رنگ آميزي و اجراي نقاشي ديواري در بسطام رنگ آميزي و اجراي نقاشي ديواري در بسطام
طرح رنگ آميزي و اجراي نقاشي ديواري شهري آغاز شده است.
طرح رنگ آميزي و اجراي نقاشي بر روي ديوارهاي معابر اصلي با هدف زيباسازي شهري آغاز شده است. 
 
1397/04/21
Powered by DorsaPortal