اعضاى شوراى شهر بسطام از پروژه آسفالت بلوار امام خميني(ره) بازديد كردند اعضاى شوراى شهر بسطام از پروژه آسفالت بلوار امام خميني(ره) بازديد كردند
امروز اعضاى شوراى اسلامي شهر بسطام از پروژه اجراي آسفالت لاين كندروى بلوار امام خميني(ره) بازديد كردند.


همچنين عمليات آسفالت معابر اطراف لاين كندروى بلوار امام خمينى(ره) و خيابان مركز معاينه فني خودرو نيز مورد بازديد قرار گرفت.

1396/03/08
Powered by DorsaPortal