كوچه هاي شهيد متحدي و مهديه دوم بهسازي شد كوچه هاي شهيد متحدي و مهديه دوم بهسازي شد
كوچه هاي شهيد علي متحدي و مهديه دوم با پايان عمليات آسفالت، بهسازي شد.


تعويض و نصب آب راه به طول 200 متر بخشي از عمليات بهسازي اين معابر است.
پس از اين فعاليت عمراني، كوچه هاي شهيد علي متحدي(شهيد بهشتي يكم) و مهديه دوم به مساحت يك هزارمترمربع آسفالت شد.
اين عمليات با هزينه تقريبي 350 ميليون ريال اجرا شد.

1396/03/15
Powered by DorsaPortal