رييس بهزيستي شهرستان با شهردار بسطام ديدار كرد رييس بهزيستي شهرستان با شهردار بسطام ديدار كرد
امروز مسعود جهانسير با حضور در شهرداري بسطام، با محمدعلي يعقوبيان ديدار و گفت و گو كرد.


در اين ديدار رييس اداره بهزيستي شهرستان شاهرود از تعامل و همكاري مناسب شهرداري با اهداي لوح سپاس قدرداني كرد.

1396/02/10
Powered by DorsaPortal