كاشت گل هاى فصلى در سطح شهر بسطام كاشت گل هاى فصلى در سطح شهر بسطام
گل‌هاي فصلي در ميدان ها و خيابان هاي اصلي بسطام كاشته شد.


كاشت گل هاي فصلي جعفري و اطلسي در آستانه فصل تابستان در ميدان ها، بخشي از بولوارهاي امام خميني(ره) و داود ميرباقري و نيز خيابان هاي اصلي شهر انجام شد.
در اين طرح باتوجه به محدود بودن دوره زندگي گل هاي بنفشه و لزوم تعويض آنها با گونه هاي جديد و مناسب فصل، گل هاي جعفري و اطلسي جايگزين شد.

1396/03/09
Powered by DorsaPortal