فاز نخست بهسازي شهرك رضوي اجرا شد فاز نخست بهسازي شهرك رضوي اجرا شد
فاز نخست بهسازي شهرك رضوي با توسعه ي فضاي سبز اجرا شد.
 در فاز نخست بهسازي شهرك رضوي  جدول گذاري، خاك ريزي، تسطيح و كاشت چمن انجام شد.
اجراي سيستم آبياري فضاي سبز و نصب روشنايي از ديگر اقدامات عمراني در اين منطقه است.
با اجراي اين عمليات، فضاي سبز شهرك رضوي 500 مترمربع توسعه يافت.
1397/03/13
Powered by DorsaPortal