تجاري در بولوار امام خميني(ره) تخريب شد.
در پي صدور رأي قطعي كميسيون ماده صد شهرداري براي بناهاي غيرمجاز و اضافه شده به دو باب واحد تجاري، اين بناها به دليل ساخت و ساز بدون مجوز و خلاف مقررات براساس حكم قضايي تخريب و به حالت اوليه بازگردانده شد.
 
1397/10/23
Powered by DorsaPortal