مسير دسترسي به شهر بهشت آسفالت شد مسير دسترسي به شهر  بهشت آسفالت شد
مسير دسترسي به مجموعه گردشگري شهر بهشت آسفالت شد.


عمليات آسفالت پس از آماده سازي اين مسير اجرا شد.
خاطرنشان مي گردد مجموعه گردشگري شهر بهشت در نوروز علاوه بر شهروندان، ميزبان گردشگران و مسافران بود.

1396/01/18
Powered by DorsaPortal