عمليات پياده روسازي بخشي از خيابان مهديه عمليات پياده روسازي بخشي از خيابان مهديه
بهسازي بخشي از خيابان مهديه با اجراي عمليات پياده روسازي ادامه مي يابد.
بهسازي خيابان مهديه، حدفاصل ميدان فروغي بسطامي تا خيابان سيدابوالقاسم با اجراي عمليات پياده روسازي و همسان سازي ادامه مي يابد.
اصلاح و مناسب سازي پياده رو، آسان سازي تردد عابران پياده و زيباسازي بصري شهري از مهم ترين اهداف اجراي اين فعاليت عمراني است.
 
1397/04/13
Powered by DorsaPortal