بهسازي كوچه شهيد فدايي زاده آغاز شد بهسازي كوچه شهيد فدايي زاده آغاز شد
بهسازي كوچه شهيد فدايي زاده با نصب آب راه آغاز شد.
بهسازي كوچه شهيد فدايي زاده با نصب آب راه به طول 150 متر آغاز شد.
اين گذر پس از نصب آب راه، آسفالت مي شود.
 
1397/08/07
Powered by DorsaPortal