ادامه محوطه سازي ميدان امام حسين(ع) ادامه محوطه سازي ميدان امام حسين(ع)
عمليات محوطه سازي داخلي ميدان امام حسين(ع) ادامه مي يابد.
عمليات محوطه سازي داخلي ميدان امام حسين(ع) در بولوار امام خميني(ره) با كرسي چيني ادامه مي يابد.
شن ريزي، آب پاشي و متراكم سازي محوطه داخلي تاكنون اجرا شده است و در بخش هايي از ميدان عمليات كندن پي و كرسي چيني ادامه دارد.
 
1397/03/04
Powered by DorsaPortal