بهسازي معابر شهرك رضوي ادامه دارد بهسازي معابر شهرك رضوي ادامه دارد
بهسازي معابر شهرك رضوي با انجام عمليات جدول گذاري ادامه دارد.
بهسازي معابر اين شهرك با جدول گذاري در معابري كه فاقد جدول است و نيز تعويض جدول هاي فرسوده ادامه دارد.
با اجراي عمليات جدول گذاري، علاوه بر هدايت صحيح آب هاي سطحي و كشاورزي، مناسب سازي معابر و تردد آسان و ايمن عابران پياده و خودروها صورت مي گيرد.
پس از اين عمليات، آسفالت شهرك رضوي اجرا مي شود.
 
1397/04/11
Powered by DorsaPortal