عمليات آسفالت مسير دسترسي به دالاهو آغاز شد عمليات آسفالت مسير دسترسي به دالاهو آغاز شد
عمليات اجراي آسفالت مسير دسترسي به مجموعه گردشگري دالاهو آغاز شد.


واحد عمران شهرداري بسطام اين عمليات را به منظور مناسب سازي دسترسي و تردد گردشگران به فاز دوم دالاهو اجرا مي كند.

1395/12/23
Powered by DorsaPortal