تنديس كشاورز در باغ شهر بسطام نصب شد تنديس كشاورز در باغ شهر بسطام نصب شد
تنديس كشاورز در ابتداي خيابان كشاورز باغ شهر بسطام نصب شد.


اين تنديس در ابتداي خيابان كشاورز به عنوان نمادي از شغل غالب مردم باغ شهر بسطام است.
خاطرنشان مي گردد شهر نمونه گردشگري بسطام يكي از قطب هاي كشاورزي استان سمنان مي باشد.

1395/12/23
Powered by DorsaPortal