ملك تعريض شده در خيابان سيدابوالقاسم ديواركشي شد ملك تعريض شده در خيابان سيدابوالقاسم ديواركشي شد
ملك تعريض شده در خيابان سيدابوالقاسم به مساحت 275 مترمربع ديواركشي شد.
يك باب ساختمان در خيابان سيدابوالقاسم كه پس از توافق با مالك تخريب و بخشي از آن تعريضشده بود، به مساحت 275 مترمربع ديواركشي شد. 
1397/07/14
Powered by DorsaPortal