نخستين انتخابات شوراي اسلامي كار شهرداري بسطام برگزار شد نخستين انتخابات شوراي اسلامي كار شهرداري بسطام برگزار شد
نخستين انتخابات شوراي اسلامي كار شهرداري بسطام با حضور نمايندگان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان شاهرود برگزار شد.
در اين انتخابات، كارگران واحدهاي مختلف با رأي خود اعضاي شوراي اسلامي كار شهرداري را برگزيدند.
حسن غازي با 28 رأي و حسن حسني فرزند رسول با 27 رأي به عنوان اعضاي اصلي اين شورا انتخاب شدند.
عليرضا خدامي نيز با كسب 18 رأي به عنوان عضو  علي البدل شوراي اسلامي كار شهرداري بسطام معرفي شد.
1396/10/14
Powered by DorsaPortal