كوچه كاشانه يكم با تملك بخشي از ملكي قديمي تعريض شد كوچه كاشانه يكم با تملك بخشي از ملكي قديمي تعريض شد
كوچه كاشانه يكم با تملك و تخريب بخشي از ملكي قديمي به مساحت 45 مترمربع تعريض شد.
بخشي از يك خانه قديمي پس از توافق شهرداري با مالك به مساحت 45 مترمربع تملك شد كه پس از تخريب آن، تعريض كوچه كاشانه يكم اجرا شد.
 
1396/06/03
Powered by DorsaPortal